Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. .■ Rhif. LI.] MAWRTH, 1842. [Ctt. V. Butoíugiriríactt)- PB1011H1 A draddodwyd gan y Parch. Williaji Aubrby, Gweinidog y Trefnyddion Wultyaidd yn SUubtn, oddiar DAT. XXI. W.~" Tyred, mi a ddangosaf i ti y bnodasferch, fwraig yr Osn." Mas undeb Crist a'i Eglwys yn cael ei ddy- nodi yn y Beibl trwy amrai gydmariaethau, er arwyddo natur a grym y berthynas. Weithiau fe 'i gelwir Ef yn Frenin, yr hwn a osododd Duw ar Seion, ei fynydd sanctaidd—bryd arall fe 'i gelwir yn Frawd, a anwj^ erbyn caledi— bryd arall fe'i gelwir yn Ben, uwchlaw pob peth; i'r Eglwys, ond yma dangosijrcf yn Brioi.-— * Gwraig yr Ocn' Sylwn ar '• I. Y BEETHYNAS O fcAN EI NATÜR ; II. Y BERTHYNAS 0 RAN EI DYBEN ; aC yn III. Y BERTHYNAS 0 RAN EI RHWYMEDIOAETH. Mae perthynas mor fawr, yn gosod rhwymedig- meth fawr. ' Gwraig yr Oen' I. Y BERTHYNAS A NODIR O RAN EI NATÜR. Mae y berthynas, debygwn i, yn arwyddo ped- war 0 bethau ; yn 1. Scfyüfa o gydaddefiad; yn 2. Sefyllfa ogydoddefiad; yn 3. ScfyUfa o gyd- fwynhád; ac yn 4. Sefyllfa o gydymhyfrydiad. 1. Sefyüfa o gydaddcfiad. Mae Iesu Grist yn galw yr Eglwys yn ddyweddi, ac yn wraig, iddo ei hunan ; ac y mae y dyn duwiol. pa le bynag y mae, yn dymuno cael ci alw ar enw lesu Grist—CrẁJ-ion. Nid oes neb inewn un- deb briodasol & Iesu Grist, heb ddymuno cael ei alw ar ei enw ef. Ni raid i neb gywilyddio ar- ddel Iesu Grist. Mae ef wedi ein harddel ni— yn ei ddirmyg, ei dlodi, a'i gyfyngder penaf, ac y mae wedi addaw arddel ei bobl eto y dydd a ddaw, pan ' yn ei ogoniant, a'r holl angylion •anctaidd gydag ef.' Mae eisiau arddel Iesu Grist, bobl! 2. SefyUfa o gydoddefiad.—Mae y naill yn rhwym o deimlo dros y llall, yn eu holl gyfyng- derau, yn ol natnr y berthynas. Nid oes dim a effeithia gymaint ar galou y dyn duwiol a ehlywed fod ei briod wedi ei ddryllio, a hyny o'i achos ef. Mae yn wylo fel mcrched Jerusalem —gslara sm dano • megys ag y galara un am ei gyntafanedig.' Ac nid oes dim a effcithia gy- maint ar Iesu Grist s gweled ei ddyweddi—-ei wrsig mswn trsHod. Mse hyd yn nod blew eu r» v * 9. penau yn gyfrifedig ganddo. ' Cyiurwch î eys- urwch ! fy mhobl, medd eich Duw.' Gwsred- odd ei bobl o'r Aipht â llaw gadarn, ac â braicb estynedig, wedi iddo hir deimlo drostynt; s boddodd eu gelynion ger gwydd eu llygaid. Áeth ei hunan, ac ymaflodd yn llaw Lot, er ei ddwyn o Sodom, cyn i'r farn ddisgyn. Os oedd Nebuchodonosor am roddi y tri Uangc yn y ffwrn dân, yr oedd yn rhaid iddo ef gael myned yno gyda hwy. Pan glybu ef draddodi Iosn yn ngharchar, fe deimlodd yn ddwys. Yr oedd ei ddysgyblion yn y carchar nesaf i mewn, s'u traed yn y cyffion, ond fe aeth yno atynt, ac s wnaeth iddynt ganu hanner nos. Pan oedd y milwyr yn ei ddal ef yn yr ardd, yr oedd yn gofalu yn fawr am ei ddyweddi. ' Os myfi yr ydych yn ei geisio, (medd ef,) gadewch i'r tAo» hynfyned ymaith.' Ac wedi iddo fod yn ei fedd dri diwrnod,ac adgyfodi, ni arosodd ond ychydig heb ymddangos i'r ddwy Fair, ac i'r lleill oll o'i ddysgyblion, a dywedyd,«Tangnefedd i chwù* 4 Ar gledr fy nwylaw y'th argreffais,' medd «f. 1 Pwy bynag a roddo gwpanaid o ddwfr oer idd- ynt yn fy enw i, ni chyll efe ei wobr ;' a 'phwy bynag a rwystro un o'r rhai bychsin hyn, gwell fyddai iddo roddi msen melin o amgylch ei wddf, a'i foddi yn eigion y môr.' ' CsnwyU ei lygsd ydynt.' 3. Sefyüfa o gydftcynhàd.--Mse person j naill yn eiddo i'r Uall; mae eiído y nsiU yn eiddo i'r Uall; ac y mae y naill yn rhwym, yn ol natur yr undeb, i wneyd yr oîl s sll er ded- wyddwch y llall. Mae y dyn duwiol yn rhoddi ei hunan i Iesu Grist, mcgys ag y dywed yr Apostol—yn eiddo un arall, sef eiddo yr hwn s gyfodwyd o feirw—yn ei berson a'r oll ag ydyw; ac y mae Crist yn caru yr ■Eglẃys, sc efe s 4 roddodd ei hwt drosti.' Mse Äsu Grist yn rboddi i'r Eglwys ei berson, ei gyfoeth, s'ì Çj|p- iant. ' Y gogonisnt s roddaÌBt i mi, s roddsis iddynt hwy.' 4. SèfyUfaogydymhyfryiiad.-jla» j nsül yn csru sc yn ymhyfrydu yn nghymülsch y HsH.