Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. A Welsh Newspapee. > Rhif. 6.] Bditcd by W. BOWLANDS, New-York. MEHEFIN, 1844. Piuce Oke Dollar a year, payable in adyan'cf. [Cyf. VII. C ÎJfN W DüWINYDDIAETH.—Profiad,.........................tu daL 81 r Gemau i Weinidogion yr Efengyl,....... 82 Aniantddtaeth.—Gwynt,............................... 83 Amrywiaeth.—Rhagfarn yn cael ei hystyriod,............. 84 Cyfrifon Cyfundeb y Trefnyddion Cymreig yn Mhrydain Fawr, ............................................ 85 SafuyrYch, ........................................ 85 CyferbyniaethMeddwdodaDirucU................-... 8íi Marwolaeth y Meddwyn,.............................. 8C Dadleuaeth.—Aiuon, .................................. 87 Attedion.—Priodi,...................................... 87 Yr Adgyfodiad,...................................... 87 Gofyniadau.—Achau Crist............................. 87 Person aNatur,...................................... 87 Barddoniaeth.—Mynediad Abel i'r Nef,.................. 88 Caethiwed Americanaidd,............................ 88 Atcb i Watcyn Mòn,-----.............................. 83 Y Bardd ar lan y Mor,................................ 88 Hanesiaeth Gartrefol.—Gwledd flynyddol Cyradeithas Haelionus Dewi Sant, 1844,......................... 89 Trefu Cyhocddiad y Parch. J. Davies, Carbondale,...... 91 Cyfarfod Ysgolion,.................................... 91 VSI A». Damwain hynod a Gwaredigaeth ryfeddol, ............ 91 Cysuron aml-wreicaeth,............................... 92 Priodasau,........................................... 92 Marwolaethau,..................................... . 92 Cylchwyliau Crefyddol Caerefrog-Newydd,............ 92 Terfysg a thywallt gwaed yn Philadelphia, ............ 93 Eisteddfodawl,....................................... 93 Cry nodeb,........................................... 03 Hanesiaeth Bellenig.—Prydain Fawr.—Masnach—O'Con- nel—Gwahardd Cync'daredd—China ac India—Y Gym- * deithas Feiblaidd Brydeinig a Thramor—Caetliion Gwynion,.......................................... 01 " " Cymru.—Ymfudiaeth a Newyddion— Ysgrif y Llysoedd Sirawl—Cyfarfod mi.sol Dolgellau— 94 Brawdiys Dinbych—Cledrffordd Caorlleon a Chaergybi 95 —Merthyr Tydfil—Llofruddiaeth—Prawf T. Thomas, Gelligaer — Ffrwyth Becceaeth — Brawdlys swydd Fflint—Ffair Aborhonddu—Main ieuangc,........."... 95 Crynodeb—Marwolaethau sydyn adamweiniol,......... 95 Priodasau Pellenig,................................... 95 Marwolaethau " .................................. 96 Hysbysiadau—Dosran y Golygydd,........................ 96 ©ntDm^ìrbiactl). P R O F I A D: Sum yr hyn a ymdrimoyd ar y Pwngc yn Nghyfarfod Misol Caerwys, Ionawr 2iain, 1842. Sonir yn aral am •brofiad,' a 'dweyd profiad,' a 'phrofiad cysurus,' a 'phrofiad gwael;' eto y mae lle i ofni bod llawer yn siarad am dano yn anwybodus iawn o hono, nid yn unig yn y teimlad, eithr hyd yn nôd yn yr hanes. Meddyliym fod yr hyn a ganlyn yn tueddu i roddi goleu ar y pwngc—Gol. (O'r Drysorfu.) Tüag at gael profiad gwirioneddol o bethau yr Efengyl y mae yn rhaid bod yn feddiannoi ar dri pheth. 1. Adnabyddiaeth o fawredd pethau—peth- au mawrion ydyw pethau y Beibl. 2. Adnabyddiaeth o wirionedd pethau— pethau y Beibl pethau gwir ydynt. 3. Credu mawredd a gwirionedd pethau y Beibl, oddiar iawn adnabyddiaeth o honynt, yn eu perthynas â ni, a barai eíFeithiau arnom, neu brofiad. Wrth wrando yr Efengyl, byddem yn debyg i rai yn derbyn Uythyr o bellderau y ddaear, a pherthynas neillduol rhwng y llythyr â ni; neu, fel pe byddem yn gwrando darllen ewyllys di- weddaf un» o'n perthynasau, a'r ewyllys yn dwyn perthynas neillduol â ni; neu, fel pe byddem yn gwrando ein prawf-holiad ein hun- ain. Mae llawer o wahaniaeth rhwng un yn gwrando ar dreial yn y llys gwladol, pan fyddo un arall yn sefyll ei brawf, a plie byddai yn ddrwgweithredwr euog ei hunan. Byddai pob peth yn cyífwrdd â'i feddwl gan rym ei ad- nabyddiaeth o'r berthynas a fyddai rhwng y pethau âg ef ei hun. Felly y dylem ninau fod, i'r dyben o fod yn rhai profiadol, âg ad- nabyddiaeth wirioneddol genym o'r berthynas sydd rhwng pethau y Beibl â ni fel pechadur- iaid. Pan y byddo y gwirionedd yn son am bechod, ein bod yn cydnabod mai ein pechod ni ydyw; a phan byddo y gwirionedd yn son am íesu Grist yn geidwad, ein bod yn cyd- nabod mai ceidwad i ni y mae yn ei gyhoeddi. Beth ydyw profiad ? Mae yn anhawdd rhoddi ateb gwell i'r gofyniad hwn na thrwy goffâu dywediad un gwr parchedig, wrth egîuro beth yw cydífurfio â marwolaeth Ôrist, yr hyn yw (meddai) gwir adnabyddiaeth o'r athraw- iaeth oedd yn cael ei gosod allan yn marwol- aeth Crist, a bod o'r un ysbryd ag ef. Mae Uawer, yn ddiamheu, yn nechreuad eu crefydd, yn meddwl yn sicr eu bod wedi cael profiad gwirioneddol; ond yn mhen ychydig bach o amser yn meddwl eu bod wedi colli y cwbl. Ond dylem gadw yn ein golwg mai pethau i'w profi bob dydd yw pethau yr Efeng-