Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

___________,______1_ 8_5_0j-__________________ «darllena. cofia, ÿstyria.' RHIF. 2. .,—SÄÄ-s^ CYF. XIII. Y <YUAIM OY £ÌP vu> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDîOL A DYDDORAWL. CYIfNWYSIAÖ, TRAETHODAU. Tu dal. l Y Greadigaeth, [gyda darlun,]................. 33 Arfau y Fiìwriaeth Ÿíbrydol,.................. 34 Y Gwahaniaeth rhwng Pabyddiaeth a Phrotest- aniaeth,..................................... 38 HANESYNAU. Y Pasg, fel y'i cedwir gan yr Iuddewon Diweddar, 41 Cenedl y Fi'rangcod a Phabyddiaeth,...........42 Washington a Napoleon,.......................43 Alexauder a Bucephalus, [gyda darlun,]......... 44 Y Llosgi Beiblau yn Champlain,...........___45 i Ocdfa Drymaidd yn cael ei Bendithio,.......... 45 j Rbagluniaeth Ryfedd at Deulu Tlawd mewn Cyf- > yngder,..................................... 45 j Gobaith Pabyddes,............................. 47 j GOHEBIAETHAU. Nani y Widw,___............................. 47 j GoFYNIADAU,................................... 48 í Darnau.—Cynnesrwydd—Blwyddyn Naid—Dar- í Uen, &c..................___.........-... 48 ; DOSRAN Y PRYDYDD. I Gair i'r " Cyfaill,"...... Amse'r,................ Hoff Dy fy Nhad,...... Eo.'eu Da i'r Haulwen, Cy wydd i Leyn,___... HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Cymanfa y Trefnydd- ion Calfiuaidd yn Ohio,....................... Cymdeithas Feiblaidd Gymreig Utîca a'r Cymy- dogaethau,........-.....-...............----- Cyfarfod Cerddorol,-----....................... Trysorfa y Tlodion yn Eglwys Trefhyddion Cal- finaidd Caerefrog-Newydd,.................. Coiiant Margaret Davies,.....-----...........----- 51 Cofiant Mary .Tones,........................... 53 Coíìant Edward Price,.......................... 54 Cyfarfod Are'.thio i Bleidio yr Ysgol Sabbothol, 54 Genedigaeth—Priodasau—Marwolaethau,....... 55 Americanaidd.—Y " Caleb Grìmshaw,"........ 55 Dynion Duon yn Michigan—Rhyddbad y Di- niweid—Dinaseiddiad yr Hungariaid—Tele- graph trwy For a Thir—Canada a'r Taleithau Unedig—Yr Hanner Canrif— Ysbryd Pabydd- iaeth—Newyddion da o Liberia—Haiarno Chi- ra—Trech na Chaîiffornia—Pwysigrwydd nn B'e'dlais—Y Ddadl Mosquitaidd—Cospi Cel- wyddwyr—Breninës Maiìagascar—Cattäraugus — Dr. Parltman—Y Taleithau Unedig ac Aws- tria—Califfornia,.___........................55-58 Y Cyd-Gynghor yn Waähington,............___ 58 Manion,...................................... 58 HANESIAETH GENHADOL. Pígion o Lythyr oddiwrth y Parch. Wm. Lewis, 59 Y Genhadaeth at yr Iuddewon,......___....... 59 HANESIAETH BELLENIG. Phydain Faws ac Ewsor.—Crynodeb,-----:.. 60 Lloegr a Chanada,—Gwrthryfel yn Awstrìa— Ffrai.ngc—Rwssia a Thwrc'i—India y Gorllew- in—-Rlrufam—1 werddon,..................--- 61 Tywýsogaeth Cymru.—Eisteddfod AberfFraw— Methodistiaeth ynNghymru—Aberffraw—Caer- narfon-Rheilffordd Deheudir Cymru—Byw- iolaethau Gweigion—Bala—Dolgellau— Sefÿdl- iad Addysgiaeth Gymreig Llanymddyfri—Ab- eraeron—Cwmtwrcb—Carneddi ger Bethesda — Llanddewi Brefi—Cysodell—Lledrod—Pen- fro~Ystlum Anferth—Llundairi—Ppnt Britan- nia—Rhybudd i Blant Celwyddog—Aberteifi— Tany grisiau a Ffestiniog...................61-64 Manion..........-.......-----------......•.....- 64 Marwolaethau,................................. 64 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILI.' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 126 ORCHARD-STREET. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mîaen llaw bob chwe' mis.