Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

A Welsh Newspaper. I Editcd by W. ROWLAXD8, IVew-Vork. Pf.ice One Dollar a yea», payable in adyance- Rhif. fi.] MEHEFIN, 18 4 5 [Cyf. VIII. € r t f ç ò ìf o l YR AXGIIEXBEÍ»KWV1>I> AM YR YSBRYD GLAN I LWYDDO GWrAITH YR YSGOL SABBOTHOL. Ymddengys yr anghenreidrwydd am dano wrth ystyried y pethau canlynoí:— I. Wrth ystyried mawredd y gwaith, d godidog- rtoydd yr amcan.—Y gwaith ydy w dysgu darllen a deall yr Ysgrythyr Lân, a'r amcan ydyw gogoniant Duw yn iachawdwriaeth y rhai a ddysgir. Mae y gwaith yn fawr, a'r dyben yn oruchel. Mae cael yr ysgolheigion i ddeall y Ga'ir yn ormod gor- chwyl i bawbond yr Ysbryd a:i llefarodd. Efe sydd yn agor y deall. yn goleuo llygaid eu meddyliau, ac yn tywys i bob gwirionedd : a phwy sydd ddigonol i'r pethau byn ? Neb ond yr Ysbryd Glân. Mae pethau y Bibl mór ddyfnion ac mór oruchel, fel nas gall neb ond yr Ysbryd Glân eu dangos a'u datgudd- 10. Pethau Duw, nid edwyn neb ond Ysbryd Duw; eithr Duw a'u heglurodd i ni trwy ei Ysbryd ; can- ys yr Ysbryd sydd yn chwilio pob peth, 'íe, dyfnion bethau Duw hefyd. Gan hyny addas a phriodol yw i fii weddi'o fel y Salmydd, ' Datguddia fy llyg- aid, fel y gwelwyf bethau rhyi'edd allan o'th gýfraith di.' Pwy a all ddywedyd y gwahaniaeth fydd wrth ddarllen y Bibl â llygaid wedi eu datguddio ragor ei ddarllen â meddwl wedi ei orchuddio ? Ond cael yr Ysbryd Glân i ddatguddio y llygaid, bydd y dar- ì'enwyr yn gweled y í'ath ryfeddodau yn y Gair nes creu syndod yn eu meddyliau,fel nad allant gellwair uwch ei ben. Bydd y gorchymyn yn ganwyll iddynt i weled plâ eu mynwesau, nes bydd y pechod gwreiddiol a gweithredol yn dyfcd i'r golwg yn ei fawr ddrwg. Byddant, heíyd, â gwyneb agored yn edrych ar ogoniant yr Árglwydd Iesu Grist, nes tynu eu serch a'u sylw arno, i roddi eu hunain iddo, a gwneuthur derbyniad croesawgar o bono. Ond cael yr Ysbryd Glûn, bydd y Gair fel tân ar cu calonau, ac fel mêl ar eu gwefusau,yn lle bcd yn fathrfa dan eu gwadnau ; y pryd hyn byddant yn crynu wrth y Gair yn lle cellwair uwch ei ben. Heb yr Ysbfyd Glan, ni bydd eu bywiogrwydd ond anianol, na'u hymarferiada i oll amgen na sefyll mewn marweidd-dra ysbrydol; i'e, hebddo ni bydd y rhëolau goreu, na'r fíìirHau godidocaf ond megys corff marw heb enaid ynddo. Er mór ofnadwy oedd yr olwynion a welodd Ezeciel, a maint eu cywrein- rwydd—yn olwyn mewnolwyn—eto sefyllaẁ'naeth- ent oni buasai yr Ysbryd ynddynt yn fywyd i'w hysgogiadau; felly, sefyll yn farw ysbrydol a wna gwaith yr Ysgol Sabbothol, os heb yr Ysbryd Glân : anialwch a fydd yr anialwch, er pawb a phob peth, hyd oni thywallter yr Ysbryd o'r uchelder. II. Gwaeledd yr offerynau.—Mae y gwaith yn fawr, fel y soniwyd, a:r oíferynau yn waelion a dis- tadl. Nid oes ynìa ddim at ddyrnu mynyddoedd ond pryf Jacob. Eeily, gweler yn barhaus yr anghen- reidrwydd am yr Ỳsbryd Glân, y gweithydd Dwyfol, i alluogi rhai gwaelion i ddwyn i ben waith ag y mae arno argraff dwyfoldeb. Y mae geiriau Crist yn benderfynol ar y mater hwn—' Hebof fi ni's gell- wch chwi wneuthur dim.' Hefyd y mae profiadau a clîyfaddefìadau y gweithwyr ffyddlonaf a mwyaf llwyddiannus yn profi hyn: ' Nid o herwydd ein bod yn ddigonol o honom ein hunain i feddwl dim megys o honom ein hunain, eithr ein digoncdd ni sydd o Dduw.' Byddcd i'r un profiadau fud genym ninau, athrawon yr Ysgol Sabbothol, fel y byddo i ni ym- ddiried yn holloí. am nerth a grym gyda 'r gwaith yn y digonedd sydd o Dduw. III. Caledwch a gwrthnysigrwydd yr ysgolìieig- ion.—Mewn addfwynder yn dysgu rhai gwrthwyn- ebus; maent yn gwrthwynebu cynghorion doetbnf ac annogaethau taeraf ein hathràwon. Cyffelyb ydyw llawer o honynt i feibion Israel: meibion gwyneb galed a chadarn galon ydynt. Ni fynant wrando : caledasant eu gwarau rhag derbyn addy^g! Mae eu gwarau fel y g'ieuyn haiarn. eu talcenau )Ti bres, a'u calonau yn adamantaidd. Maent yn rhy galed i un ga'lu dynol eu hargyhoeddi. ac yn rhy wrthnÿsig i unrhyw resymau eu darbwyllo. Onid y w y pethau byn yn profi yr angiíenreidr'ydd am yr Ỳsbryd Glân ? Eí'e a argyJioedda y byu. Efe a gwblhâ y gwaith. Nid oes dim niawredd yn ormod i'w Fawrhydi dwyfol Ef ei gyflawni; dim gwaeWd y fath nas gall yr Hollalluog ei lwyddo, nac unrhyw galedwch nas gaíl y Duw anfeidrol ei ar^yhoeddi. Gan hyny llefwn am dano. Mae genym y seiliaa cadarnaf i wedd'ío am dano—y Tad wedi ei addaw, Crist, trwy ci arigeu, wedi agoryd fìòrdd rydd a chyfiawn iddo ddyfod, ac un o ddybenion neillduol ei esgyniad oedd anl'on yr Ysbryd. Anfon ef, O Dduw, ac achub bechaduriaid i ogoneddu C: ist, i ys- peilio satan, ac i ddyddanu ac adeiladu yr Eglwÿs. Amen. Yr eiddoch, &c, Ap Deiniol. Braint fawr i sẅyddogion ac aelodau pob Ysgol Sabbothol fyddai cael gweithredu yn bariiaus dan ddylanwad yr ystyriaeth o'r anghenreidrwydd am yr Ysbryd Glan i lwyddo eu gwaith a'u llafur.—Gol.