Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRlA. A Welsh Newspaper. •i Rhif. 12.] IMited by W. KOVVLAIVDS, IVew-York. RHAGFYR, 1844. Price One Dollar a yeab, l'able in advance. C Price C \ FAYA [Cyf. VII. CYIVN W V DüWinyddiaeth.—Pigion o Bregeth ydiweddar Barch. Jolin Davies, Nantglyn,.................................... T.j Lloffion o Bregcth,.................................... VM Y rhyfeddod fwyaf j-n Lluiidain,...................... 1 Ul \ Amrywiaeth.—Caethiwed Aiuericanaidd,................. 194 ; Oriau olaf y diweddar Frawd Isaac Davies,............ lí-ö Yr Egwyddorion Pabaidd, ........................... 197 ; Ymddyddan yn nghylch America,..................... 197 í Dywediadau H uinali More, .......................... 198 ; Dadleuaeth.—Rhuf. x. 6,7, a 1 Cor. xv. 29,............... 198 ì Esa. xiv. 2, a vii. ltí,................................... 193 LlochfS y griíiau,.................................... líftS I Gofyuiadau, ......................................... 19? i Barddoniaeth.—leuo yu Anghydmarus,................... 199 : Marwnad er cof am William Hugties, Bodedeyrn, Mon,. 199 |j Hanesiaeth Gartrefol.—Cofiant Elizabeth (irifîìths,___200 I Cymaufa Cinciiinati,..................................201 '' Dychweliad o Daith Weinidogaethol................... 201 :. Esgoriadau, Priodasau a Marwolacthau,.............. 201-2 ;■ Americanaidd.—Yretholiadau diweddar...................2U2 \', Y Guethwasanaeth.—Dygwyddiad pruddaiild ac angeu- oL—Dyddiau dyiolchgarwch.—Gweithrcd dda—Aelodau |j s| A J>. duou yn Eglwysi y Bedyddwyr yn Georgia.—Goddi- weddiad ac hun.tn-ddienyddiad lleidr o Loegr.—Y'chwa- neg o Fileriaeth.—Priodas yn erbyn Gwallgofrwydd.— Danvilìe.—i'arch i'r Sabboth.—Y Gym. Drefedigaethawl, 202 Crynodeb,...........................................203 HanemaETH Gf.nhadol.— Llydaw.—Cassia,................203 HanesiaethBellenig.—Prydain Fawr.—Masgnach Ameri- ca.—Y ' Tud Matthew.'—Yr luddewon yn Prwssia.—Sar- had ar Americaniaid.— Buddygoliaeth yr Anti-Puseyaid. —Iw erddon.—Jubili Cj ra.Genhadol Liunaiu.—Ynysoedd Sadwich.—Dirwest.—Gwansícafradus am vgin.—Milwyr Preshyteraidd,............".............'............204-5 Cymru.—Ail Gylchwyl Flynyddol Ysgolion Sabholhol y gwaliaiiol enwadau erefyddol yu Nowlais, Murganwg,... 205 Tarw yu lladd dyn.—Amlhau.—Llanddowror.—Y Llyth- yien A. — Ffeiriau yn Ngogledd Cymru.—Hunau-ddien- ydd truenus.— Dygwyddiad anffodus a nodedig,.......205 Crynodeb...............................................205 Priodasau Pelleuig................................... 205 Marwolaethau " ..................................205 Hysbysiadau—Dosran v Golygydd,........................206 ANERCHIAD,........___207 | DANGOSEG,............207 Dutüiiiîîîrbiactl). C O F I O N O Bregetli y diweddar Barch. John Davies, Nantglyn, adraddodwyd ganddo yn Nghymanfa Liveipool, am G ar gloch foreu Sul, Mai y 19eg, 1839. JOB XXIII. 3.—'O, na wyddwn pa le y cawn ef.' Geiriau Job yn ei hiraeth am grymdeitlias â Du\v y\v y rhai'n. Yr oedd y gwryma wedi cael colled fawr o ran ei gyfoeth a'i lwyddiant bydol; eto yr oedd yn cydnabod mai Duw oedd piau y cwbl. Byddai yn dda iawn i ninau ystyried mai eiddo Duw sydd genym dan ein dwylaw ; a phe byddai i Dduw eu galwyn ol, byddem ninau yn dlodion iawn. Gwelwn, gan liyny, ei fod yn Dduw dai'r annyiolebgar a drwg. Mae eisieu i ni ystyried pa fodd yr ydym ni yn ymddwyn at Dduwam ei ddaioni tuag atom. Mae dyledswyddau yn perthyn i ni, ac nid ydyw gwybodaetb o Üduw ddim yn ddigon beb ddyfod a ni at ein dyledswydd. Help i ni weled ein dyledswydd, gyfeillion. Mae dydd y cyfrif yn d'od. Mae Job yma yn cwyno am ryw beth beb- 'aw ei anifeiliaid ; wel, y mae yn cwyno am ei feibion ynte. O, nacydyw: ani bresennol- deb ei Dduw y mae ef yn cwyno. ' O, na wyddwn pa le y cawn ef.' Cael ei bresennoldeb a'i lewyrch ar y cyflwr. Mae rhywbeth mawr yn byn, gyfeillion ; mae byw- yd yn y cael yma. Mae yn wir fod y geiriau yma yn anmbriodol ar ryw ystyr; o blegyd y mae Duw yn mhob man ; ynddo ef yr ydym yn byw, yn symud, ac yn bod. Mater pwysig iawn ydyw bwn. Er ei fod genym fel Duw iachawdwriaetb, eto nid ydyw gan neb wrth naíur ; ac ychydig iawn ydyw y bobl sydd yn gweJed ei eisiau. Dyma dystiolaetli yrŶsbryd GJan am y rhai sydd bebddo,' Jieb obaitb gan- ddynt, ac beb Dd'uw yn y byd.' ' Dywedodd yr ynfyd yn ei gaJon, nid oes yr un Duw.' Yn ei galon y dywedodd ; nid mewn JJe y yn byd arall. Nid yn ufìern, ni buasai wiw iddo fyned yno, onide fe gawsai eìjiaguardio yn union. Ni fuasaigwiwiddo fyned i'r nefoedd i ddweyd byn ; mae Duw yn llon'd y ddwy wlad yma; ond fe gafodd le digon tywyll yn ei gaìon ei hun, i ddweyd nad oedd yr uu Duw. Ond wedi iddynt gael cymod yn Nghrist y mae gan y bobl yma Dduw. O gyfeiìlion, pa genedl mòr fawr a'r bon y mae Duw iddi yn nesau ati! Ond y mae y fath beth ag i'r bôbl yma, wedi ei gael, golii Jlewyrcli ei wyneb ar rai prydiau. Dyma un yn gwaeddi, 'O, na wyddwn pa le y eawn ef!' Ond os bydd y saint yn colli ei gymdeithas ef ar brydiau, ni cliollir mo 'r ' O' yma o'u gweddiau. A