Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

A Welsh Newspaper. ] Edited by W. Rowlands, Utica, Ar. Y. [ Frice One Dollar a ycar, payabte in adtancc. Rhif. 5. ] M A 1, 1 8 4 4. [ Cyf. VII. rarjEffSffwsrssASD» tudal. Cofiant y diweddar Barch. David E. DaTies,...................65 Addoliad Teuluaidd..........................................67 Cyradeithas Ysbrydol a Duw,................................67 Henafiaeth Trefnyddol,......................................f8 Y Penaeth a'r Ysglodyn,.....................................69 Y Cyffes Ffydd a'r Cynnulleidfaolion,.........................69 J. Q Adains ar Wrthgaethiwaeth,............................70 ATEBtON.—Offerynau CerdcL.Adduned Jephtha..Swvddi, &c. Esay xliii. 25,.................................'..........70 GOFYNIADAU,..............................................71 Barddoniaeth.—Galarnad ar ol Jane Miriam Jones..Dau Ben- nill a gyfansoddwyd i'w canu yn Nghylchwyl Flynyddnl Gyntaf Cymdeithas Genedliethôl Gymreig Caerefrog-Ne- wydd___Cynghor Diiwestwr i'w GyfailL.I'r Iaith Gymreig, 72 Hanesueth Gartiiefol.—Cyfarfod Chwarterol Remsen,... 73 Cymanfa Ysgolion Sabbothol Pottsville a Minersville,..........73 Rhvddhad y Caethion,......................................73 Y Ddau Fibl,.............................................. 74 Ymweliad i'r Hen Wlad..................................... 74 Priodasau a Marwolaethau,................................71-5 Marwolaeth yr Ueh-Gadfridog Morgan Lewis,................75 Hunan-ddienydd çwraig- ieuangc o Gymraes...................75 Eisteddfodawl..Trefedigaethiad..Canada a Thexas..Dydd olaf Mileriaeth.-Gweddnod dyeithr mewn Ffinneyacth..Cawri a Choryuod..Tiriogaeth Ore<ron..O bwys ì'r Cymry yn America.. Crynodeb,...............................'.......75-6 Hanesiaeth Genhadol. —Llythyr o Fryniau Cassia,........76 IIanesiaetiî BELLEMG.-Prydain Fawr.-Masuach ac ansawdd v Wlad.-'Becca'..O'Connel.-.Deddfau yr Yd..Babau- laddiad Benywaidd yn China..Cyflafan dychrynllyd yn yr India..Y Gaethfasnach_.Rablu Iuddewig a'i fe'rch wedi éu llosgi yn fyw .Madagascar.. Addoliad y Mud a"r Byddar,.. 77 " CTMRU.—Beccëaeth..Gwyliau üewi yn yr Hea Wlad..Dvj[wyddiad alaethus vn sír Eciifro_._Aiii.wcri.. Jack-y-Fhfier.Ucrchafiadau Eglwysig..Drychiolaeth Tref- Eg-lwys..Dolge!lau..Oeniad nodedig..Y Ẅesleyaid adysg- eidiaetb.-.Marwolaelh disymwth.. .Ymladdfa "ddyeitor.. Goddiweddiad r.n o Siartenaid y Cas'-Newydd..Crynodeb ..Damweiniau Angeuawl a Marwolaethau Sydyn,......78-9 Priodasau a Marwolaethau Pellenig,......................... 79 Y Golygydd, &c,...........................................80 _tfucí)toeüu'iaetf,. Coflant Y ditccddar Barch. David E. Dav.es, un o Wcìnidogion y Mtthodistiaid Caljinaidd yn awydd Oneida, C. N. Cwynir jm alarus gan y prophwyd Esaiah, (pen. 57.) 'Darfu am y cyíìawn, ac ni esyd neb ateigalon; a'r gwyr trugarog a gymerir yraaith, heb neb yn deall mai o flaen dryfffyd y cymerir ý cyfiawrn ymaith.' Bu yr un alarnad y mae yn ddiamheu yn perthyn i'n brodyr a'n cenedl ninau yn Nghymru ac Am- erica, er ys ugeiniau o flynyddoedd yn ol, ond ofnwyf fod yn y blynyddoedd diweddaraf fwy o glod wedi ei ddadgan i lawer ar ol eu marw nag ydoèdd eu rhinweddau yn teilyngu mewn gwiwònedd; wrtli gydsynio* i roddi ychydig o hanes ein hanwyl Ffawd, gwrthddrych y cof- iant byr hwn, ni amcanaf roŵifi lawr ond ychydig o lawer o Tinweddàu a ẃelais, neu a glywais gan bersonau credádwpâm dano. Nid. ées genyf ddim i'w ddýwedyd am for- euddýfld èi oes, rhagor nag i rrii glywed mai yn yr Ysgol Sabbothol y cafodä y rhan fwyaf o'i ddysgeidiaeth; eto, ynghydà'r hyn a ddvsgir yno, yr oedd wedi cyrhaedd ỳn rhy wle ddvs- geidiaeth cyffrodin mewn rhifyddiaoth ac vs- grifenu: ysgrifenai lawr dda, a dangosai ei ys- grifeniadau bob amser gydnabyddiaeth a Gra- madaeg; ond yr hyn a'i gwnelai yn rhagorol oedd yr arogl nefolaidd a ymdaenai dros ei ysgrifion. Yr wyf yn deall iddo ysgrifenu ílawer i'r ' Cyfaill,' i'r hwn yr ocdd yn bleid- iwr gwresog. Yr oll a wn am dano cyn ei ddyfodiad i'r Ámerica, ywr, ei fod yn fab i'r diwreddar Mr. Elias Davies, yr hwn oedd ynperchenogi tydd- yn bychan a elẃir Lánlâs, yn mhlwyf Troed- rhiw-aur, swydd Aberteifi;—ei fod yn gweithio y ffelfyddyd o rwýmo llyfrau gyda Mrs. Esîher Williams, Aberystwyth, am dri mis cyn cych- wyn yma, ac iddo hwylio tua'r Gorlìewinfyd hwn, o Liverpool, ar y 4ydd o fis Mai, 1834, gyda'r * Louisiana,' ac iddo dirio Mehefin yr 8fed. Yr hysbysiaeth gyntaf yr wyf fi yn cofio glywed ain dano, oedd, fod yn Utica ddyn ieuangc crefyddol iawn, newydd ddyfod" o Gymru, a'ifod yn fiyddlon iawn gyda Moddion Gras, ac yn benaf gyda'r Ysgol Sabbothol;ac meddai'r adroddwyr, «fe wna hwn bregethwr.' —Nid oeddwn yn rhoddi llawer o sylw i'r chwedl ddiweddaf, oblegid dywedwyd yr un peth am lawer un pan y delai gyntaf atom, a byddai llawer yn mron a'u gwthio i'r pulpud, ond buan y ceid achos trist i gyfrièwid ein me^dyUau am danvnt.