Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL Rhip. LXXI.] TACHWEDD, 1843. [Cyf. VI. Btttoius&lríaetl)* PREGETH: A draddodwyd gan y diweddar Barch. Johx Williams, Gweinidog y Bedyddwyr, Heol-01iver, Caerefrog-Newydd; ac a gyflwynwyd i'r 'Cyfaill' yn ei law-ysgrif ef ei hun, gan y Parch. Thomas Roberts, Utica. IAGO II. 23.—' A Chyfaül Dmc y galwyd ef' Yr Efengyl yn unig a al! ateb gofyniad pwysicdf dyn pechadurus—Pa fodd y cyfiawn- heir dyn gyda Duw ] Dyma'r ffordd wedi ei dadguddio—trwy Iesu Grist, y cyfiawn yr hwn a aeth i ddeddtie yr anghyfiawn, fel y byddo i ni y rhai oll ydym yn credu, gael ein cyfiawn- hau trwy ffydd yn nghyfiawnder Iesu. Ilhuf. iv., Gal. ii., Pen. iii. Mae Iago yn y bennod o'r blaen yn dangos fod dyn yn cael ei gyfiawn- hau trwy weithredoedd h'efyd : tnae yr anghys- sondeb ymddangosiadol yma yn nhywyllwch ein meddyliau ni, nid yn Ngair Duw. Soìiai Paul am ein cytìawnhad ger bron Duw, trwy ffydd yn unig yn nghytìawnder Crist; gwrih- wynebai y rhai ocddent yn ceisio cymeradwy- aeth trwy weithredoedd y ddeddf Gwrthwyn- ebai Iago fath ereill o gyfeiliornwyr, y rhai a siaradent am ffydd yn Nghrist, ac ar yr un pryd ' yn byw mewn pechod. Dengys mai ofer oedd hyn; y gwna y ffydd sydd o Dduw ddwyn ffrwyth ger bron dyniou, yn tnywyd ac ymar- weddiad yr holi rai sydd yn feddiannol arni, a chyiìawnha ffydd Duw ger bron angelion a dynion. Nid yw ffydd farw ddim gwell nag eiddo'r cythreuhaid ; yn gyffelyb i'r corph heb yr ysbryd, yn farw : uid yw yn debyg i ffydd Abraham, ufuddhaodd efe i Dduw, ymddys- gleiriodd pan offrymodd efe Isaac ei fab ar yr allor,—yno y perffeithiwyd ei ffydd trwy ei weithredoedd o gariad ac ufudd-dod, ac yr oedd yn amlwg mai dyn wedi ei gyfiawnhau ydoedd, a cbafodd y titl mwyaf anrhydeddus yn y Gair —■' Cyfaill Duw.' Gen. xxiî. 12 ; 2 Croti. xx. 7; Esay xli. 8. Mae yr enwad anrhydeddus hwn yn perthyn > holl saint Duw, y rhai ydynt blan't Abraham trwy ffydd. Can. v. 1, 2 ; loan xv. 14. Sylwn, yn I. Ar y cymeriad k ddrsorifir yn y trs- w»: 'Cyfaill Duw.' II. Natur y gyfeillach y sonir am dani. I. Y CYMBSIAD YN Y TR8T0N : ' Cyfaill Duw.' I. Nid oes dim cyfeillacb heb gydnabyddiaeth rhwng y naül a'r Uall. Mae dynolryw wrth natur mewn tywyllwch ac anwybodaeth am Cvr. VI. 21. Dduw; ond mae'r saint fel Abraham yn cael eu galw i oleuni Duw, i adnabod cymeriadDuw fel y'i dadguddir yn y ddeddf a'r Efengyl—^i'w ryfeddol oleuni ef. 2 Cor. iv. 3—6; Act. xxvi. Í7. 18; 1 Pedr ii. 9. 2. Cariad yw hanfod cyfeillach. Yr ydym ni oll wrth natur yn elynion Duw; ond y mae galwedìgion yr Arglwydd yn cael eu heddychu ag ef trwy farwolaeth ei Fab. fel y maent yn awr yn ei garu. Rhuf. v. 5, 7—10 ; Ioan iii. 19, a xxi. 22. 3. Mae cyfaill Duw yn credu ynddo, ac yn ymddibynu ar ei air; felly y gwnaeth Abraham, ac felly y mae ei holl hlant yn gwneyd. Mae Uawer yn cymeryd arnynt fod yn gyfeillion i Dduw, tra yn byw mewn anghrediniaeth, ac yn rhoi y celwydd ìddo. Ond y mae'r sainloll vn credu. a'r rhai hynv vn unig ydynt blant i Abraham. 1 Ioan v. 10; Gal. iii. 6, 7—9—14 —26—29. 4. Mae cyfeillion Duw yn ei ufuddhau yrf ei air: hwn yw rheol eu hymarweddiad mewn bywyd. Üfuddhaodd Abraham pan y galwyd ef, trwy offrymu ei fab Isaac—a phelydrodd ei gyfeillgarwch ar y mynydd. Trwy hyn y bydd ì'r holl deulu ddangos eu bod yn gyfeillion i Dduw, sef trwy ufudd dod i orchymynion Duw. Heb. xi. 8—16—18 ; Gen. xxii. íoanxiv. 15, a xv. 14 ; Gal. vi. 16. 5. Mae cyfeillion Duw yn dewis mwynhau cymdeithas á Duw uwchlaw holl wrthddrychau ereill y byd. Pan fyddo dy gyfaill yn absennol yr vdwyt yn galaru am ei bresennoldeb fel cyfaill. Mae gweddiau, ocheneidiau, a dymun- iàdau y saint ar ol Duw, a chymdeithas ag ef, yn dangos gwirionedd grâs yn y galon, mai ei fwynhau ef yw eich dymuniad uwchlaw pob peth arall. Salm lxxiii. 24—28, a iii. 6, 7, a cii. 1, 2. 6. Mae cyfeillion Duw yn gweddio yn daer am ledaeniad ei Efengyl a Uwyddiant ei Achos. • Deled dy deyrnas,' yw eu gweddi feunyddiol. Eu Uawenydd hwy yw clywed ei bod yn Uwyddo. Salm cxiii. 1—7—9; Mat. vi. 10, 11, 12; Act. xi. 23. 7. Mae cyfeillion Duw yn gofidio pan y byddo Duw yn cael ei ddianrhydeddu yn y byd,