Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsii Newspaper -} Rhif. S.] Edited by W. BOWL.t!VD8, I*ew.lfork. AWST, 18 4 4. Price One Dollar a year, payable in ady'ance. [Cyf. VII. CITNIYW DuwiNYDDiAF.Tn.—Prcpeth.jrany Parch. II. Rces,.......... 113 Amrywiaeth.—Tiriogaeth Wisconsin,..................... 117 Gwrnldeb Benyw,.................................... 117 Bys Du w,....................................."."____118 Yr eiioi.' yn ffoi heb nebyn ei erlid,..................... 118 Cy nghor Moddj gol,___".............................. 118 Dadleüaeth.—lawn Cyffrodiuola Chadwedigaeth Neillduol, 118 Trugareddau yr Amtuu iol,............................ 119 Gofyuiadau.—Pregethwyr yr Efcngyl,................. 119 Nerth march,.......................... 120 Barddoniaeth —Hanes Mordaith i'r Ainerica,.............. 120 Englyn i'r Wawr,.................................... 120 Rhitb-Gristion....................................... 120 Hanesiaeth Gartrefol.—Cymanfa Remsen,...........121 Pummed Gyinauf» Ysg. Sab. y T. C. yu Mhnttsville, &c, 121 Agoriad Cupol Cymreig,.............................. 121 Gwyl Ddirwestol Pottsville,........................... 122 Esgoriad.—Priodasau—Marwolacthau,................. 122 Americanaidd.—Terfyegoedd ychwanegol, a dinystr ar fywydau yn Philadelphia,........................... 122 JMarwolactli y Prophwyd Mormonaidd.................. 123 Geiiedigaelli nnarferol.—Priodas urddasawl.—Medrus- I8IAD. I rwydd meddygol.—Y Dydd Gwyl Americanaidd.—Cvllid y Llywodraeth.—Llythyr-gludiad.—Ynjs Hhode.—Tex- as a Mcsico.—Maintioli Texas.—Calfiniaeth,............ Cry nodeh,........................................... Hanesiaetii Bellenig.—Pryd.Fawr.—Y ' Prydain Fawr,' . Yr hin,.............................................. Y Seneddr Brydeinig.................................. Cynuydd dirfawrtra-arglwyddiaeth yn Lloegr,......... Chwyn v fasgnach feddwol.—Iwerddon.—Erlidigaethau vu Madagascar.—Yr Achos CenadoL—China.—Seueddol. Y Llong Genhadol.—Mor ladroniaeth a Ilofruddiaeth.— Cwndeithas Wrtligaethiwawl Prydain Fawr,......... Cy.yiru—PenderA niadau Cymdeithasfa Caerphili....... Penderfyniadau Cymdeithasfa Llanfaircaereinion,----- Y Trefuyddion Calfinaidd Cymreig,.................. Monlaitìiy Parch.John H. Evans.................... Nantliran.—Cefn-coed-y-cymur.—Cas'-newydd.—Dyff- ry n Ta w e, &c. &c.....................................126 Crynodeb, .......................................... 127 Priodasau Pellenig,................................... 127 Marwolaethau " .................................. 127 Hysbysiadau—Dosran y Golygydd,........................ 128 123 124 124 124 124 124 125 125 125 126 120 Dmmnrròtoactl). P R E G E T H : A draddcdwyd gan y Parch. H. Rf.f.s, yn Llanfyllin, Meh. ]7eg, 1832, oddiwrth ZEPH. II. 1, 2, 3.—' Ymgesglwch, ie, deuwch yn nghyd, gencdl auhawddgar,' &c. Mae yn perthyn i drigolion y ddaearddysgu cyfiawndtir pan íyddo barnau Duw ar y ddae- ar. Mae pecliod ac an<rhyfiawnder yn an- wcddaidd iawn i'n daear ni bob amser, ond yn fwy felly pan y byddo barnau Duw ar y ddaear. Mae gweled dynion yn codi i fyny i becbu pan y byddo Duw yn codi o'i fangre i ymweled â phechod yn olwg ofnadwy. Y mae barnau Duw ar y ddaear yn sier, yn amlwg, ac yn eglur y dyddiau hyn. Barn Duw oedd" y newyn oeddyn yr Iwerddon yr hâf diweddaf; barn Duw oedd y Cholcra Morbns a ymwel- odd â'n gwlad ; a barn Duw oedd y dinystr a fu arfywydau y Ffrangcod ddwywaith bellach er's ychydig amsei\ Barnau Duw ary ddaear oedd y pethau hyn oll ; acy mae barnau Duw i fod eto ar y ddaear yn ol meddwl Ila-wer cymhwys i wneyd ystyriaeth o'u meddwl, ac yn ol llawer o bethau yn arwyddion yr am- serau. Mae Ue i fedclwJ eu bod yn agoshau, a bod pethau mwy ofnadwy i fod eto ar y ddaear nag sydd wedi bod erioed o'r blaen, o'r hyn lleiaf o ran cyfíredinolrwydd. Bu barnau ofnadwy ar y genedl Iuddewig yn Ierusalem, ond nid oedd hyny ond spotyn bach o'r ddaear. Mae pethau mór ofnadwy a hyny eto i fod, a hyny yn fwy cyfíredinol: felJy y mae yn perthyn i drigolion y ddaear ddysgu cyfiawn- der, a hyny mewn pryd. Os anfonwyd y pro- phwyd, fel y barna rhai, i bregethu yn nyddiau Josiah, efallai i'w wreinidogaeth nerthol ef, yn nghyda llafur brenin duwiol, fod yn foddion i beri y diwygiad a gymerodd Je yn ludah yr amser hyny. Pa.n oedd brenin duwiol yn teyrnasu, a phrophwyd, fel y bernir, o'r hâd breninol yn pregethu, dinystriwyd yr eilunod, adferwyd gwasanaeth yr Arglwydd, a dygwyd ludah yn ol at Dduw. Ond arwynebol oedd y diwygiad yn nghorph y wlad y pryd hyny : ni ddychwelodd Iudah â'i holl "galon ; ac yr oedd rhagrith eu dychweliad yn un peth ag oedd yn peri i Dduw feddwl eu bwrw ymaith. Ond y mae yn fwy tebyg mai ar ol marwol- aeth Iosiah y dechreuodd Zephaniah bro- phwydo, pan oedd y rhagrithwyr yn troi yn wrthgilwyr, a'r rhai ag oeddynt wedi dy- chwelyd yn arwynebol yn gadael Duw yn holl- ol. O ganlyniad mae y prophwyd yn dechreu ei weinídogaeth trwy gyhoeddi y barnau ofn- adwy oeddynt i ddyfod ar y wJad : ' Gan ddystrywio y dystrywìaf bob peth oddiar wyn-