Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' A Welsh Neiospaper. ] Rhif. 4. ] Edited by W. Roicla7ids, Utica, -V. V. [ Price One Dollar a ycar, payable in advance. EBRILL, 1844. [ Cyf. VII. tu dal. , Prcgeth, gan y Parch. John Hughes, Livcrpool,................ 40 Merch y Ffarmwr,..........................................52 j Gerwch cich Gelynion,......................................53 Safn yr Ych,...............................................53 , Oacthiwed Americamidd,...................................5Î i Cofiant y diweddar Barch. Cristmas Evans,...................51 '■ ATEBION.—Y Sabboth.-Cyfjrfod Blacnoriaid..Esay xlv, II,... 55 ; GoFYNIADAU,.............................................. 55 Barddoniaeth,—Crist yn yr Ardd..Anerch:ad i Eliis a Jauo Parry, ar farwolaeth eu nierch, Janc,..................... 50 PbroriaETH.—' Caethiwed,'................................5ü . Uanesiaetii Gartrei-ol.—Cylchwyl y Gynideithas Genodl- aethol Gyrareig, dinas Caerofrog-Newydd,................57 Cyfarfod Dirwestol Rcmsen,................................. 5S : Cyfarfod Cymdeithas Fiblaidd y Bedyddwyr Cymreig,.........5S Ccnhadwr i China,________.......................-------......5S i Pnodasau a Marwolaethau,..................................51 EisteddfodawL.Cyssylltiad Texas__Yindûiiad angeuawl cyflcgr gar Washington..Rhyddhád Cacthion.._Wisconsin..Tei- lsvng- o Efelychiad-----Damwain echrydus i Agerfad__Y Gaethfasnach Newydd...Mynydd -32tna-.Y Gymdeithas Diefodigaclìiol..Ejjlwys Rydd yr Alban..Crynodeb.......60 IIanesiaeth Bellenig.—Prydain Fawr,....................61 Masaach,..Prawf O'ConneL.Tiriogaeth Orcgon..Eglwys Loegr, li " Cy.mru.—Llythyr o*r Ilen \Ylad..Eglwys Rydd yr Alban a'r Trefnyddion Calfinaidd.-Damwain alarus yn Ngwaith G!ô Dinas-y-cymer..Cyhuddiad o Lofruddiaeth.. Ausawdd Deheuharth Cymru..Manvolaeth alaethus OfTeir- iad-.Merthyr TydfyL.Cariad ac Hunan-laddiad..Agoriad Capel-----Cryncdeb___Damwciniau Augeuawl a Marwol- acthau Sydyn,........................................62-4 Priodasau a Marwolacthau PeUenig,.........................63 Y Golygydd, <fcc,...........................................6J 33tttoíUî?îí^ííi€ííj» PREOETII: A draddodwyd gan y Parch. J. Huohbs, Lẃerpool, yn Ngymdcitliasfa y Bala, Mchcfin 10,^1831, oJdiar l SAMUEL II. 12.—'A meibion Eli oedd fcibion Bolial : nid nd- waenent yr Arglwydd.' Yr ocdd i Dcmetrius air da í?an bawb, a chan y G\virioncdd ei luin ; ond nid ocdd i feibion Eli air da gan neb, na chan y Gwirion- edd ychwaith. Dichon rhai gael <rair da gan bawb, heb gaeì gah' da gan y Gwirionedd ; a dichon hefyd i rai gacl gair da o;m y Gwirioa- edd, a phob drygair yn cael ei ddywedyd yn eu herbyn er mwyn Cri?t. Mae rhai yn hynod yn mysg yr ApostolionV|yr oedd y rhai hyn yn hynod yn mysg yr annuwiolion : dywedir am Hananiah, ei fod yn ofni Ditw yn fwy na llawer, ond meibion Eli yn llai na neb. Y mae pedwar o bethau yn teilyngu ein sylw mewn perthynas i feibion Eli. Yr oedd- ynt— I. Yn blant y breintiau. II. Yn blant y moethau. III. Yn blant yr YSGELERDER. IV. Yn blant y gosp. I. Plaxt y breintiau. Yr oeddynt gwedi eu derchafu yn uchel o ran breintiau mewn tair ystyr: breintiau cenedl, breintiau swydd, a breintiau tculu; yr oeddynt o genedl Israel, 0 Iwyth Lefi, ac o deulu Eli. Nid braint fach oedd bod o genedl Israel, yr hon yr oedd Duw gwedi hysbysu ei feddwl iddi,—iddi hi yr oedd gwedi cyhoeddi ei ddeddf,—eiddo yr b^on oedd y mabwysiad, y cyfammodau, y gwasan- aeth a'r addewidion; yr oedd llawer o freint- iau yn perthyn i'r genedl hon, a meibion Eli yn cyfrannogi o honynt oll. Hefyd, yr oedd breintiau swydd a llwyth yn perthyn iddynt, gan ei bod o lwyth Lefi, ac yn oíieiriaid yn Nghyssegr Duw. Yr oeddeu bodo'rllwythhwn yn gwijeyd eu brcintiau yn fwy; yr Arglwydd yn unig oedd eu hetifeddiaeth hwy, oddiwrth ei wasanaeth yr oeddynt yn cael eu cynnal- iaeth. Yr oedd yr Arglwydd yn frenin gwlad- 01 i Israel, a'i Gyssegr oedd ei balas, a'i ofleir- iaid oedd swyddogion ei lỳs, fclly yr oeddynt mewn sefyllfa uchel iawn. Ýr oedd yr oôeir- iaid yn gweinyddu yn y pethau a berthynent í Dduw dros ei bobl. Hefyd, yr oedd meibion Eli yn perthyn i deulu duwiol; gallèsid bodyn Iuddew ac o lwyth Lefi hefyd, heb fod o deulu duwiol; ond y fraint uwchaf yw bod o deulu duwiol. Nid oedd Eli yn dduwiol ddifai; nid oes un cyfiawn ar y ddaear a wna ddaioni, ac ni phecha. Y mae dau amgylchiad nodedig