Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL Rhif. LXIH.] M A W R T H, 18 4 3. [Cyf. VI. Btttotngtr&íaetíj* 8TLWEDD PREGETIIi X draddodiryd gan y Parch. John Hüghes. Pont-Rubert, yn Llavfyllin, Gor. 5td, 1840, oddiicrth 1 IOAN I. 7.—" A gwaed lcsn Grist ei Fab ef, sydd yn eiu glanháu ui cddiwith bob pechod." Yr agwedd i fwynhau cymdeithas â Duw, ydvw rhodio yn y goleuni; inae rhodio yn y goicuui yn arwyddo agwedJ santaidtl, a «lym i yr unig agwcdil i fwyuhau cymdeithas á Uuw : ac i'r saiut fwynhau cymdcithas a'u gilyd I yn Nuw. V llwybr i hyn ydyw trwy weithrcd:i ffydd ar aberth Críst ; ac y mae gweithredu ffydd ar ei aberth ef yn glanhau oddiwrth bob pechod. Nid oes modd i ddyn fod yn d ledwydd heb ei santeiddio, ac rti buasai inodd sinteiJdio pechadur hel> gacl alicrth dros ci heciiod; bu- asai y gollfarn sydd ar cj bcrson yn ci gadw yn amddifad o un amgelcdd, oui buasaicaei aberth yn Iawn i Dduw dros ci fywyd. Mae geiriau y teslun yn dangos fod hyny gwedi ei gael. Mac y gair 'owabo ' yn gyfeiriad at waed yr cbyrth scremoniol; yr ocdd yr olwg ar y gwaed yn dangos fod bywyd gwedi myncd—fod yr aberth gwedi ei ladJ ; felly mae gwaeil lesu Grist yn cynnwys holl ddyoddefiadau a marwolaeth Cnst, yn lawn am bechod. Arwydda y geiriau hefyd iod mawredd antèidrol y Person yu anfeidrüli gwerth yr aberth ifod yn Iawn digonol i Dduw; o ganlyniad mae fforíld gwedi ei chael i sant- eiddio hefyd : nofio at yr euog yn mòr y gwaed, y mae yr Ysbryd ; a phan mae yr Ysbryd yn gweithio er santeiddio pechadur, y mac bob amser yn cyfeirio ei olwg at aberth Crist; ac y mae yr euaid yn derbyn bcndith oddiwrtho er ei lanhau. Mae y gciriau yn dystiolacth brofiadol o eiddo yr Apostol, gwaed 'yn ein glanhau ni; nid yn unig > mae yn rhinweddol—gwedi glanhau ilawer, mac rhywbeth yn nés na hyny, 'yn ein glanhau m.' Mae yn amlwg yn y gàir Dwyfol, fod dvn fcl Îechadur nid yn unig yn cuo», ond yn aflan a alogedig hefyd. 13od yn cuog yw l»o I yn dros- eddwr, a thrwy hyny yn agored ì gosb; yrydyui fclly fel deiliaid cyfammod tórcdig Rden, ac hefyd fcl troscldwyr [íersonoi o gyfratthsanel- aidd Duw. • Melldigedig yw pon un nail ydvw yn aros yn yr holl bctiiau ávdd yn vsgrifcncdig yn llyfr y ddoddf.' Yr yiiym ni hci'vd gwedi myned yu aflan. Mae cyfraíth yr Arglwydd yn eanctaidd a da, o gaulyniad y mae pot» agwcctd groes iddi yn ansarictaidd á drwg. Mae hyd m nod y gydwybod yn haiogedig, a chan fod y «y» barn felly, mao halogedigaeth yn tevrnasu Cvr.VI. 5 trwy yr holl cnaid. Un o arwyddion y gwahan- glwyf oedd fod y gwelediad yn îs ua'r crocn ; yr ocdd hvn yn ddrv-ch dangos adol o haloj- rwydd pechod. ' Uolcli fi yn llicyr ddwys, ' uieidai y Sil.nydd ; inac y ga:r yn arwydio gwrth-wcilhio yr aflendid o"r sylwedd : yr ocdd byn yn da-igos fo I y Salniy'd yn cydnabod foj halogrwyd.l gwedi treiddio trwv ei holl natiir. Vr oedd Dafyd I yn gweled yn amlwg. nad all- ai fo I yn ddedwydd ncs cael yr afiendid ymaith yn llwyr. Mae rhyw fath o obuth yn mhob dyn am y ncf, oieí. cofied pawli, mai gwlad y pur<lcb ydyw hono, ac nad oes mo Id myned iddi heb lanhâd ; y mac rhag ùarotoi yn bod i ogoniatit. Ac fel y soniwyd ni buasai modd glanhau pochad:ir heb aberth yn iawn am ci bechod ; buasai grym y condemniad yn ei gau yn am- ddifad o un ymgeledd, ac yn attal unrhyw fbdd- ion i ateb y dyben i"w buro, hc!» gael iawn dros- to. Am bo'i aflendid dan y .Ideddf serenioniol, ni wnai dim y tro heb waed aberth. Y neb a elai yn aflan trwy gyffwrdc' a cliorph marw dyn, yr oedd yn rbaid cael aberth drosto cyn y gell- id nesu ato i'w lauhau—yr ocdd anncr i gacl ei Iladd, a'i llosgi, a'i lludw i gael ei roJdi mcwn dwfr rhedegog, ac á hwnw gianhèid ymaith yr aflendid. Yr oedd hyn yn gysgod a rhagddan- gosiad na buasai modd glanhau dyn heb gael iawn am ei bechod. * Megys y carodd Crist nitiau, ac a'i rbodciodd ei hun drosom ni, yn off- rwm ac yn aberth i Dduw.' Ni buasai modd idlo sancteiddio ei eglwys oni buasai iddo roddi ei hunan drosü, ond gan iddo roddi ci hun dros- ti, vr oedd gartddo tibrdd a nio.ld i'w glaithau a'i saticteiddio. Pe raeddyììem atn y carcharor gwcídi ci gollfamu, tu bycldai o im dybcn ceisio gweini ymgflectd iddo, macgrytny condcmniad yn ci gadw yn y carchar i aros dydd ei ddièn- yddiad, nid oes tnod 1 gwella neraawr ar ei jryflwr hcb ryddiád o'r orsedd ; ac ond cael rbyddhad oddi yno, gellir gwedi hyny weini ymgeledd iddo, Ni buasai tnodd gwclla pech- aduroddiwrth effcithiau peciiod hebgaelaberth droa ci fywyd. Ond mae lawn gwedi ci gacl, a thrwy yrlawn mac gan yr Ysbryd fodd i ncs- hau at y pechadur i weini ymgelodd a glanhád iddo. Mae y geiriau yn dangos fod gan y Mab na« tur ddynoi; ni ailasai offrymu ei huu hob