Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' A Wcìsh Newspaper. ] Edited by W. Rowìands, Utica, N. Y. [ Price One Dollar a year, payable in advance. Rhif. I. ] IONAWR, 1844. [ Cyf. VII. tu dal. Dwys-alwad Blwyddyn Newydd,............................ 1 YrAil Fwystfil,............................................ 2 Llyfrau yn China,...............—........................ 4 Ail Pücahontas,............................................. 5 Gwneuthuriad Nodwyddau,.................................. 5 Cwmpawd y Morwyr,....................................... 6 Ffrwyth y Winwydden yn anfeddwol yn y Cyniun,............ 6 Dynion Tál,................................................ 6 Cynghorion i Langc......................................... 6 Pregethu Poblogaidd,....................................... 0 Cynghor Meddygol,_________________________................ 7 Atebion.—Aiuon..Gofyniadau Moses..Y Creadur Newydd,.. 7 GOFYNIADAU................................................ 7 Peroriaeth.— ' 011 yn Dda,' ( Aìl is Well.)................. 8 Barddoniaetii.—'011 yn Dda,'.............................. 8 Hanesiaetu Gartiìeí-ol,— Cymanfa y T. C. yn Remscn,------ 9 tttdal. Cyfrifon yr Ysgolion SabbothoL.Cóf a llafur nodedig..Es{jor- iadau..Priodasau.. Marwolaethau..Eisteddfodawl..Llestr Hwyliawg ar gatnlas Ohio..Ffynnonau Halen aewyddioa ..Penderfyniad o l>wys._Y Gaethfasnach Greulon...Dydd Dyiolchgurwch yn Pennsylfania_.Y Cyfeillion a gwagedd y byd hwn..Iíelaethi wydd o Dê..Cloron Afiachus..Moch yn Cincinnati.Torri yr Ardvstiad..Helbulonyn Canada,..9—If IIanesiaeth Bellenig.—Iwerddon___India...Chiua____Yr Aifft..Puseyaeth..Bienines ac Ymladdfa Teirw........ 13—14 " Cymru.—Maiwolaeth y Parch. Henry Jones.. Pregelhwyr Ii'uaingc.Agoriad Capeli..Becca a'i Merched Yr Ormes Doìlbyuhawl___Y Milwriad Wood___Deddf y Tlodion...Llanbedr-Pont-Stephan..Llansadwrn, Môn___Y deuddeg tý a losgwyd..Ruthin.........;..............14—15 Priodasau, Marwulaethau, a Mauion CyfTredinol,.............. 15 Y Golyeydd, &c,.......................................... 15 Dutoíuijtfîííactfj, Dwys-alwad Blwyddyn Newydd. ÀT y diailenedig. Dywedir am ryw ddinas yn y Dwyrain, bod •un o'i phyrth yn cacl ci neillduoli yn unigawl at wasanaeth y rhai a ddygant y meirw aJlan iddeu claddu ; ac mòr aml yw y boblogaeth, ac mór gyflym yr hafog a wneir arnynt gan angeu, fel nad oes bwlch byth ynyr orymdaith alarus. alrgreffid yn ddwfn ar yr edrychydd y ffaith fod angcu yn hyw yn y ddinas hono, a byddai yn dueddol o ddyweyd, 'Os ydynt y fath dyrfaoedd yn meirw o'm hamgylch, my- finau, hefyd, a fyddaf farw yn fuan.' Pe gallech sefyll wrth Ilorth-angeu y byd, a gweled y llu, nid o alarwyr, ond o feirwon, yn pasio allan i wlad dystawrwydd, nis gall- ech Jai na theimlo fod angeu yn teyrnasu ar y ddaear. Gwesgid eich marwoldeb eich hunan at eich calon, a byddech yn barod i gyfaddef, Rhaid i ìninau hcfyd, farw.' Mae porth Imarwolaeth yn parhau yn agored nos a dydd, |a meirwon ar feirwon yn ymfrysio ffwrdd. JNid ydych yn g^veled pob celain gwelw. Nid pdych yn clywed pob gruddfanìad tnarwol. [^nd y mae pob euri»d o r g-waed megjs cnul 1. enaid yn ymadael. Gwel pob eiliad ehediad ysbryd anghorffedig i wyddfoldeb Duw. Ar- oswch am funyd tra yn darllen----------, a thra yr ymbeidioch mae enaid wedi ffoi—ac yn awr un arall; nid cich enaid chwi ydoedd; ond geill mai'r nesaf fydd! Mae canlyniadau manrolaetli mór arswydus, barn y rhai ydynt yn meirw mewn annuw- ioldeb mór dywyll, llawenydd y rhai ydynt yn meirw yn Nghrist, m6r ddysglaer, uffern, mór ddychrynllyd, y nefoedd mór ogoneddus, fel mai hwnw yn unig sydd ddoeth, yr hwn mewn iechyd, a bywyd ac amser, a ymbarot- toa erbyn cystudd, angeu a thragwyddoldeb. ' Mae porth marwolaeth hefyd Yn ddyeithr iawn heb Grist.' A phe na byddai ond un i farw ar y ddaear yn ystod y flwyddyn, ac efelly na fyddai y te- bygoliaeth y byddech chwi fairw ond megys un o 809,000,000, eto y cyfryw yw gwertrTenaid anfarwol, feì y dylech hyd yn nod yn yr am- gylchiad hwnw, fod yn effro mewu ymdrech- ion dioed a dibaid i sicrhau eich iechyâwriaeth. Ond bydd feirw miliynau ar filiynaû y flwydd- yn hon, gobeithion pa rai am íywyd ac iechyd a dedwyddwch ydynt heddyw môr gryfion a'r eiddoch chwithau. A phaham na~ddiehon i chwi farw ì E ddiehon y byddwch chwifaru>. Ma»*r prawf yn ysgrifcnedig ar bob peth o'eh cylch