Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh Newspafer. > Edited by W. ROWLANDS, New.¥ork. í Price One Dollar a year, l FAYABLE IN ADVANCE. Rhif. Ychwanegol.] MEDI 16, 1844. [Pris 12^- Cents. CYNIVWY§IAD T'WiIRZ*t} neu Ddylanwad Grymusy Groes,.......... 145 B/rduoniaeth.—Y Oroes,................................ 157 Hanesiaeth Bellevig.—Prydain Fawr.—'Chwaneeiud yn y tfulti i.renni.il.—Tahiti u'r Ffrangcod.—YmddiorseiMiad Mchemet Ali. — Worocco.— Marwolaeth Joseph Bona- purle,............................................... 158 Cymru.—Ymfudiacth o D efnyddion Calfînaidd.—Coed-duon. —Hriodi o serch.—Oowlais.—Bud.lat newydd, &c.......158-9 Crynodeb............................................... 160 Priodasau Pelleuig....................................ltíO Marwolaethau " .................................. 160 Hysbysiadau—Dosran y Golygydd,........................ 160 THIRZA: NEU DDYLANWAD GRYMUS Y GROES. banes HiraroD AM DÜYCHWELTAD IUDDEWES IEUANGC A*I THAD I FFYDD CRIST* Wedi ei Gymreigio gan y Parch. OWEN JONES, Wyddgrüg. *a. RHAGYIYIADRODD, Y llyfryn bychan hwn a ysgrifenwyd gyntaf gan y Parch. Hbrman Ball, o Elberfìeld, yn yr AI- maen, ac a gyhoeddwyd gan Gy^ideithas y Traethodau Crefyddol, yn Berlin ; a gwerthwyd gan 6wydd- wyr y. Gymdeithas hono tua deunaw mil o hono mewn amser byr iawn, heblaw argraffiadau rnawrion a roddid allanyn Strasburg a Basle ; a'r cyfieithiadau Seis'nig a Ffrancaeg hefyd a gawsant ledaeniad tra ehang, nid yn uni<; yn Lloegr a Ffraingc, ond trwy eu Trefedigaethau hefyd. Y niae sicrwydd digonol o gywirdeb yr hanes canlynol, gan fod amryw bersonau yn fyw a adwaenent Thirza a'i Thad,y rhai, wedi darllen yr hanas gan Mr. Ball, a ddygent eu tystiolaeth i'w chywirdeb. Cafudd y llytryri bychan hwn ei wneyd yn fendithiol mewn modd neillduol i laweroedd o luddewon a Christionogion, fel y sicrheir trwy dystiolaethau lluosog yn raeddiant yr Awdwr a'i gyfieithydd i'r iaith Seisnig, yn y rhai y cydnabydda amryw eu bod wedi eu deffroi trwy ei ddarlleniad i deiinlo mwy o ddy- ddordeb yn hen bobl ÿr Arglwydd ; ac nid ychydig a dystient bod cydymdeimlad mwy trwyadl wedi ei gynnyrchu ynddynt á phrofedigaethau yr Israeliaid dychweledig, a'r cyfyngderau y maentyn agored idd- ynt ar eu proffes o yralyniad wrth ffydd Crist. Y mae sicrwydd digonol hefyd fod llawer o deuluoedd Iuddewig, y rhai yn wastadol a omeddent, er pob rhyw gymhelliadau, ddarllen yr Ysgrythyrau Sanctaidd, wedi cael cyffroi eu chwilfrydedd wrth ddarllen 'Thib^a,' fel y darfu iddynt fynu cael y Testament Newyddj ganei ddarllen yn fanol. Gan obeithio y bydd y darlleniad o hono yn yr iaith Gymreig hefyd yn fendithiol i laweroedd, y'i cyf- Iwynir i'rrhai olla garant ddychweliad yrhen gehedl at y Gwir Fessiah, a'u himpiadyneu holewwydden eu hun. Gan eu hufỳddaf wasariaethydd, Y CYFIEITHYDD.