Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH FUDDIOL I'R CYMRY YN AMERICA. YN CYNNWYS &mci>tofactf) o öetDatt o ttfatttr iSîrtfgîftol, jHocsol a Bsttòorol, YN NGHYDA HANESIAETH BRYDEINIG, AMERICANAIDD, CENHADOL, &c. HEFYD, CYFANSODDIADATJ MF.WN BARDDONIAETH A PHERORIAETH. OARLLENA, COFIA, YSTYRlA. Pbice One Dollar a yeae, payable in adyance. A Welsh Newspapeb. j Iîdited by W. BOWLAND», New-York. £ Rhif. 1.] I O N A W R, 1 8 4 5 . [Cyf. VIII. ANERCHIAD. Yr oedd yr hyn a ganlyn genym wrtli law, wedi ei dderbyn oddlwrth ein hybarch gyfaill Mr. GwALCHMAI, i anerch ein derbynwyr ar ryw achlysur; a chan y dysgwylir Anerchiad ar ddechreu blwyddyn newydd, a hwn mór briodol i'r dyben, yr ydym yn ei gyflwyno yn awr, gan wybod ei fod yn fwy effeithiol na dim a fedrem ysgrifenu ein hunain. Am y ganmoliaeth a rydd, hyn a ddywedwn, mai ein bymdrech fu ac a fydd ei haeddu. Ni arbed- wyd dim llafur na thraul gymhedrol erioed i wneyd y Cyfaill yr liyn yr amcanem iddo fod ar y cyntaf, sef 'Cylcn- grawn o wybodaelh fuddiol iW Cymry yn America;' ac nid prawf bychun o'i gymeradwyaeth yw bod yr amrywiol gylchgronau Cymreig a gychwynasant ar ei ol wedi ceisio efelychu ei brif nodweddion. Y Golygydd. AT DDERBYNWYR Y 'CYFAILL.' Barchedig Olygydd:— Dymunaf eich hynawsedd a'ch goddefiad i mi ddweyd gair wrth dderbynwyr y Cyfaill. Fy Anwyl Gydgenedî, — Nid hawdd ydyw i mi gael geiriau digon cryfion a chynnwysfawr i ddat- gan y dywenydd sydd ynof, yn herwydd fod gen- ych y fath Gylchgrawn Cymreig ag ydyw yr hwn a elwir ' Y Cyfaill.' Ac yn eithaf priodol y gelwir ef felly, o blegyd cyfaill yw, a chyfrwng cyfeillgar- wch rhwng cyfeillion gwasgaredig yn America â'u gilydd, a rhwng cyfeillion y wlad yna a'r wlad hon â'u gilydd. Trwyddo y trosglwydda y Golyg- ydd i chwi hanesion eich cymanfaoedd, a'r pender- fyniadau (anghenreidiol eu gwybod) a wneir yn- ddynt. Trwyddo hefyd yr_ ydych yn cael gwersi buddiol a dyddorol lkwn ar wahanol byngciau, yn nghydà phob rhyw hanesion dyddoredig o'r Hen Wlad, a chip-olwg ar ysgogiadau gwahanol wled- ydd y byd, a'r cwbl mewn argraff eglur a da, ac yn fisol dros y flwyddyn, am lai na chyflog diwr- nod i rai o lionoch, fel y mae yn debyg nad oes cymaint ag un teulu Cymreig heb ei dderbyn. A'm hyder yw, eich bod yn g^yneyd a alloch er ei ledaenu fel y cafto pob Cymro weled beth sydd ynddo, ac y caffo yr oes sydd yn codi weled hanes d)rddiau eu tadau. Llw}rddiant i'r Cyhoeddwr diwyd, llafurus a gor- chestol, ac i'r Gohebwyr sydd yn fiyddlawn i'w gynnorthwyo â'u cyfansoddiadau buddiol, ac yn neillduol i'r Derbynwyr, ar fiyddlondeb pa rai yn derbyn ac yn talu, yr ymddibyna parhad unrhyw gylclîgrawn misol. Hir oes, ac oes America i'r ' Cyfaül,' medd Eich ewyllysiwr da yn rhwymau rhinwedd, CroesosioalÜ, ) Atost y ÌOfed, 1844- ì H. GWALCHMAI.