Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 DABLLENA, COFIA, YSTYRIA. EHIF. 5. ^^Ä^^, CYF. XI. HEM WLâ! Y <YUA1H OY WP VkA> sIf CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWREÌDDiOL A DETHOLEDIG. C¥MW¥SIAB. DARLUMAU. Tu dal Llamäod yr Audes,............................. 129 ' Dim ond Dyferyn,'............................ 140 TRAETHODAU. Darlun o RoWLANDs,Llangeitho................. 130 Angeu,........................................ 131 Ffydd,........................................ 133 Dirwestiaeth a'r Fasftach Feddwol,.............. 134 Nodiadau ar Ganu Mawl,....................... 137 HANESYNAU. Y Gostrel..................................... 139 Napoleon,..................................... 141 Christopher Columbus,......................... 143 GOHEBIAETHAU, Talaith Iowa,................................... 142 Ofergoelion y Cymry,........................-. 143 Y Ffrwyth Gwaharddedig,....................... 144 DOSRAN Y PRYDYDD. Englynion i'r'Cyfaill o'hHen Wlad,'........ 145 Llìnau, eyfansoddedig ar agoriad ' HobEB,' Add- oldy y Bedyddwyr, yn Minersville, Pa.,........ 145 Diwedd y Meddwyn............................. 145 Dyehweliad yr Afradlon,........................ 146 Yr Asyn Anfoddlawn,.......................... 146 Englyn i hyd Englyn..........................146 Speafc Gently,................................. 146 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Fiblaidd Gymreig Jackson a Gallia, Ohio.....................................----- 147 Cylchwyl Flynyddol Bibl Gymdeithas Gymreig y T. C. yn Nghaerefrog-Newydd,............... 147 CymanfaDanville,____...................._____ 148 Tu dal. Oloddfeydd Lleehau Pennsylvania,..............149 Genedigaethau. .Priodasau..Marwolaethau,..... 150 Cofiant Mrs. JaneParry,........................ 152 " William Morgans....................... 153 " Ruth Richards,........................ 153 Americanaidd.—Eisteddfodawl,................ 154 GwenwynoMam gan ei Merch. .Anerch American- aidd í'r Pab. -Gwladfudwyr.-Rbyddhad.. John Jacob Astor. .Coüed hynod o gof ac ymadrodd . .Ystadegau Dyddorawl..Cledrfiyrddy ny Tal- 'eithau Unedig.-Defnyddiau Bara..Y Bibl yn Virginia..Cyflog Pechod ...Mexico...Caethion Ffoedig mewn Dalfa.........................154-5 Manion,___.-----............................. 155 HANESIAETH GENHADOL. Llythyron o Lydaw,........................... 156 HANESIAETH BELLENIG. Potdain Fawb ac Ewrop,—Newyddion Diwedd- araf,........................................ (57 Lloegr,..................................... 157 Iwerddon,...............___................ 157 Ffraingc,.................................... j 57 Belgium,.................................... 158 Denmarc,................................... 158 Italy,...................................... 158 Yspaen,.................................... 158 Yr Almaen,.............................----- 158 India Orllewinol,.........................___159 Tywysogaeth CYMRU.-Adroddion y Dirprwywyr ..Gwrthodiad Ymneillduwr i fod yn Ynad.. Lla[igristiolus..Bangor..Bethesda...Dowlais-. Blaenafon,.................................. 159 Marwolaethau,................................. 100 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILL* YN FISOL, DAN OLYGJAD W. ROWLANDS, 218 'bîoi broome.