Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 8. DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA. RHIF. 10. ^&£&*-**L CYF. XI. Y <YLjA1M <?r UÌP YkA> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BÜDDIOL A DYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. C¥]\NW¥§IAD. DARLUNIAU. Tu dal. Nythod Bwytadwy Gwennoliaid,................ 289 Amrafaelion dychrynllyd a Ffyrnigrwydd Ciaidd ydyrit ganlyniadau naturiol Arferiad y Gostrel,. 298 TRAETHODAU. Drwg y Pechod o Enllib,.......................290 Bydolrwydd,.................................. 295 HANESYNAU. Y Gostrel...................................... 297 Mr. Thoinas a'r Cawri,.........................299 GOHEBIAETHAU, Ofergoeliony Cymry acymddangosiad Ysbrydion, 300 Chwareu Cardiau, Disiau a Dominots,........... 302 Priodoliaethau y Jehopah,___..;..............304 GoFYNIADAU,..............................----- 304 DARNAU. Ni Fynai fod yn Frenines,...................... 304 Yr Anghenfil Ysbrydol,.........................304 Ymryson Cristionogol,......................... 304 DOSRAN Y PRYDYDD. Duwdod Crist,................................205 Anerchiad Alám,...............................306 Galargwyn Plant Amddifaid Wm. a Jane Roberts, 306 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Chwarterol Rome,.................... 307 Cymdeithas Feiblaidd Remsen a'r Cymydogaeth- au,.........................................308 Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas FeiblaiddGym- reig yn Brady's Bend,........................ 309 Damwain Alarus,.............................. 3n9 Genedigaethau..Priodasau..Marwolaethau,.....310 Tu daî. Cofiant Thomas Thomas, swydd Indiana, Pa.,____312 Americanaidd.—Y Genedl Cherokeeaidd..Gallu y Wasg Efengylaidd..Mexico a Chaliffornia.. Y Dwymyn Felen..Glo yn fwy gwerthfawr nag Aur..Cyd-losgiad yn Brooklyn..Hunan-ladd- iad Tor-calonus...Daeargryn yn New-York.. Torwyr Sabbothau.-.Adfywiad yn Mississippi ..Penderfyniad Pwysig..Carchardy o Haiam ..Priodi,...................................324-6 Manion,...................................... 315 HANESIAETH BELLENIG. Pbydain Fawr ac Ewrop,—Newyddion Diwedd- araf,............................-........... 315 Lloegr,..................................... 316 1 werddon,................................... 316 Ffraingc,.................................... 316 Itali,........................................317 Rwssia,..................................... 317 India,....................................... 317 Madagascar..................................317 Llosgiadyr 'Ocean Monarch,'................. 317 Tywysogaeth Cymru.—Amledd yn Gryno...... 317 Damwain Angeüo)..Pontrhydfeiidigaid..Dam- wain...Ceudl...Coed Poeth, ger Ẁrexham.. Bangor-is-coed...Merthyr.. ..Hir-hoedledd yn Liyerpool... Pwllheli.. .Rhaiadrwy----Hynod- rwydd..TeithiwrIIynod..Tori Ammod Priodas . .Caergybi. -Llangollen,...................318-20 Marwolaethau,........................-.......320 DIWEDDARACH A PHWYSIG—Iwerddonyn Ymysgwyd,...........................-.....320 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CYfAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. EOWLANDS, 218 HEOL BROOME. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.