Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYHIA. mm ìTûl hÊ*? ti Y <YUA!H OY Ut> VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. CîMUTSîAO. DARLUNIAU. Tu dal. ì Y Cyn-Lywydd Murtin Van Buren,...,........... 321 l Y Gwr mewn cvflwr o Feddwdod Ffyrnig wedi \ ìladdei Wraigà'rGostrel,.................... 332 \ TRAETHODAU. \ YsgrifleuChwareudy,.......................... 322 'i Y Pechod o Falclider,.......................... 324 i Adgufion am Ysgol Neuuddlwyd,................ 32ü \ YCysgadur,.................................. 329 HANESYNAU. Y Gostrel,.................................____ 330 | GOHEBIÂETHAU, | Achos y Caethion,............................. 333 î Eglurbad ar Heb. vi 4-6........................ 333 \ Yr laith Saesonig yn yr Ysgol Sul,.............. 335 < Gwerthu Llyfrau Crefyddol ar y Sabboth,.......33(ì < Traddodi i Satan,.............................. 337 GoFYNIADAU,................................. 337 ) DARNAU. Y Weithred fwyaf o Ras..Addysg..Gwg yByd,. 337 j ÜOSRAN Y PRYDYDD. Gwaredwr Seion,.............................. 338 'Nesau at Dduw&ydd ddai Mi.'................. 338 Cwyn yr Eneili Ainddifad uwch Bedd ei Tliad,.. 333 YFenyw Siomedig,............................ 339 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Chwe' Misol y T. C. yn Pottsville....... 339 CasgliadauatGapely T.C.yn Pottsville,........ 340 C.imaiifay T.C. yn Coal-port,.................. 341 Priodasau..Marwolaetliau,..................... 341 Amëricanaidd.—Prynu dwy Eneth Grefyddol o Gaelhiwed Erchyll,.......................... 344 Gwl.idfudwyr Cristionosrol o Holland..Poblofaeth Wisconsin ac Iowa..Y GymeradwyaethOreu.. Pregethu Bloeddfawr..Llong Fahometana.'dd yn Boston..Dydd Diolchgarwch..Bedyddio.. DimCaethiot<yiiCaliffornia..YrEtholiad Llyw- yddawl.-Gwneuthur Rhew.-Frederic Jerome ..Y Pregethwr Cyntaf. .Hmian-leiddiad. -Offer- yn Dirwe^tol New-York. .Prawf o Foneddig- eiddrwyild-.Bffaiih Tymher..Wisconsiu..Wedi ei Suddo gan Aur,..........................344-5 Manion,...................................... ^45 HANESIAËTH BELLENIG. Pbydain Fawb ac Ewrop,—Newyddion Diwedd- araf,........................................ 346- O'Brien wedi ei Ddedfrydu i Farwolueth,...... 34ö Y Cholerayn Lloegr a Scotiaud,.............. 346 Dychweliad Napoleon i Ffraingc,............. 3t7 Yr Ahnaen, ................................. 347 Chwyldroad yn Awstria,.....................347 Crynodeb.................................... 347 Tywysogaeth.Cymîuj.—Cymdeithasfa y Bala.^ Cymdeithasfa Çaernarfon.. Bangors-Reaumaris ..Bontfuen..Ffestiniog..Dowlais..Poritypiidd .iMachcn..Merthyr-. /Dinorwig...Machyi'illeth ..YChoIera..,P,vIlheli..AfonTeifì..PorthM=id- og.. Äbertawý..Aberdâr..Abertcifi..Y Sefydl- iad Cymreig i'r Mud a'r Byddar..Rheilffordd Deheudir Cymru..Y Siartiaid.-Castell Rhudd- lan. .Eglwyirfach.-Cyrnro Anonest.-.Damwain Angeuol...Boddiad...Hwlffordd.. .Caergybi.. Canfyddiad Cörff Plentyn,.................347-51 M ANION,...................................... 351 Marwolaethau,................................. 352 Cyffredinol,—Lletty Teiliwr..Hen Ynfyttyn,.. 352 CAEREFROG-NEWYDD1 C\'IIOEDD£Pv y ( Cífaill' yn fisol, dan olygiad W. EOWLANDS, 2 18 H E O h B R O O 51 E, Eí bris yw $.1 50 y nwyddyn. Dysgwylir yr hanaer yu tnlaeu llaw bob chwe' tnis.