Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Rnir. LV.] GORPHENAF, 1842. [Ctf. V. îSticfj&raetfjo&airtij- COFIANT Y DDIWEDDAR »ES. ANN HOBBIS: Gwraig Mr. Davip E. Moebis, Utica, swydd Oneida, C. N.,yr hona ymadawodd d'r byd trangê- edig hwn, Ebrül y 12/ed, 1842. • Y cyfiawn a obeithia pan fyddo yn marw.* Wbth argtaffu harresion y duwiolion ag sydd wedí ymadael á'r fuchedd hon, yr amcan penaf mewn golwg yw, gwneuthur lles i'r byw, ac nid effeithio ar y trangcedig er gwell nac er gwaeth. Amcenir ennül y byw i ddilyn ol y rhai a hunasant yn Nghrist, gan ddysgwyl y bydd hyny yn foddion i beri i rywrai eraiU deb- ygu iddynt yn eu rhinweddau a'u gweithredoedd da. Gwir yw, rnai 4 gwerthfawr yn ngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint ef;' a phan fyddo *enw yr annuwiol yn pydru,' bydd • coff- adwriaeth y cyfiawn yn fendigedig;' am byny, ■icr yw mai dyledswydd ydyw cadw hyny mcwn cof, trwy godi argae fechan mewn cyhoeddiad- au cyffredinoî, fel y'u trosglwydder i'r genedl sydd yn codi ar ein hol. Adroddir gan Ddwyfoî Ysbrydoliaeth bethau mawrion a daionus atn amrai fenywod. Ad- roddir am danynt bethau sydd yn gosod allan yn cnwog waith gras ar eu heneidiau, a pheth- au rhagorol a wnaelhpwyd ganddynt, a'r siampl- *u racwn rhinwedd, duwioideb, a defnyddioldeb a adawsant ar eu boì yn eu teuluoedd a'u cyrnyd- ogaethau, yn yr egìwysi a'r byd, ag sydd deilwng î*r saint penaf ar y ddaear sylwí arnynt a'u can- lyn. Dyben eo cofrcstru oedd, Dangos effeithiau gwirioncdd cfcngyl a gras Duw ar galonau pcchaduriaid ; a chan mai yr un yw Duw—yn * anghyfntwtdtoV—& bod effeithiau ei rasol Ys- oryd ar eneidiaa yr un yn ein hoes ninao a*r amser yr ysgrifenwyd y Dwyfol Ddatguddiad, ymddengye mai cin braint a'n dyledswydd yw gosod aUan trwy yr argraffwasg y cyfry w han- Ẃ» er dangos parháol ogoniant Duw yn ngweithredoedd ei ratr.~~Gan fod gwrthddrych y Cofiant hwn yn nn rráweddol, ac yn Gristion da, dichon y bydd ychydtg o haoea ei bywyd yn «tóerbyniol ac yn Uetol Cafodd M|«. Morris ei gcni o riaint duwtol. Eo henwau y w Lewit ac Ann Lewi», gynt o'r Cr?, V. u Ynys, plwyf Penal, swydd Feirion, Gogledd Cymru. Daethant trosodd i'r wlad hon yn mis Awsl, 1818. Cyfeiriasant eucamrau i Trenton, swydd Oneida, C. N., yn yr hwn le y maent eto yn trigiannu. Yn y flwyddyn ganlynol iddei dyfodiad i'r wlad hon, gwelodd Duw yn dda ddwyn Mrs. Morris i adnabyddiaeth o'i chyflwr euog a thru- enus fel pechadures, (yr ydoedd y pryd hyn oddeutu 14 oed.) Derbyniwyd hi yn aelod o'r Eglwys Gynnulleidfaol, yn Utica, o ba un y bu yn aelod hardd, didramgwydd, a chymeradwy hyd ddydd ei marwoiaeth. Gelltr dywedyd iddi gael y fraint ag yr oedd y Brenin Dafydd yn benaf yn ei dymuno, sef trigo yn Nhŷ Dduw holl ddyddìau ei bywyd, i edrych ar brydferth- wch yr Arglwydd, ac i ymofyn yn eì deml. Ar y 18fed o fls Medi, 1824, ymunodd mewn glân briodas â David E. Morris, gynt o LanfyH- in, Gogledd Cymru, brawd i'r Parch. J. Morris, Main. Yr ydoedd ef y pryd hyny yn proffesu crefydd Crist—y mae yn parhau wrth ei broffea; ac y mae Ue mawr i hyderu, yn ol aeilirgaaglu yn allanol, y bydd iddo bara yn fîlwr diysgog yn myddin yr Òen hyd ei fedd. Ganwyd iddynt wyth o blant—pump o honynt sydd yn awr yn fyw. Ba yr undeb rhyngddynt yn hynodofela» a chysurus. Ond o'r diwedd daeth «Brenin Braw' heibio, ac a gymerodd ei anwyl briod o'i fynwes î O! Ângeu creulon, paham y tóraist y Uinyn arian! Ac wele ef yn awr dan ei hir- aeth trwm yn galaru ei golled fawr o wraig dy- ner, garedig, a duwiol; eto, yn nghanol ei hoU alar, mae yn ymroddi yn ufydd i ewyUys ei Dduw, heb fawr ì*w ddywedyd» ond * Ti, Arg- Iwydd, * wnaethost hynP Yr oedd yn ddynes gall, o «Jlooedd cryfion a threiddgtr—o dymhcr bwyllog ac axajajdd~«ei hyfrydwch oodd dangos carìad—ei thueddfryd oedd dirion, caruaidd, a mwyoaidd itwn, yn