Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 4 8. DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA. CYF. XI. - Y OTUAIH <Jr Ul> VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODÀETH A HANESÍAETH GREFYDDOL, BUDDIOL ADYDDORAWL: GWREIDDIOL A DETHOLEDIG. CITNNWYSIA». Portread y Pargh. Edward Jones, Cincinuati. DARLUNIAU. Tu dal. Yr Olwg Ddiweddaf ar Gymru,.............. 1 TRAETHODAU. Argyhoeddiad o Bechod,........................ 3 Gwrteithiad y Méddwl......................... 6 Yr Hen Frutaniaid,............................ 9 LLYTHYRAU. Cynghorion i Frawd leuangc yn y Weinidogaeth, 11 Sylwadau ar Ddechreuad Blwyddyn Newydd,-----13 DARNAU. Cwpaneidiau y Meddwyn,........,.............13 Ffordd newydd i Fenthyca Arian,-----........... 13 Ymweliad Colomen â'r Cynghrair Eí'engylaidd,... 14 Llythyr Cymun y Meddwyn,.................... 14 Geiriau olaf Wesley,.....-.................... 14 Hynodion Dynion Enwog,...................... 14 Chwedl am Mr. Venn,...........................15 Gonestrwydd yn cael ei wobrwyo, ac Anonestrwy dd ei gospi,...................................... 15 Perlau...................j.............•.......15 Atkbion.—Bedydd Plant Pobl Dibroffes... Arall i'r un Gofyniad-.Prophwydiyn Galileacyndyddiau Crist,........................................ 16 GoFYNIADAU,.................................. 16 DOSRAN Y PRYDYDD. 'Y Cyfaill o'r Hen Wlad,'...........*......17 Marwnad ar ol Mrs. Ruth Jones, C. N.,.......... 17 Myfyrdod ar BrytìnawnGwlawogyn mis Hydref,.. 17 YGauaf,.............,........................ 18 Anerch Tad i'w Ferch,..........................18 HANESIAETH GARTREFOL. CyfarfodChwe'Misol y Trefnyddion Calfinaidd yn Dodgeville,.................................. 19 Trysorfa y Tlodion yn Eglwys y Trefn. Calf., C. N. 19 Tu dal. Gwaith Haiarn Catasauqua,...................... 20 Undeb Cristionogol yn Abersiwgr, Pa.,............. 20 Enwau Casglyddion Cym. Fibl. Remsen am 1848, 21 Esgoriadau..Priodasau..Marwolaethau, ........21 Americanaidd.—Centiadwri y Llywydd,........24 Cynghorfa—y XXXain,.......................... 25 Ansawdd pethau yn Mexico,.....,.............. 25 Ymneillduad o Eglwys Rufain..Y Presbyteriaid Calfinaidd..Llawenydd yn Uadd..Cydymdeitnl- ad â'r Pab..Daeargryn yn Mexico..Mr. Clay ar Gaethwasaeth. .Cludiad arian i Ewrop. -Cynllun newydd i gysuro gwladfudwyr..Y Gynghorfa bresennol.-Y Telegraph Trydanawl.-Lüfeiriant mawr yn y Gorllewin..Cyffrediniaeth Liberia.. Biblau......................................25-6-7 Manion,........................................ 27 HANESIAETH GENHADOL. Bryniau Cassia,................................27 Yr India Dd wy reiniol,..........................27 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr,................................... 28 Araeth y Frenines.Jwerddon.-Llong-ddrylliad y 'Stepheu Whitney'..Switzerland..Cynnadledd y Wesleyaid,................................28-9 Tywysogaeth Cymru.—' Edrych, dyma beth hy- nod'.-Ariandy Gogledd a Deheudir Cymru.. Taniad gwirfoddol yn Rhythun.-Yspeiliad pen ffordd..Yr 'Hindoo'. .Glo yn sir Aberteifi.. Maes- teg..Ysgol Llanddyfri..Bethesda..Llyfrgell Di- norwic. .Dolgellau. .Llanrhaiadr ger Rhythun, .30-1 Y Parch. Richard Davies, Llansadwrn,...........31 Priodasau a Marwolaethau,......................32 CYFFREDINOL.—Helaethrwydd y Môr. .Y Cho- lèra,..........................................3«? CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CYFAILt,' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLAWDS, 2 18 H E O L BROOME. Eä bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.