Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Rhif. LXVI.] MEHEFIN, 1843. [Cyí-. VI. Btttoítiölr&íaeti)* CYSLLÜÌÍ O BREGETH: Gan y diwcddar Barch. Richabd Lloyd, Bcaumaris,—o't law-ysgrif ef ei hun. RHTJF. XIII. 12.—' Yaosa geiddodd yn mhell, a'r dydd a nesaodd: am hyny bwriwn oddiwrthym weithndoadd j tywyllwch, a gwisgwn arfaa y goleuni.' I. Mae yma reswm daublyg. laf. « Y dos a gerddodd yo mhell.' 1. Noa yw hi ar y duwiolion tra y byddont ar y ddaear. (1.) Mae yn anhawdd adnabod gwrthddrych- au yn y nos. ( 2.) Yn y nos y mae dynion yn cysgu; colli gwyliadwriaeth, &c. (3.) Mae llawer yn ofni yn y nos; amraeu y cwbl. (4.) Arwydd nos ydyw palla mewo diwyd- rwydd a ffyddtondeb. (5.) Yd y dos y mae bwystfilod yo cyohyrfu; —balchder, cybydd-dod, rnalais. (6.) Mae lladron yn cloddìo trwodd, ac yn tladrata yn y nos. 2. Oud fe dderfydd y nos cyn hir ! mae hi yn cerdded yo mhell. 2il. * A'r dydd a nesaodd.' 1. Dydd eíengyl yn goleuo. 2. Dydd perflaith o gwbl ryddhad yn nesau; oddiwrth dy wyllwch, pcchod, a gofid. 3. Dydd goleu heb gwmwl, dydd o burdeb a sancteiddrwydd, II. Cynghor daüblyg: bwriwn, a gwisgj- WD. laf. ' Bwriwn oddiwrthyra weithredoedd y tywyüwch.' 1. Mae pob ansancteiddrw\'dd a phechodau yo weithredoedd y tywyllwch. ( 1. ) Maent yn deillio o dywyllwch y medd- wl, a Hygredd y natur. (?) Ty wysog y tywyllwch sydd yn cynhyrfu dynioo i'w cyflawni. ( 3.) Mae felly yn enwedig, pan byddo oatur y weithred mor gy wilyddus, fel na oddef i'r goleuni lewyrchu arni. (4. ) Am ei bod yn arwain i dywyllwch tra- gywyddol. J 2ü. | Gwisgwn arfau y goleuni.' 1. Mae i'r duwiolion lawer o elmai ahwynt. 2, Mae ganddynt arfogaeth i'w gwrthwyDeb- u î yr hon sydd yn cynnwys gwirionedd, cyf- «awDderjesgidiau parotôad efeogyl y taogoefedd, tanan y %dd, t»lm yr ŵclutẃdwriaeth, a chledd- yfyrYabryd. Cw.VI. n íuwŵlion lawero eíynion i ymladd 3. Mae yn angenrheidiol i dduwiolion wisgo yr arfau hyn, trwy feithrin anian sanctaidd, a chynefioo yr enaid i wrthwynebu y diafol. 4. Gelwir yr arfiiu yma yu arfau y goleuoi. ( 1.) Am eu bod o Dduw, y goleuoi pur. (2. ) Am mai y rhai sydd yu oleuni yo yr Arglwydd sydd yo eu gwisgo. (3.) Am eu bod i'w gwisgo yo oydd goleuni yr efengyl. AMGYLCHIADAÜ MARWOLAETH. Mabw sydd o ganlyniadau mawrion, sef tra- gywyddol wae, neu dragywyddol wynfyd. Mse marw yn oruchwyliaeth bwysig iawo, ac am hyny mae eflaith fawr yn cyd-fyned a hi ar y byw, oaill ai hi a wna niweid mawr, neu ddaioni mawr. Gallwa ddysgu oddiwrth yr oruchwyl- iaetb sobr hon: 1. Yr anghcnrciirwydi sydi ar bawb i fyw yn dduwiol mewn bytoyd. Mae galwad arnom ì ofalu cyfeülachu a*n cyfeillion mewo modd crefyddol am fod hyny yo dyfod i'r bwrdd yo angeu. Mae cyfeillach gwr a gwraig mewn modd crefyddol, rhieni a phlant, yn dyfod i'r côf yn oydd marwolaeth; ac y mae yo dywyll iawD ar lawer yn y glýn oblegid esgeuluso cyfeillachu mewn modd duwiol à'u cyfeillion, ac y mae ereill yn gorfoleddu wrth fedi o'r hyn a hauasant yn eu bywydau. O! mór felus yn angeu yw cofio cyfeillachau crefyddol mewn bywyd. 2. Mór ddhcerth yw pcthau gorcu natur t'Y hton sydd yn marw. Nid yw tai, tiroedd, aur, arian, raeini gwerthfawr, gwisgoedd drudfawr o un Uès wrth farw ; oi wnant ddofi y dolur; ni wnant gadw y bywyd gwerthfawr; ni wnant. gysur yD y meddwl; dì wnant dawelu cydwybod euog, na heddychu y gelyn á Duw. Mae y byd yn dda yn ei le hyd angeu, ond yno mae ei gam pellaf; try yn oì a gad ei berchenog yn y dagfa. Býr y gwna y byd a'i bethau gyd- deithio gyda ni. Noeth y daethyra o groth fy mam, a noeth y dychwelaf yn fuan iawn i fyn- wes yr hen fara. 3. Yn ngwyncb marw, mór wcrthfawr yio