Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 8. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. '. 7. ^^^û^^ CYF. GORPHENAF. Y <YLA1H OY U3t> VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWREIDDiOL A DETHOLEDIG. CÎNBÍWY8IAD. DARLUNIAU. Tu dal. Rhyfeddodau y Chwydd-ddrych,................193 Attafaeliad yn dwyn ymaith y rhan fwyaf o'u do- drefn—y maent yn cysuro eu hutiain â'r Gostrel, 204 TRAETHODAU. , ' Nac Ymddielwch,'............................ 194 Moesgarwch Crefyddol,........................ 197 Can' Gwae yr Ysgrythyrau,.................... 198 Mis Chwefror,.................................800 Y Chwyldroadyn Ffraingc..................... 200 HANESYNAU. Y Gostrel...................................... 203 Petrusder Pwysig, .*............................206 GOHEBIAETHAU, Abolision,..................................... 206 Gofyniadau.................................. 207 ÜOSRAN Y PRYDYDD. Prydferthwch y Gwanwyn,..................... 209 Cwyu yr Unig.................................209 Tòriad Gwawr yn y De',....................... 210 - HANESIAETH GENHADOL. NewyddHynod o Cassia—Pigion o Lythyr oddi- wrth y Parch. W. Lewis,..................... 211 Yr luddewon,................................. 213 HANESIAETH GARTREPOL. Cymru Newydd,...............................214 Cymanfa GorfForodig y T. C. yn Nghaerefrog- Newydd,................................... 213 Hanes Cymanfa y T. C. yii Palmyra,............217 Tu dal. Cyfarfod Ysgolion Sabbothol y T. C. dros Ogledd- barth Sir Oneida,............................ 217 Cyfrifon Ysgol Sabbothol yn Iowa,............. 218 Damwain Echrydus....... ....................218 Genedigaeth_.Priodasau..Marwolaethau........ 218 Americanaidd.—Dysgyblaeth yr Eglwys Esgob- awl.. Washington wrth Fwrdd y Cymundeb.. YLlywyddionCvnnygiedig-.Dyn.on Duon yn Michigan..Heddwch a Mexico..Od yr Haf.. Twyllo Cymr«..PIeidiau Politicatdd a'r Gaeth- wasanaeth-.-Marwolaeth Gwr Haelfrydig... Ymfudwyr__Cytundeb Trafnidiawl Pwysig.. Gwrthryfel yn Martinique..Esgobaethyddiaeth yn y Taleithau Unedig..Yr Argraífwasg.....219-20 Plaid Bolitieaidd Newydd,...................... 220 Manion,................................,.....221 HANESIAETH BELLENIG. PbydainPawr ac Ewrop,—Newyddion Diwedd- araf,.......................................221 Lloegr,.....................................221 Iwerddon,.................................. 221 Ffraingc,................................... 222 Rhufain,.................................... 222 YCholera,...................................222 Madagascar,................................. 222 Y Fibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor,.... 222 Tywysogaeth Cvmru.—Cas'newydd. .Pwllheli.. Tanchwa Angeuol.-Dangos Natur Ddrwg yn rhy fuan.-.Eisteddfod Tregaron.. Penmorfà.. Merthyr...Aberlawy...Caergybi...Llanrwst.. Llandde wi-brefi,...........................223-4 Marwolaethau,................................ 224 CAEREFROG-NE WYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD , W. ROWLANDS, 218 HEOL BROOME. Ei bris yw $1 50 y ftwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob cütre'This.