Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1 8 4 8 ■ DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' CYF. XI. Y OfüAIH OY UP VU> SE.F CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GR.EFYDDOL. Bü A DYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. GTKNWY§IáD. DARLUNIAU. Tu dal. I Y Pyramidau Aìfftaidd,........................ 353 j Y Gostrel wedi gwneyd ei Gwaith............... 362 i TRAETHODAU. \ Cofiant Gwraig Dduwiol,...................... 354 < Amaethyddiaeth,..............................356 l Adgofion ara Ysgol Neuadd-lwyd,................ 357 j HANESYNAU. Y Gostre)...................................... 36) TriThestyn Priodasol,......................... 363 5 Breuddwyd Crynwraig Dduwiol,................ 363 < GOHEBIAETHAU, \ Ysbryd Dewiniacth,........................... 364 ^ Atebion i ' Un o Blant Ysgol Sul Capel y Nant,'... 364 \ DA.RNAU Crist Croeshoeliedig..Pwy a wnaeth y Bibl-.Cy- > Biirou,................................-..... 364 i DOSRAN Y PRYDYDD. j Oarol Nadolig.................................. 365 i Marwuad ar ol Mary Williams,....... ......... 365 ( Beirdd Ffestiniog, i Ddarluniau C. a J. Williams,- 365 ì Gair ar Ddiwedd Blwyddyn,.................... 366 l HANESIAETH GARTREFOL. ì Agoriad Capel Blacldey, Pa.,................... 366 l Defodau Dwyreiniol,........................... 367 \ Damwain Alarus yn Youngstown,-----........... 367 Damwain Angeuol,............................. 367 ì Tu dal. Genedigaethau. .IYtodasau. .Marwolaetbau.....367-9 Cofiant Mrs.. Ann WilJiains,...................-. ä6 Americanaidd—Prötestaniaeth a Phabyddiaeth ..Eglwys Aíì'ricariaidd yn Orleans Newydd.. Trauì Llythyrau i'r Hen Wlad..Tê yn y Tal- eithau Unedíg.. Y ' Wilmot Proviso' yn y De- hsubaríh-.Goleunwy NaturioL.Y Gyuddaredd ..Y Gosb o Farwolaethiad..Prophwydoliaetb Wyddorawl...Rhyddid yn Philadelpbia...Yr Ftholiad LlywyddawL.Teml i'r luddewon yn Jerusalem_.Marwolaeth l)yn Od,___ ........370-1 Manion........................................ 37i HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop,—Newyddion Diwedd- »raf...................................._____ 371 Y Cholerayn Mhrydain Fawr,................ 371 Iwerddon a'i Charcharorion,.....,............ 371 Ffraingc a'i Llywyddion,..................... 372 Awstria—-Cwymp Vienna,................... 372 l'ali, ............-...........:.............. 372 Yr Alinaen,......................,.......... 372 India,-----............."___'.".'......,...'.... 372 TywysoGAGTH Cymru.—Eisteddfod y Fenni..Y Wesleyaid..Pabyddiaeth..Merthyr..Caerdydd . -Troedyraur. ..Corwon. .•Treffynnon... Llan- goüeu. .Caernarfon. ..Eglwysfach. ..Aberteifi.. Eglwys Tremain. .Rilgerran..LiverpooI..Cas- teílnedd.. Caerdydd. .Caernarfon. .Cas'newydd . .Caerfyrddin.. Abertawe.. AberfFraw,.......373-5 Manion,.....---------............................ 375 Marwolaethau,.............................___... »76 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y « CYFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 218 H E O L BROOME. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe» mís.