Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA/ A Welsh Newspaper. ] Edited by W. Rowlands, ütica, .Y. Y. L Pricc Onc Dollar a y;ar, payable in advincc. Rhif. 2. ] CHWEFROR, iS4 4. [ Cyf. VII. tu dal. . ..Cymdeithas Fiblaidd Gymreig Pitlsbur«rri..Cymdeith8i Trnethawd BTddarllainyr Ysgrythyrau,...................... 17 £Ì!/Vui,du ,G>'m"iiS »wy«W Oneida ..Cyfriion yr Ysgolium _ „ T, , ,n Sabbothol-----Es:{Oil:l!!au___l',i';;);:af1;iii___'darwolaetbau.. Gallu Mocsawl y Llygad,.................................. 19 ; Dainwaiu Angeuol__L!os;r:ad dau dý a:.nedd._Yr ' Ebol Corsen Ysig,...............................................20 I Coch' yn Mhottsvi!le..Eisteddfodawl__Pwicasiad gwreidd- Briw-fwyd,.................................................20 ' '"' 'liüas C. N. ..Gwin Auiericanaídd_.Yn ymrannu yn ei . _ *"* on ; herbyn ei huii-.Y Frwydr yn myned yn boetìiach-.Cyfoeth Aroiaffu'................................................... -ü Ohio..Crynodeb,..........................?.... .....25-29 Buddinldeb Gwybodaeth,....................................21 H_SESI_ETH BELLEKio.-MaM.arh..Cri>nadwri v Llywydd Gwreiddyn enwau y Taleithau,..............................22 ..lwnrdd<>n...Ded<if yr Yd._Fe.i!;uetlidra Dychrynìlyd.. Buonaparte a Rhyddid Crcfyddol,............................22 i Geneth ddail ac Efeugyl Lur....üarostyi.gi;-d y Gaclh- Atebios.—Undeb a'r Presbyteriaid..Canu Mawl.Rechabiaoth, 23 ; ' "'*""."........*.......""""""'"","""""".....',",". < •• Cymru.—IJecca a ì iYíerched.-Y Fdsnach ha:arn Gofyniadau,..............................................£3 ! vn Ngliymru___Ma.wolaelh uodedig dyn üuwiol____Y B_nDDONUETH.-Gala.nad am Maiy Robf-rts...Ancrchiad i f'fìf- ""''' ^O-n^yr Cya.r^cr UrddiaJ.. Y^vfan;,^ ar Gynideitbas Gymreig Caeẃfrog-Newydd..Y«nofyn.ad ag Bj.iit Mc, a. Cy n^.tl.as y Biülau yn Lnerpool C.ieth- ." ,, ,, t:., , - ,-. ,, r s../-. -, • «u ddvn ar dcrfinan Cy:::: u... 1 rcüin: o N-. 'wv:....Dauiwa>n Ab Morydd, Fffloyd..Dyoddefamt Cr.st,...................i ! arB-Wydus...Smocio yn achîysur :.n!reu aisŵydlawn....Yr H-NESiAETH Gartrefol.—Cvl'aifod Pedwar-misnl Eb:-ns- orracs Di>ll-byrth.nvl._Ciy.iodeb..Damweiniau Angeuawl bur»b..Cvmanfa Ysgolion Mincrsville a Phottsville.Cyf.ir- j a Marwolaethau Sydyn..........-------................30—31 fod Dirwestol Remsen..Cymdeithas Ddirwestol Pittsbiirgh j Priodasau a Marwolaethau Pellenig..Y Golygydd, &c,.....31—S3 Tracthawd byr ar ddarllain yr Ysgrythyran. Aìlano'r ' Hcn Drysorfa,' Lhjfr\af. Cyfiuynedig gan C. N. W. Ghiffitiis. Braint neillduol i ni ydyw cacl Gair Dinr, a'i gael yn ysgrifenedig yn ein hiaith ein hun- ain. Yr oedd Israel Duw gynt yn ci chydna- bod yn fraint arbenig: ' Y raae efe yn mynegi ei eiriau i Jacob, ei ddeddfau a'i farnedigaetìí- au i Israel; ni wnaeth efe felly âg un genedl; ac nid adnabuont ei farnedigaethau ef.' Salm cxlvii. 19, 20. Y mae yn anmhossibl yn ol trefn gyfFredinol Duw, i ddynion ei adnabod ef yn Dduw iechydwriaeth, ond trwy'r Gair. Er bod 'y nefoedd yn dadgau gogoniant Duw, a'r fturfafen yn mynegi gwaith ei ddwylaw ef,' Salm xix. 1; eto ei 'gyfraith sydd yn troi yr enaid—yn goleuo y llygaid—yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth.' Salni xix. 7, 8. Er bod 'ei dragwyddol allu ef a'i Dduwdod,' yn amlwgyn y grcadigaeth, hyd onid ydyw y ccn- edloedd oll yn ddiesgus, Rhuf. i. 20; eto nid oes hanes am Gyfryngwr, nac iechydwriaeîh i bechadur, mewn un man ond yn y Gair. Y roae'r «dirgelwch oedd guddiedig er oesoedd 2. a chenedlaethau,' Col.i. 26, ie, y 'ddoethineb guddiedig, a ragordeiniodd Duw cyn yr oes- oedd, i'n gogoniant ni,' i Cor. ii. 7, yn dyfod i'r arnlwg yn y Gair. Y mae holl gynghor Duw, a'i galon megys yn cael ei dat.o*uddio yma; a thrysorau yn dyfod i'r golwg na wel- wyd mo'nynt yi\y greadigaetherioed. Mae'n debygol na wyddai angelion, na dvn, am un ffordd i godi pechadur, hyd oni ddatguddiodd Duw ei fwriad a'i lwybr grasol, yn yr addewid. Gcìì. iii. 15. Gallwn feddwl i'r diafol dybied, cìid cael dyn unwaith i Iawr i bcchod, y bydd- ai mewn cadwynau tywyllwch mórsicr 49; ef ei hunan ; ac nad oedd un ffordd na goJboith o yniwared. Ni wyddai Adda, mae'n ddiamau, am u;i ftbrdd i ddysgwyl cael gwaredigaeth drwyddi; ag nid oedd ganddo ond dechreu ymgrwydro yn ddychrynedig, i flbi rhag y Duw y troseddasai i'w erbyn. Yr augeüon gîàn hwythau, mae'n debygol, ni fedrent lai na dysg\ryl dinystr y dyn, gyda'r angelion a gwympasant. Ond yn yr addewid dat«ruddiodd Duw ei gynghor, a'i drefn oedd. ganddo ynddo ci hun erioed, er achubiaeth i'r pechadur, gor- y^ foledd i'r angelion, a siomedigaeth a dychiÿí i'r llu ufternol: ac y mae'r addewid yma, yn- ghyd a'i chyflawniad, genym yn-yGair; y fíbrdd a ddatguddiwyd, wedi ci gorphen, ' a'i chyssegru trwy'r llén:' a hyn oil yn cael ei egluro mór amlwg, hyd oni allplant, a phobl