Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Rhîf. LXVII.] GORPHENAF, 1843. [Cyf. VI. Btttoíngtíîríaetf), CYNGHOR nen SIARS: À draddodwyd yn Nghywuwfa Remsen, TalaMWCaerefrog-Newydd, aryriUo Fehefm, 1842, gany Brawd Ẅilliaä Rowlands, ar yr achlysur o Neilldno y Meistd. J. H. Evans a D. E. Daties i gyflawn waith y Weinidogaeth ; yr hon a gyhoeddir ar ddymuniad y Gymanfa. ( Gwel ' Cyfaill,' Cyf. V. tu dalen 217.) Anwyl Frodyr,—Nid oddiar dybiaeth fy aod yn deaU yn well, lawer llai ymarferu yn ?ell, ddyledswyddau pwysig y Weinidogaeth awr, yr wyf yn ymgynnyg ar y gorchwyl i'ch cynghori chwi; nage, yn wir, yr wyf yn Idwys-ystyriol o'm gwaeledd a'rn ffaeleddau, a iod arnaf eisiau fy nghynghori genych chwi; ithT ar gais yr Eglwys yn unig, gyda graddau > arswyd a phryderwch meddwl, yr wyf yn [osod o'ch blaen ychydig o nodiadau cyssyllt- edig à'r Swydd oruchel, er hyny ofnadwy, y [alwyd chwi i gymeryd rhan ynddi heddyw. jralrẃyf dystio hyny, mai nid pethau a fenthyc- ais at yr achlysur ydynt yr hyn a gynnygiaf i ẁwi, ond pethau gan mwyaf oll, sydd wedi bod nwy neu lai yn destynau dwysion fy myfyr- lodau, o bryd i bryd yn awr er ys mwy na ẁymtheg mìynèdd. Sylfaenaf y Cyngbor ar 2 Coa. V. 20,—• Yr ydym ni y» genhadau ìrotGrùtt: Dangosir yma mewn ychydig eiriau pa beth rw swydd Gweinidog yr Efengyl. Gwelir—- I. Natür y bwydd :—' Yr yiym ni yn gen- II. Dros bwy y maent yn oweinyddu y íwydd :—.♦ Yr ydym tú yn genhadau dros JtRIST.' I. NáTOR y swydd : * Yr ydym ni yn oen- îadad.' Ot gofynir pa beth ydynt gweinidog- on y£EifengÿU Ceir yma yr atebiad : « Yr Itym ni «n öbnhadao.' Cennad oedd Paul, I chenhadau oeddent ei frodyr yn y weinidog- »th; a chenha dau ydynt holl weinidogion yr "jDgyl, yn mhob oes ac vn mhob gytlad. Nid m yr u0 yn eu pltth hẁynt oll yn feistr, nac P arglwydd—nid oes yr un uwchlaw bod yn pnnad, ac nid oes yr un îslaw bod yn gennad P yr holl fintai amryddawn. Anrhydeddir PJNwau, fy mrodYr, heddyw, a Ue yn y rhès pjderchog hon. Cofiwch eich swydd î Lttíi*11*0*10" ^W8 5* enwad hwn—bod y Pyda ya oruchel a phwyeig—bod anfoniad PJ y»1 anghenreidiol—bod cennadwri yn ofynol t* «>d yn rhaid traddodi y gennadwn yn wà' J**8 I ***** II "• o****1 ■ ptey'ig P *yw tma*à cÿfirèdin a ôlygtr yn y gair Crr-VT. 13. gwreiddiol a gyfieithir yma cennad, sef -pns- beno: arwydda hynafiaeth ac anrhydedd; mae y cyfieithad Saesonaeg yn dangos y meddwl yn well—ambassador, sef cennad dros deyrnas neu wladwriaeth. Un o'r swyddi uchelaf a phwys- iccaf y'mhlith dynion ydyw, yr hon ni ymddir- iedir ond i'r rhai ffyddlonaf a chymhwysaf gan lywiawdwyr daearol. Ond mae'r anrhydedd yn fwy—y pwys yn fwy, a'r perygl o gam- ymddwyn yn fwy, wrth fod yn gennad dros Grist, cygymaint ag yw Achos Daw yn fwy nag achosion dynion—yr enaid yn werthfawr- occach na'r corph, a sefyllfa dragywyddol dyn- ion yn bwysiccach na'u sefyllfa amserol. Ys- tyriwch, fy mrodyr, bod y pregethwr yn gennarl —nid oddiwrth y naill ddyn at y UaU, ond oddiwrth Dduw at ddynion ; nid o'r naill ran o'r ddaear i ran arall, ond o'r Nefoedd i'r ddae- ar; o barthed—^nid amrafaelion sydd rhwng creaduriaid a'u gilydd, ond yr amrafael sydd ' rhwng y Creawdwr a'i greaduriaid ; yn dwyn perthynas nid â dyn yn ei letty dros funudyn, ond à dyn yn ei arosfa dragywyddol! 2. Mat anfoniad yn anghenreidiol tuag at fod yn gennad awdurdodciig. Anfoniad sydd yn gwneyd dyn yn gennad. Geiil fod yn fedd- iannoi ar gymhwysderau mawrion heb ei anfon, oud nis geiil fod yn gcnhad heb anfoniad. Felly yma, anfoniad sydd yn gwneyd y naill ddyn duwiol yn hytrach na'r llall yn gennad. Yr Anfonwr yw yr hwn dros ba un y maent yn gweinyddu y swydd, sef yr Arglwydd Iesu Grist. Efe a osodwyd yn ben uwchlaw pob peth i'r Eglwys ; a chanddo bob cyfiawnder ar gyfer anghenion ei Eglw.ys, • efe a roddes rai yn apostolion, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon; i berffeithio y saint, ì waith y weinidogaeth, i adeilad corph Crist.' Ephes. ìy. 11, 12, a 1 Tim. i. 12. Eto, trwy ei Ysbryd y mae yn anfon ac yn cymhwyso y rbai a anfomr, o her- wydd byny y dywêdai wrth ei ddysgyblion, mewn cyfeiriad at yr Ysbryd Glân, ' Atolyg- wch i Arglwydd y cynhauaf, anfon gweithwyr i'w gynhauaf." Mat. ix. 38. Dylem ymholi yn aml, Pwy a'n hanfonodd at y gwaith o bre- gethuî rhag t Dduw ofyn i ni ar ol hyn—Pwy a geisiodd nyn ar eich Uaw chwi \ Mae yr oll