Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 8. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. RHIF. 6. ^£§Ê^*&s^ CYF. XI. Y <YUA1I4 OY Uf> VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWREIDDÍOL A DETHOLEDIG. CYNNWYSIA». DARLUNIAU. Tu dal Gwerthiant Pardynau,.......................... 161 Gwystlo eu Dillad i Lenwi y Gostre!,............173 TRAETHODAU. Fferylliaeth,.................................. 162 Tawelwch Meddwl,............................ 164 Crefyddy Pen a Chrefydd y Galon,............. 165 Hwda i Ti, aìfoes i Minau,..................... 166 HANESYNAU. Merthyrdod Tri o Wyr a Dwy o Wragedd, yn Nghaergaint,,............................... 169 Y Gostrel,...................................... 171 GOHEBIAETHAU, Sefydliad Winnebago, Wisconsin,.............. 174 Eglurhad ar Salm xxii. 16,...................... 175 Gofyniadatj,................................. 175 DARNAU. Cy flfes Ffydd,................................. 176 Huuan-wellhad,............................... 176 Balchio mewn Gwisgoedd,...................... 176 DOSRAN Y PRYDYDD. Iachawdwriaeth,.............................. 177 Cynghorion i Ddyn Ieuangc,.................... 177 Cydymdeimlad â James a Margaret Edwards, ar farwolaeth eu dau blentyn,................... 178 Profiad a Chynghor yr Hen Bererin,............178 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Ebensburgh,.......................... 179 Cymdeithas Feibiaidd Racine, Wísconsin........ 179 Cymdeithas Fiblaidd Gymreig Pittsburgh,....... 180 Cyfrifon Ysgolion Sabbothol.................... 180 Cofiant Lewis G. Jones,........................ 180 Tu daì. Marwolaeth Ddamweinio! W. D. Williams, Harri- son, Pa...................................... Genedigaeth. .Priodasau. .Marwolaeth,......... Americanaidd.—Blwyddwyliau Crefyddol Caer- efrog-Newydd,.............................. Y Cymdeithasau Gwrthgaethiwol,___......... Y Gymdeithas Draethodawl Americanaidd,____ Y Gymdeithas Fiblaidd Americanaidd,........ Yr Undeb Dirwestol Americanaidd,........... Deddf er Amddiífyn Ymfudwyryn tirio yn Nhal- aith C. N., a basiwyd Ebrill 11 eg, 1848,........ Yucatan..Gwert.hu Llaeth ar y Sabboth..Cyn- nadledd y Methodistiaid-.Etholydddiony Llyw- ydd..-PwylIgor Gwylìadwriaethol Caerefrog- Newydd.-Rhyfel yn Oregon,................lí Diweddaraf o Mexico,......................... Manion,...................................... HANESIAETH BELLENIG. Prydain Pawr ac FJwrop,—Crynodeb,......... Lloeg r,..................................... Iwerddon,................,..............___ Ffraingc,.................................... Denmarc a Holstein,......................... Itali ac Awstria,............................. Amgylchiad tra Ofnadwy,.................... TywysoGAETHCYMRU.—Amledd yn Gryno...... Cenhadaeth Dramor y T. C. Cymreig,......... larll Powys..Yr Indiaid Gwynion.-Cwmcludach ..Coieg Dewi Sant-.Rheilffordd Caergybi.. Dinbych... Aberdar... Rebecca...Blaenafon.. Llanddewi Brefi.-Cuddiad Genedigaeth..Llan- rwst.-Mostyn...............................1 Marwoiaethau,................................ Diweddarach Eto!—Y Pab y n Garcharor !! î... 182 183 183 184 185 185 185 185 6-7 187 137 187 188 188 188 186 188 189 189 190 90-2 192 192 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 218 HEOL BEOOME. Ei brìs yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.