Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 8. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. EBîlF. 3. ^£§Êâ£**^ CYF. XI. Y <YUA1M OY Wf> VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDÍOL A DYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. CITNPÎWYSIAB. DARLUNIAU. Tu dal. Y Camel neu Dromedari,........................ 65 TRAETHODAU. WilliamG. Pieece,........................... 67 Blaenoriaid Methodistaidd,...................... 68 Gwrteìthiad y Meddwl,........................70 Crefydd yn America,............................73 Godidawgrwydd y Bibl,.......................... 75 Agwedd Chwerthìagar wrth Wrandaw yr Efengyl,. 76 Wisconsin,..............'...................... 77 GOFYNIADAU, Bedyddio Plant Pobl Dibroffes.................... 78 Gorchwylion yr Ysgol Sul,...................... 79 DARNAU. Gwrandawyr Cysgly d,..........................79 Buddioldeb Cystuddiau,.......:................. 80 Attaíiad Tyngu,.................................80 Dawn a Dig,..........,.......................... 80 Meddyliau Da aDrwg,.......................... 80 DOSRAN Y PRYDYDD. Pennillion er CoffadwriaethamOwEN Owen, Liv- erpool,....................................... 81 Cwyn y Gwrthgiliwr,........................... 82 Cwynfan y Cristion mewn Caethiwed,............. 82 Englynion i'r Ffordd Haiarn,.................... 82 Canmoliaeth i'r 'Cyfaill,'....................... 8S Englyn ar ol merch feehan Wm. P. Edwards, Peach Bottom, Pa.,........ ..............____82 Ymweliad y Freuines â Beaumais Awst 15,1847,... 82 Englyn i'r Daran,___........................... 82 HANESIAETH GARTREFOL. .Cyfarfod Blynyddol Utica, i Areithio o blaid yr Ysgol Sabbothol,.............................. 83 Cyfarfod Hanner-blynyddol Ysgolion Sabbotnoî f T. C. yn Cincinnati a Chovington,.............". 83 Gwaith Haiarn Glendon,......................., 83 Cyfrifou Ysgolion Sabbothol y T. C. yn y Taleithau Unedig, am y flwyddyn 1847,..............____84 Vestry Flynyddol Remsen,....................... 85 Esgoriadau. .Priodasau. .Marwolaethau,.........85-6 Cofiant John Lewis,............................. 87 Americanaidd.—Gobaith i'r GwIadfudwr....Y Chwareudai yu Gwaghau. .'Oes Rheswm'. -Tyst- iolaeth y 'Cyfeillion'..Cof-adail i Wm. Penn.. Llofruddiaeth greulawn..Cynnyrchion Amaeth- yddaw]..Chloroform..Y Gewynau. .Adfywiad- au CrefyddoL.Ei ddal yn y Gwyfrau. .Gwrth- gaethwyrynerbyny Sabboth.-Lloerigfa Talaith C.N..........................................88-9 Manion,........................................ 90 HANESIAETH GENHADOL. Cassia—Pigion o Lythyr y Parch. W.Lewis.......90 Annibyniaethyr Ynysoedd Cymdeithasgar......... 90 Yr Ynysoedd Cyfeiilgar—Rhan oLythyr y Parcb. Peter Turner,...........;....................81 Protesianiaethyn Nhwrci,...................___91 HANESIAETH RELLENIG. Prydain Fawr ac EwROP.-Crynodeb Cyffredinol, 92' Tywysogaeth Cymeu.—Cymdeìthasfa y M. C, yn Sirhowy.-Cyfarfod Te yu Horeb.. Adddysg yn Nghymru....Ysgolion Sabbothol Cymru....Dy- gwyddiad Dyclirynllyd.-.Tregarou.-.Bîingor.. Llongddrylliád Arswydus....Llandilo....Ymgais G.ythreulig..Ponikin...LlanidIoes...Cas'iiewydd Hei)llan..Brymbo..CynrfodTaleithiolyT.W.,92-6 Marwolaethau,................................. 96 Eisteddfodawl a Mexicanaidd,..................... 96 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILI,' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 218 H E O L BROOME.