Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh NEwspArER. | lîdind hy W. BOWLl!VDS, New-York. Phice One Dollar a year, payable in adyance. Rhif. 7.] GORPHENAF, 1844. [Cyf. VII. CYNJÍW Duwinyddiaf.th.—Gwrthjriliad wc Adncwyddiad,........... 97 Oemau i Weinidofion yr Efensyl,..................... !'8 Buchweddiaeth.—CefnogẁvrenwocafCrefydd vn Nghjniru, 99 AmrywiaEth,—Ffordd Newydd i Ad.iahnd y Ry.l, ......... 100 Yr Hen Wlad, ar Fordaith oddiynoyuia,.............. 101 Gair aty Prydyddion,................................ 102 Gwr leuanfrc Elusengar,............................. 1(12 Dadleuaeth.—Crefyddwyr leuaingc Remsen,............. 102 Gofy niad,............................................ 103 Barddoniaeth —Galwad i'r Wledd,....................... 104 Coffad Galarus........................................ 104 To Mr. W.G. Rnherts,................................ 104 Dycbweliad yr lnddewon,............................. 101 Peroriaeth—Teilwnjr,.................................. 104 Hanesiaeth Gartrefol.—Pleidin yr Hen Athniwiaeth,... 105 Cymanfa Pituburg,.................................. 106 Esporiadau......................................____ 10<î Jlarwolaethau,....................................... HKî Cofiant Mr. D. Williainjs, Cincinnnti.................... 107 Marwolaelh ddamweinio!6n blantyn Williamsliur<r..... 107 Amewcanaidd.—Cymanfa y Pres-hyteriaid, (Old School.)— Trefedigaethiad.—Mileriaeih.—Aholision.—Cyssylltiad VMVD. ., Texas.—Dygwyddiad anjreuawl yn Llyn Ontario.—Y Ssbboth —Ymfudiaeth — Philadelphia.—Eglwys Rydd yr Alban.—Y TelegmphTrydanuwl.—Eisteddfodawl,. 108 | Hanesiabth Gf.nhadol.—Llydaw,....................-----108 Hanesiaeth Bellenig.—Pryd.Fawr.—DedfrjdO'Connel.— || Masnach.—Amaethyddiaeth.—• I'lunt lîeccn.'—Gwlcdydd ereill.—Ymwelwyr bremnol yn Llopgr— Pnhyddiaetli yn Awstria.—Y cynhwrf Gwydde i?.—Cyfrif yr Iuddewon, 109 Cymku.— Marwolaeth y Parrh. Isaac l)avies, Floyd,..... 110 Hunan-laddiHd o fewn ychydig —Nyth o wneuthurwyr arian drwg.—Pulpud i'r Iuddewon.—Trueni gresynol a llofruddiaeth.—Y Trefn> ddioii We»leyaidd.—Hunan- lofruddiaeth yn Sir Aberteifi — Cenhadwr eio i Lydaw. —Rhyfeddod yn Nolgellau.—Hyfdra digywilydd.— Camliis,—Puseyaeth.—Ysgolion jn Ffraingc,—Modd- ion i sttal tamuiiewn m»».-Cliartiíieth.—Cuethwasan- aelli.—Chwysdyllau y corph, &c, <fcc............... 111 Crynodeb........................................... 111 Marwolaethau sydya adamweiniol, ................... 111 Priodasau Pellenig,................................... 111 Marwolaethau " .................................. 112 Hysbysiadau—Dosran y Golysrydd,........................ 112 ©nroiirçjìibìaetl). GWRTHGILIAD AC ADNEWYDDIAD. GAN Y PARCH. J. YOUNG. * Wele,faint o ddcfnydd y mae ychydig dán yn ei ennyn? sydd wirionedd o bwys amliv;r, pa ffordd bynag y'i defnyddir mewn cyfeiriad at gynnyrchiad drwg, neu ynte at ddwyn oddi- amgylch yr hyn sydd dda. Olrhain achos gwrthgiliad, pa un ai mewn eglwysi neu mewn cymeriadau neillduol, nid yw yn orchwyl hawdd bob amser. Pa elfen ddirgelaidd o ddrygioni eill fod yn cloddio o dan sylfeini ffydd a gobaith yn eu gweithred- iad a'u mwynhad, a dyledswydd a dysgyblaeth, yn eu dylanwadau magwriaethol ac addurn- awl a eílir weithiau ei ddychymygu, ond ni ellir bob amser ei benderfynu gyda sicrwydd. Tuedd naturiol at ryw wrthddrych gwahardd- iedig a eill, yn ei raddau dechreuol,fod yn taenu ei allu dinystriawl yn ddiarwybod yn y dyn, gwrthgiliad graddol mewn ysbrydoìrwydd teimlad ac ymarfer a ganlynant, nes, wedi ennill goruchafiaeth frawychus ar serçhiadau y person yr egyrr'ddorau yr enaid i ddrygau ereill, ac, os na àttalia grls, gwrthgiliad alìan- ol fỳdd y canlyniad. Mewn eglwys Gristionogol geill un Achan roddi yr holì wersyll mewn helbul, a bod fel pryfyn roarw yn ennaint yr apothecari. Dichon i gynnulleidfa a gasglcsid gyda llawer o ofal a llafur, ffrwyth blynyddoedd o ymdrech poenus, gael eu gwasgaru, a'r gyssegrfan a lenwid gynt, gael ei gadael yn lle unig, nes o'r diwedd y bydd bys anghyfannedd-dra yn gallu ysgrif- cnu ar ei muriau maluriedig—' Ichabod /' Vn y cyfryw amgylchind dichon i'r ffyddloniaid ddysgwyl .mewn chwerwder am ddinystr Je- rusalem, ac, mewn ingysbryd, gael cu cymhell i ofyn yn dor-calonus, * Pwy a gyfyd Jacob? cánys bychan yw !' Geill golwg byr dyn ddy- chymygu fod rhywun galluog yn anhebgorol at y gwaith—rhyw Whitfield,neu Wesley, ncu Newtou, neu Hall ; ond na! y mae Duw yn gosod yr holl rai hyn y naill ochr, i ddangos bod yr holl orchwyl yn perthyn iddo cf ei hun. • Nid trwy lu, ac nid trwy nerth, ond trwy ly Ysbryd, medd Arglwydd y lluoedd.' Mae pobmoddion ynllwyddiannus yn unigtrwyddo ef, yr hwn sydd yn eu creu ; ac yn gyffrcdin, rhoddirprawf amlwg i ni o gymwysdery modd- ion i'r dyben a gyflawnir, ond nidbobamser; defnyddir weithiau * weinion bcthau y byd i waradwyddo y pethau cedyrn, a phethau dis- tadl y byd, a phethau dirmygus, a ddewisodd Duw, a'r pethau nid ydynt, fel y dyddimai y pethau sydd ; fel na orfoleddai un cnawd ger