Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1848. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. RHIF. 4. .^Ä^. CYF. XI. jSäPŴ j 1 Y <YUA1H OY Úf> VU> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWRElDDiOL A DETHOLEDtG. €¥NNW¥8UD. DARLUNIAU. Tu Y Pabyddion yn Cysegru Cloch,................ TRAETHODAU. JoHN Evans, Llwynffortun,.................... Gwrteithiad y Meddwl......................... Y Tudoriaid mewn Cysylltiad â'r Stuartiaid, neu y Cymry fel yn arwaiu yr Unbeniaid Ysgot- aidd i orsedd Lloegr,.......................- - HANESYNAU. Ymddial Rhyfedd,... Gweddi Johnny Bach, Y Bibl a'r Tadau,..... dal s 97 j •ì 99 103 í 105 \ 108 109 109 GOHEBIAETHAU, Y 'Bushnian ynBoston,'........................ 109 Penglogiaeth,............................r.....111 Un o Ddyngarwyr Pittsburg,.................... 112 Eglurhad ar Heb. vi. 6,........................ 11.3 Gofyniadau...................................H3 DOSRAN Y PRYDYDD. Marwnad i'r diweddar Barch. W. G. Pierce,.... 114 Gwesyn yn Híraethu am Fon,................... 113 Profiad Hyuafgwr,.............................115 Cynghor Tad i'w Ferch,.,...................... 115 HANESIAETH GARTREFOL. Bibl Gymdeithas Gymreig Wisconsin...........116 Cyfrifon Ysgolion Sabbothol y T. C. yn y Taleith- auünedig, am y flwyddyn 1847—parhad...... 117 Tu daL Cymanfa Remsen,.............................. 117 Damwain alarus,..........................____U8 Genedigaethau..Priodasau. .Marwolaethau...... 118 Marwolaeth Mr. Grifflth Parry,.................. 11» Ambricanaidd.—Eisteddfodawl,................ 1 IP Heddwch a Mexico—Ammodau y Cytundeb,... 12C« Gwylmabsantau Dewi aPhadrig..Uno Efrydydd- yddion y Bibl. .CymeriadCrefyddolMr. Adams ì ..Capelyddi Dyy Cynnrychiolwyr.-Protestan- \ iaeth-.Claddedigaeth Mr. Adams..Marwolaeth ) ddychrynllyd-.Ffaith frawychus..Troedigaeth l Pabydd..Liberia..Chloroform...Gwir Athron- ; iaeth.-Poblogaeth Wiscousin aclowa,........120-2 ì Manion,...................................... 122 | HANESIAETH BELLENIG. j Prydain Fawr ac Ewrop,.................... 123 ! Chwyldroad yn Ffraingc,.................... 124 ;, Etto—Diweddarach........................... 124 í Tywysogaeth Cymrtj.—Adroddion y Dirprwy- i wyr......................................... 125 Pont Newydd Menai,........................ 185 Llangunnidr. .Tredegar. .Caerfyrddin. .Rhuabon Dirwest-gi... Llithfaen—Cy farfod Te. .Crugy- balog.Ceredigion..Dowlais..Fenni..Daeargry n yn Nghymru.-Dinas, Morganwg.-Llifogydd.. ISorthand South Wales Bank..Rheiìf(oräá De- heudir Cymru...L!anllyfiii...Swyddffynnon.. Bethesda..Llanelltyd..Rheilffordd Caergybi,. 126-8 Marwolaethau,........................-----.-----128 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLABTDS, 218 HEOL BROOME. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.