Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh Newspaper. j Edited by W. BOWL1ND8, lYew-York. : { P™pÍy!S«D|X aot^ce? Rhif. 9.] M E D1, 18 4 4. [Cvf. VII. C YNI\ w Duwinyddiaeth.—Pregeth gan y Parch. J. Jones, Tremadog, 129 Effeithinldcb darlleniad yr Yserythyrau, ............. 131) BuchweddiaeTh.—Cefnogwyr Enwocai* Crefydd yn Ngbym- ru, &c,............................................ 131 Amrywiaeth.—Caethiwed Americanaidd................... 133 Cofiant y diweddar hybarchus Wm. Williams, Wern, .. 134 Ysbiadur mawr y Dr. Herschel,........................ 135 Atebiad.—Y Beibl Cymreig,............................... 136 Gofyiiiad.—Rhuf. x. 6,7 a 1 Cor. xv. 29,................... 136 Gwely o Lô ar dân,....................................... 136 Barddoniaeth.—Marwnad i'r diweddar Barch. îsaac Davies, Ffloyd............................................. 137 Brwydr Trafalgar,................................... 137 Hanesiaeth Gartbefol.—Cyfarfod Pregethu yn Collins- ville,......................'........................ 138 i Cyfarfod Trimisol y Trefnyddion Calfinaidd yu Prairie- ville, Wisci.nsin,................................... 138' Golygfa Alarus,...................................... 138 ! Eglwys wediymrauuyn Mhittslmrg,.................. 139 j Damwaiu angeuol yn Mhottsville,...................... 139 í Porthladd Racine..................................... 139 j Anrheg o Liyerpool,.................................. 139 i Y8IAD. Prindas, Marwolaethau, .*............................ 139 Cofiant Mary Kvans,.................................. 139 Americanaidd.—Eglwysi dinas Caerefrog-Newydd—Cyleli- gronau ac Ariandai dinas Caerefrog-Newydd.— Gwared- igaeth hynod.—Ysmocio druil.—Cynnydd y Methoilist- iaid Esgobaetbawl.—Y Gyntfleithas Feiblaidd Americaii- aidd.—Cyunrychiolwr Indiaidd.—Amgylchiad tra hyuod. —Abelisioniad mewn dalfa.—Mexico a'fexas.—DiiMiydd- iad Môrladron y Saludin,............................. HO Crynodeb........................................... 141 Hanesiaetii Bellenig.— Prydaiu Fawr.—Masgnach a'r gweiihfeydd.—Tahiti.— Y Cynhaaaf.—Iwerddon.—Cerf- luii Wellinpton.—Yr argraffwasgyn Jerusalem.—Ilunan- symudydd Awyrawl.—Guauo.—Gin,..................141 Cymrü.—Llythyr cynnwysfawr u Gymru.—Cymdeithasfa y Bala.—Llaufihange'l Geneu'r Glyu. — Eistcddfod y Fenni.—Aberistwyth.—Ycnwd gwair—Cyfaifodv dd An- nibynawl.—Cledrffordd.—Ty-losgiad yu Meidrim, &c,.142-3 Crynodeb,........................................... 143 Priodasau Pellenig,................................... 143 Marwolaetb.au " .................................. 143 Hysbj-siadau—Dosran y Golygydd,........................ H4 ÎHutDtn^bbtactl). P R E G E T II: A draddodwyd gan y Parch. John Jones, Tre'-Madog, yn Nghyfarfod Blynyddol Cyntaf Ysgolion Sabbothol y Trefnyddion Calfinaidff, a gÿnnaliwyd yn Ngliaernar- fon, Mai 30ain a'r 31ain, 1831, oddiwrth SALM LXXVIH. 5, 6, 7.—' Canys efe a sicrhaodd dystiolacth yu Jacob, nc a oso-Jodd gyfruith yu Israel, y rhai a orchymynodd efe i'n tadau eu dysgu i'w j)laiit; fel y gw> byddai yr oes uddèl, sef y plaut a enid ; a phan gyfodent, y mynegent hwy i'w plant hwythau ; fel y gosodent èu gobaitli ar Dduw, heb anghofio gweithredoedd Duw, eithr cadw ei orchymyniou of.' Y Salmydd sydd yn dysgu y bobl yn y Salm hon, trwy ddangos y petliau mawrion a wnaeth Duw iddynt, a'u hymddygiad annheil- *wng hwythau tuag ato. Y testyn hwn a lef- arwyd yn rhan o ragymadrodd i'r bregeth hon, er galw eu meddyliau i ystyried pwys- fawrogrwydd addysg. I. Cyhoed'dir ynddo ragorfraint arddcrch- og. Efe a sicrhaodd dystiolaeth yn Jacob, ac a osododd gyfraith yn Israel ; hyny yw, Duw o'i benarglwyddiaethol ewyllys da a anfonodd ac a sefydlodd ddatguddiad o'i ewyllys yn yr ysgryth'yrau i'r genedl hon a hanodd o Jacob ac a gyfenwyd Israel. II. Y ddylcdswydd a orchymynir, i'r tadau ei dysgu iV plant. III. Y ffrwyth a addawid, gwybodaeth, gobaith ar Dduw, cofìo ei weithredoedd, a chadw ei orchymynion ef, yr hyn n gynnwys brydferthwch dynoliaeth ; gwybodaeth, dio- gelwch personol ; gobaith ar Dduw, ystyriaeth ddifrifol o'i fawredd a'i ogoniant yu ei weith- redoedd ; ufyddhau iddo, sef cadw ei orchy- mynion. Oddiwrthyr hyn aenwyd—1. Macy rhagor- fraint a gyhoeddir yn cyuuwys, yn laf, Tardd- iad yr ysgrythyrau o'r Arglwydd, gan liyny yn ddwyfol. ' Efe a sicrhaodd,' <fcc. Yr hanes- yddiaeth foreuaf; prophwydoliacthau a gyf- íawnwyd gannocdd o flynyddau wcdi eu Ilçf- aru ; athrawiaeth ddofn, sanctaidd, a doeth, na ddaethai i galon dyn, eithr yn gwcddu i Dduw; yn rheol gyfiawn a dn, gymhwys i greadur rhesymol ogoneddu ei Greawdwr an- feidrol. 2il, Tystiolaeth a chyfraith y gelwir yr ysgrythyrau yn aml: y Dystiolaetli a dyst- iolaethodd Duw am ei Fab; hefyd Cyfraith yn dangos awdurdod yr Ysgrythyr. ' Ŷ gair a lefarais i hwnw a'ch barna chwi.' 3ydd, Y gweithrediadau, sicrhau a gosod. Mae y gweithrediadau hyn yn golygu aufoniad (ac i ni y cyfieithiad) a sefydliad er pob gwrthwyn^ eb a difaterwch o'r ysgrythyrau yn ein plith, yn nghyd a moddion gras yn mhob gwahanol osodiad. 2. Y ddyledswydd a orchymynir—i'r tadau