Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh Newspaper. > Ediled by W. BOWX,AIVIlS, Wew-York. C, Price One Oollar a yeae, ( FAYABLE IN ADVANCE. Rhif. 10.] HYDREF, 1844. [Cyf. VII. CYNN Düwinyddiaeth.—Pregeth gany Parch. D. E. Davies, Rem- *en, C. N........................................... Buchweddiaeth.—Cefnogwyrenwocaf Crefydd yu Nghyiu- Amrywiaeth.—Rhagfarnyn cael ei hysCyried,............ Cantref y Gwaelod,.................................. Hynafion yr Hen Frytaniaid,.......................... Toin Bach........................................... Yr Oriawr Alarwm,................................... Bedd-aruraff y diweddar Barch. Johu Elias,............ Dadleuaeth.—lawn Cyffredinol aChadwedigacth Neillduol, Gofyniad,........................................... Barddoniaeth.—Emynau.—Dymuníadau Cristion Profiadol, Cwýn yr Amddifad,.................................. Hanesiaeth Gartrefol.—Ymweliad y Pardh. Owen Jones â'r Sefydliadau Cyiureig yr ochr orllewiuol i Fyuydd- oedd yr Alleghany,................................. Cymanfa Utica,...................................... Dirwest yn Nghaerefrog-Newydd,.................... Priodasau a Marwolacthau,............................ Cyd-darawiad nodedig yn marwolacth tair heu wraig yn Steuben,............................................. WY8IAD. | Americanaidd.—Y Fasnachl.ô.—YTelegraph Trydanawl— 161 I Cyunulliad Sabbothol Talaith Caerefmg-Newydd.—Yr hiu sych.—Damwaiu ar gledrflbnld,—Mexicn ;i Texas.— 163 1 Penderfyuiad pwysigyn y gyfraiih ddinaseiddiawl.— 165 j Meddyginiaeth rhag brathiud y neidr gynffoudrwsL—Yr 165 Ourang Outang. — Táu yu Whitet>boro'.— Gochelwch 166 1 Rum.................................................171 166 j Crynodteb,...........................................17J 166 | Hanesiaeth Bellenig.—Prydain Fawr.—Ffraingc a Phryd- 167 I ain Fawr.-*-Achos O'Conuel.—Mehemet AIi.—Y rbyfel 167 rhwng Ffraingc a Mo/occo,............................ 172 16S Cymru.—Biblau Cynrreií.',.............................. 172 168 Cofnodau Cymleitbasfa y Bala,.......................17" 168 Cymdeilhasfa Llangeitho,.•............................ 17:: Y Melhodisüaid Ciilfijiaidd yu Liverpool a'r cyfliniaii, .. 173 Llongddrylliad.—Cuydau yn Neheudir Cyuiry.—Aber- 169 dare.—Y toll-byrth.—Gwarthus.—-Myuegiad Boddhaoi.— 170 Llosgiadi farwolaeth.—Cerig y Druidiou, &c, &c,.....174 170 Crynodeb,..............................................175 170 Priodasau Pellenig,.................................. 17-i Marwolaethau " .................................. 1*6 171 Hysbysiadau—Dosran y Golygydd,........................176 Pnratnìîîibiaetl). SYLWEDD PREGETH. A draddodwyd gan y diweddar Barch. David E Da- vies, Remsen, ac a gyflwynwyd i'r ' Cyfaill' yn llaw- ysgrif yr awdwr ei hun,* gan James R. Jones, Steuben. IOAN XVII. 11.—'Ond yrhai^hyn sydd yn y byd.', Mewn lle arall dywed ein Hargíwydd nad oedd ei ddysgyblion oV byd, ac yma eu bod yn y byd. Djilem gofìo hyn yn fynych, er ein bod yn y byd, nad ydym o'r byd. Ymholwn yn mha ystyr nad ydynt o'r byd : (1.) Nid ydynt o blaid y byd: nis gallant ddewis y byd yn gyfeillion. 1. Mae awcíurdod Duw yn gwahardd y cyf- ryw gyfeillach. Ephes. v. 11, a2 Cor. yi. 17, 18. Mae heddwch cyd-gristionogion yn gwa- hardd hyny. 1 Cor. viii. 12, 13. 3. Y mae diogelwch y dvn ei hun yn gwahardd hyny. Diar. vi. 27, 28. Yr oedd Dafydd yn gyfailli'r rhai oll oeddynt yn ofui Duw. * Yr oedd yn helaethach yn y llawysgrif nag yma; nis gallem gyhoeddi'y cwbl, ond yr ydym yn amcanu rhoddi y pnf pylwecíd o honi. a braslun o'r cwbl.— Gol. (2.) Nid ydynt yn gweithredu yn ol ysbryd y byd. Mae tymher eu meddwl, a'u har- chwaetli foesol, yn wahanol i'r byd. Y Gair, ac nid opiniynau y byd, sydd yn eu llywodr- aethu. líliuf. xii. 2. (3.) Nid y byd ywgwlad eu genedigaeth—> ysbrydol. loan viii. 23. Dyeithriaid a pher- erinion yw y saint yma ; y maent wedi eu geni o wlad arall, ac yn teithio tuajr ati. (4.) Nid ydynt yn dewis cael eu rhan yn y byd a'r bywydyma. Sâlm xvii. 15. Ond er nad ydynt oV byd y maent yn y byd yn awr ; ac nid oes galwad arnynt, yn ol athrawiaethau coelgrefydd, i ymguddio oddiwrth y byd yn ogofeydd y meudwy. Nid canwyli mewn canwyllbren, ond cauwyll dan lestr, fyddai hyny. Y maent yn y byd : I. Mewn cylch o waith.—Ni fwriadodd Duw i'w bobl fod yn segur. Er bod Paul yn ysgolhaig mawr, yr oedd hefyd yn greffiwr. Yr oedd yn ddiareb gan yr Iuddewon fo<i yr hwn na ddygai ei fao i fyny at ry\v greftt. yn ei ddwyn i fyny i fod yn Ìleidr. Nid oes achos i neb gywilyddio fod ganddoorchwyJ. Cywil- yddied y rhai sydd yn codi yn y boreu, heb wybod beth ifw wneyd dfwy y dydd. Segur* yd oedd un o becliodau Sodoma. Hyn ar- weiniodd Ddafydd i brofedigaeth. Y mae dynion segur yn dânwydd parod i'w hennyn