Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*vt <«sk *ä Sa Rhif. 2.1 C H W E FROR, 1849. [Cyf. XII. ÄÌÄâlíillHfe C YWREINRWYDD PRYP COPYN. Wrth weled gwê y pryf copyn yn ymes- tyn o'r naill goeden uchel i'r lla.ll, bùm yn synu pa fodd y gallasai hyny gymeryd lle. ^ywed y rhai a wyliantsymudiadau y cread- iriaid bychain hyn, taw cymeryd mantais y snaent ar awel bleidiol o wynt, i symud o'r Baill i'r JIa.ll, gan nyddu eu gwê wrth fyned ; °od golyga eraiü mai nyddu edefyn hir y ttiaènt, un pen i'r hwn a sicrheir wrth un pren uchel, a'r pen arall yn rhydd, yr hwn a chwythir gan yr awel, ac a gydia yn ddy- gWyddradol wrth y pen araìl. Mae pob edefyn mewn gwê yn cael ei gyfansoddi o amryw o rai llai. Rhed y copyn ar draws yr edefyn, a deil i nyddu nes y byddo yr edefyn yn ddigon cryf i'w ddybên w. Mae yr edef a nyddir gan y rywogaeth Jeiaf o'r creaduriaid bychain hyn mòrfýchan, fel n;i byddai pedair miliwn o honynt wedi eu Cyf. xii. 3 gosod yn nghyd yn ddim mwy na blewyn o wallt. Defnydd y wê yw sylwedd o natur gludiog, yn deilliaw o ymysgaroedd y pryfed eu hunain. Prif ddyben y wê yw dal pryfed eraill, y rhai sydd yn angenrheidiol i borthi y pryfyn hwn. Gwyliais gopyn mawr lawer gwaith, pan gyda y gorchwyl o ddal a diogelu ei ys- glyfaeth. Ymddangosai ei fod yn gwybod, pa ran bynag y byddai o'i wê, pan y tarewai cylionen, ueu ryw bryfyn arall, ar ei we. Yna saethai ar eiliad at y pryfyn, a nyddai reffyn hir, â'r hwn y rhwymai ei ysglyfaeth, fel na allai fyned ymaith. Mae ganddo he- fyd fath o golyn yn ei enau neu ei draed blaen, a'r hwn y tery y pryfyn yn ei wê, ac a'i gwenwyna i farwolaeth yn fuan. Yn y boreu gellir y^n fynych weled y gwe- hydd bychan ar waith, o fFurfiad cyntaf ei