Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh Newspaper. > Edited by W. ROWL.ANDS, New-York. < PlUCE Oxe DoLLAR A YEAR, l PAYABLE 1N ADYANCE. Rhif. 11.] TACHWEDD, 1844. [Cyf. VII. C Y K N W Ddwinyddiaeth.—Gweddio: Annogaethau i Weddio, <fcc, 177 Lloffion o Bregetb,................................... 178 Cusnn am Ergyd,.................................... 179 Amrywiaeth.—Llythyr oddiwrth y l'arch. H. Gwalchmai, . 179 Gweithfeydd Plwm Wiscousin,...................... 181 Dywedydy Gwir,................................... 182 Yr Ysgrifell Gam,................................... 182 Ydiweddar R. Roberts, Clynog.—Lles Cerydd,....... 183 Dadleuaeth.—Dirwestiaeth yn fuddiol yn Araerica,....... 183 Gofyniadau,........................................ 183 Barddoniaeth.—Pennillion raewn Llytbyr i'r Hen Wlad,.. 184 Capel Cerig Remsen,................................ 184 Dau Eoglyn a gyfansoddwyd wrth edrych aryr Elfen- au ar y Bwrdd Cymundeb,.......................... 181 Pennillion i'r Cyfaill,................................ 185 Hanesiaeth Gartrefol.—Rhagdraoth a Chyfantoddiad Bibl Gymdeilhas Gymreig Cnerefrog-Newydd,...... 185 Agoriad Capd perthynol i'rT. C. vn Holland l'wtent,.. 185 Chwecbfod Gyfarfod Trimisol Ysg". Snb.T.C. dros Dos- parth Pottsville a Minersvill«i,...................... 186 Colled trwy dân,.................................... 18« Esgoriadau, Priodasau a Marwolacthnu,................ 18ö SIAD. Americanaibd.— YrethoüadLIywyddnwl—Amgylchiad hy- nod.iwl.—Ysliryd gwrthgenhadol.—Moruioiuaetb.—Djud dyiolchgarwch.—Miieriaetb.— Angau yu y p'ulpud.—Y Gymdeithas Drefedigaethawl. — Y woitlired wedi ei . gwneyd.— Wythnos o dir i dir.—TymlicatlwyDt ddy- thrynlyi! yn Buiìaìo,............................... 187-8 Crynodeb,........................................... 188 Hanesiaeth Bellenig.—Prydain Fawr.—Gwrthdroad ded- fryd ü'Connel.—Ymweliad Louis Phillippe á Yicioria.— Y Frenioes yn yr Alban.—Cliiua a'r Taleithau Unedig.— Dumwain iciir>iíus ^cr Siinderlaiiil.—'l'nhiü.—Y'r offeir- iad a'r Wcslcyaid.—Neidr.—Ci rhyfpdd.—lloa wy.— Twyliwr.—Ymherawdr Morocco.—Tawelwch Iwerddoiä. —DyfaisCadb. Warner.—Y (íledifl'ordd.—Y Frenincs.— Betíi fydd ., a grefydd nesaf?...................... JSL»-190 Cymrü.—Cymdeithasfa liangor.—Y' teithiwr mewn tra- fferth.—Agoriud Ysgol Wladwrinelhíd Pwllheli.—Callineb ceff\l—Twyllconsuriaetb.—Llofruddiaeth vn Llandeilo, 180 Crynodel)............................................... 191 Priodasau Pellenig................................... 191 Marwolaethau " ............................■......192 Hysbysiadau—Dosran y Golygydd,........................ 102 ÎDtttDÌngîruiactl]. G W E D D I O. ANNOGAETHAU I WEDDIO, YN NGHYD A'R ADDEWIDION O WRANDAWIAD GWEDDI. Cwestiwn.—A ydyw yn ddyledswydd ar bob dyn weddio ar Dduw ? Ateb.—Ydyw. I. O herwydd fod Duwyn gorchymyn i ni wneuthur hyny. Iíos. xiv. 2. Esa. xlv. 22. 2. O herwydd fod yn rhesymol i greadur addohei Greawdwr. Sal. xcv. 7. Rhuf. xii. 1. 3. I roddi gogoniant i Dduw, ac i dderbyn bendithion i ni ein hunain ac ereill. Esa. xlii. 12. Salm cxlvii. 12, 13. C.—A ydyw yr Arglwydd yn ein hannog i weddio arno î A.—Ydyw. 1. Tra byddo yn gyfleus i ni ei gael. Esa. lv. 6. Salm xxxii. 6. 2. Mae yn ein hannog i weddio trwy addaw yr hyn a geisiom. Mat. v. 1. C.—Pa bryd y mae Duw yn gorchymyn i öi weddio arno ? -4.—1. Yn nyddiau ein hieuengctyd. Preg. xü. 1. Diar. viii. 17. 2. Mae yn gorcbymyn i ni weddio bob am- ser, Lucxviii. 1. Eph. vi. 18. 3. Mae Duw yn ei air yn ein hannog i weddio anio yn mhob amgylchiad. Sal. I. 15. C.—Dros bwy y'n hannogir i weddiol A.—1. Drosom ein hunain. Act. viii. 22. Salm lvii. 2. 2. Dros yr lioll saint. Eph. vi. 1S. îasro v. 16. 3. Fe 'n hannogir i weddio dros bawb yn gyffredinol; dros freninoedd, a phawb sydd mewn awdurdod, <fec. 4. Mae Crist ei hun wedi gorchymyn i ni weddio dros eia gelyniou. Mat. v. 44. 5. Fe orchymynir i ui yn anil yn yrYsgry- thvr i weddio dros weinidogion v ^air. Col. iv. 1,2. 1 Thes. v. 25. C.—Pa bethau y'n hannogir i weddio am danynt 1 A.—1. Fe'n hannogiri weddio am fenditli- ion y bywyd hwn, yn ol ewyllys Duw, ag sydd wedi eu liaddaw ganddo yn ei air. Mat. vi. 11. 2. Am faddeuant o'n holl bechodau, yn nghyda phob bendith ysbrydol i'n heneidiau. Mat. vi. 12. Salmli. 10, II. C.—A ydyw yn bechod esgeuluso gweddiî A.—Ydyw. 1. Mae yn weithred o wadu Duw ; yn ei ysbeilio o'i anrhydedd ; yn dir- mygu Crist fel Cyfrýngwr; yn ein dinystrio ein hunain, ac ereill. ' Salm x. 2, a'r xiv. 1, 2. 2. Mae Duw yn tywallt ei lid ar y rhai nî alwant arno. Jer. x. 25. Job xviii. 2J.