Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 8. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. RHIF. 9. Y <YLA1M OY UP VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. C ¥ NN WYSIAD. DARLUNIAU. Tudal. ! Vincent Priessnitz, Sylfaenydd y Dwfr-Feddygin- ; iaeth,....................................... 257 ; Oerfel ac eisiau yn lladd eu Plentyn Ieuengaf—Y maeiit yn cysuro eu hunain â'rGostrel,........268 TRAETHODAU. Y Dwfr-Feddygìniaeth,........................ 257 Rhagoriaeth Crist ar y Cysgodau...... i.........260 Pechod a'i Effeithiau.......................... 263 Bras Ddarlun o'r diweddar Barch. J. EVans, New- Inn,.........................................264 HANESYNAU. Y Gostrel,..................................... 266 Planed Newydd,........______................ 269 GOHEBIAETHAU, Cymdeithas Gyfeillgar i Ymfudwyr,.............270 Sefydliad Jackson aGallia,..................... 271 Crefydd yn Amorica,........................... 272 Achos Blaenor wedi Troseddu,................. 273 DOSRAN Y PRYDYDD. Englynion mewn Anerchiad i'w Frawd, ar farwol- aeth John Williams,......................... 273 Teimladau y Bardd,............................ 274 Penuill i Olygydd 'YCyfaill,'..................274 Gwraig Binweddol,............................ 274 HANESIAETH GARTREFOL. Y Pedwerydd o Orphenaf yn Wisconsin,........275 Cyfarfod Dau-fisol y T. C. yn Rock Hill, W.,.....276 Cofiant Mrs. Jane Roberts,.....................276 Byr-Gofiant Zeehariah J. Williams,............. 278 Damwain Angeuol yn St. Clairs,................278 Ti daf. Cofiant Evan M. Evans, a Galarnad ar ei ol,......279 Cyfarfod Pregethu,............................l2" 9 Parch i'r Cy mry yn Wisconsin,................. 2ii) Priodasau.-Marwolaethau,....................28íi-l Ambricanaidd.—Y Dyn Coch mewn Cyfarfod.. Niagara with y Bout Grogedig ..Gallu Gydw-yb- od..Mummies yn Mexico..Rhagolygiad hyuod o Farwolaeth...Mexico...Cryn RyfeddocL.Y Tiriogaethau..Y Blaid Rydd..Eithriad y Car- trefle-.Cydym.ieimlad â thrigolion lwerddon.. Cincinnati...Ysbyttv'r Ymfudwyr...Tân mawr yu Albany..Clefyd Heintus..................282-3 Manion,...................................... 283 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawb. ac Ewrof,—Newyddion Diwedd- araf.........................................284 Diin Chwyldroad yn yr Iwerddon...Oydymdeiml- wyr Americanaidd..Yr Hawl i Chwilio.. Lloegr . .FfraÌngc.Yr Almuen..Pwysig o Itali,.....284-5 Tvwysogaeth Cymru.—Caerfyrddin..Llandybi Aberystwyth.-.Gweithred Ddieflig.-.Damwain Alarus...Coed-y-cymer...liangor_..Caergyt>í.. Cludiad Llythyrau..Aber..Rhyfeddod Fechan Wyddgrug..Pont Brittania..Caernarfoii-.Dol- . gellau.. Abertawy.. L!anddewi-brrfi. .Tregaron ..Lledrod,____.'...........................286-7 Marwolaethau,................................ 287 Manion,...'................................... 288 CyFFKEDiNOL.—Ymraniad tebygol yn Eglwys Rufain-.Bywyd yn y Dwyrain..Dyfiider y Môr Gwneyd Clwyfau yu Waeth................... 288 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y * CyFAILl' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 218 HEOL BROOME.