Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

_________________18 4 8._________________ DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. RHIF. 2. ^^^Ê^*^ CYF. XI. CHWEFROR.' Y <YUAIK OY Ut> VkA> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. CfNNWYSIA», DARLUNIAU. Tu dal. Indiaid Esquimaux,............................. 33 TRAETHODAU. WyledyrOflFeiriaid,............................ 35 Gwrteithiad y Meddwl,........................38 Dros Hanner y Daith,...........................4l HANESYNAU. Hanes Foreuo! am y Prydeijiiaid,................44 Ffyrch Bwyta,.....,............................. 44 Priodas Luther,.............-...................45 Amgylchiad yn Mywyd Calfin,.................. 46 Crist yn mhob man,........................... 46 Cymmod,........................-.............. 46 Balchder a Gostyngeiddrwyd d,.................. 46 Dyniono Egwyddor,....... .....................46 Peblaü......................................... 46 GOFYNIADAU, Goleuni i'r Gwylwyr yn Mhittsburgh,............46 ' Gwyliaar dy droedwrth fyned i DyDduw,'......47 Bedyddio Plant Pobl Dibroffes...Aràll i'r un Go- fyniad........................................47-8 DÖSRAN Y PRYDYDD. Beddargraff—Tri Chyfieithad o'r Pennill Saeson- aeg,.......................................... 49 Marwnad ar ol y diweddar Barch. John Evans, Llwynftortun,............................____49 Iaith y Meddwyn Ystyriol,...................... 50 Eli Crimogäu at Glefyd y Ddawns................ 50 PERORIAETH. Galareb,____. -........-........................ 41 HANESIAETH GARTREFOL. Yr Achos Crefyddol Cymreig yu Rome,..........51 Agoriad Capel a Chyfarfod Chwarterol y T..Ç., yn Rome,........................................ 52 Cymdeithas Fiblaidd Swydd Oneida,............52 Cymdeithas Fiblaidd Gymreig Steuben, Remseu a'r Gymydogaeth,...........................,. 53 Anerchiad at y Cymry, gan Gym. Fibl. Oneida,___55 Agoriad Capel Newyddy T.C , yn T»ck Hill,C. N., 5.1 Lìafur Nodedig Plentyn,........................56 Llifogydd Mawrion Afon St, lago', Va.............. 56 Ymwahaniad Gwirfoddol y Gym. Fibl. Gymreìg, yn Sir Öneida,...................................57 Esgoriadau. .Priodasau..Marwolaethau, ........57 Cnfiant Mr. John Rees.St Clnírs, Pa,............ 58 Ambricanaidd.—rEisteddfodawl,................ 59 YRhyCel â Mexico,........'.'..................... 59 Y Gymdeithas Drefedigaethawl Americanaidd.. Serèn Gynftbnawg._Texas..Y Fasnach mewn lâ ..Peth daioni-.Cartrefle díogel yn Ohio..Ëang- der y Taleithau Unedig. .Creíydd yn mhlith mawrion America.. Pabyddion.. Llofruddiaeth Cenhadwr..Bibl wedi achub rail.wr. .Gweithred- iadau Cenhadol.-Mwngloddiau Mexico..Poblog- aeth Wisconsin,............................59-60 Manion,___................................"... 60 HANESIAETÍI BELLENIG. Prydain Fawr,............■.■__...................61 Iwerddon-.Priodi Chwaer ei Wraig._Cof yn dych- welyd wrth farw..'Gogoniant Dynol'.'.Y Choìera tua'r Gorllewin..Llwyth Gwerthfawr..........61-2 Tywysogaeth Cymmj.—Llofruddiaeth Cymraes gan ei Gwr..Mynegfys i'rCymry ..Damwain ech- ryslawn yn Nant-y-Glo. .Nid mor wirion..Mor- moniaid yn Nghaerfyrddin.-YCymi-y a'r Saes- oiiaeg.-Yspeilwyr Penífordd.-Damwain echryn- lawn yn Niubych ..Merthyr Tudfyl.-Angeu Dy- chryn'll vd.. Esiampl dda..Y Pab, .............62-3 Marwolaethau. .Manion......................... 64 Cyffredinol.—Ffbledd Rhagrith.-Dirgelwch i'r Llaethwraig.-Gweniaith,...................... 64 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILl' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 2 18 H E O L B R O O M E. - - - '»"'-■ ---