Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Rhip. L.] CHWEFROR, 1842. [Cmr. V. Ettcíjtrrcittfjotraetf)- C O F I A N T T OIWEBBAR BIRCH. WILLIIM J AME S. ' Diaa mai gwael flodeuyn, Býr o dẃf, a brau yw dyu! Yn wyneb terfyn einioe» I estyn awr dyn nid oes Na tîiir cudd in', na thŵr cau, I ddiengyd yn nydd Angau.' Bo farw, yn Ninas Wheeling, ar lan Afon Ohio, Gorph. y 4ydd, 1836, o'r afiechyd llym, y geri (cholera), yn 28 mlwydd oed, y Parch. Willum James, gweinidog yr Efengyl, o Gyf- undeb y Trcfnyddion Calfinatdd, yn Nhalaith Ohio. Yr oedd cf yn fab i Edmund James, líifiwr, a Susan ei wraig, o Dredegar, swydd Fynwy, Cymru. Daethai o Ben-y-cae, ger y dref uchod, dros- odd i'r Amcrica er's blynyddau yn ol. Dechreuodd bregcthu yn Mhotisvillc, yn y ^flwyddyn 1832. Symudodd oddiyno i Pittsburg, lle yr ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinid- ogaeth, yn mhen amscr ar ol hyny, yn y Gy- manfa gyntaf a gynnaliwyd gan y Trcfuyddion Calfinaidd yn Mhittsburg. [Gwel hanes hono yn y Drysorfa, tu dal. 49, 1835] Yr oedd ein hanwyl frawd, fel pregcthwr, yn bynod o obcithiol, fcl yr ystyrid ef gan lawcr y pryd hwnw, yn flaenaf o honom mewn dawn. Gan fod yr Achos crcfyddol mór ieuangc yn cin mysg yn y parth hwn o'r wlad orllcwinol, ym- ddibynai yngwbl am ei gynnaliaethar eialwcd- igaeth ; a thyna yr achos o'i symudiadau. Caf- odd gymhorth anarfcrol i bregethu y Sabbothau olaf o'i fywyd, fel na anghofia rhai, mae yn debyg, mo hyny mwy. Yr oedd yn apilwg yn addfedu i wlad well.—Cafodd ei daro yn sal ar y Sabboth, a bu farw brydnawn dranoeth, gan adael ei wraig, a'i frodyr crefyddol, i alaru ar ei ol. Claddwyd ei gorph yn mynwent y ddinas uchod (Wheeling), lle yr erys hyd udganiad yr Udgorti diweddaf, pryd yr ail unir ei gorph a'i enaid á'u gilydd, i'w cyd-ddedwyddu am byth yn y nefoedd, yn nghymanfa a chynnuîleidfa y rhai cyntafanedig,' &c. Heb. xii. 22—25. Cincinnati. Edward Jones. 0. Y. Búm yn hiraethu yn fawr am amser Crr. V, 6 maith gael gweled Coffadwriaeth am ein han- wyl Frawd Parchedig yn ymddangoa yn eich ' Cyfaill' clodwiw, gan ryw un mwy adnabyddua o hono ef a'i berthynasau na mi; ond gan nad ymddangosodd, ac i minau ar fy nhaith ddy- gwydd bod yn nhý Mrs. James, ei weddw, yn Wheeling, yn ddiweddar, casglasom yr ysgrif uchod. E. J- C 0 FI A N T Mrs. ELIZABETH JOÄES, Pittsbnrgh,, Pa. Rhaopvr y 3ydd, 1841, yn Mhittsburg, Pa., yn 65 mlwydd oed, y bu farw Mrs. Elizabeth Jones, priod y Parcb Owen Jones.o Gyfundeb y Trefnyddion CaJónaidd. Yr oedd y drangc- edig yn ferch i Mr. Edward Jones, Melin Bod- owyr, Môn, Gogledd Cymru, ac yn chwaer i Mr. Evan Jones, un o Henuriaid Eglwys Man- chester—wecü ei magu a'i hegwyddori o'i meb- yd yn egwyddorion yr Efengyl, ac am Grist a phethau ci deyrnas. Yr oedd yn adnabyddus i lciarwyr Corph y Methodistiaid Calfinaidd yn gyffredinol, trwy ei bod wedi cadw tý y capel yn Heol-y-Dderwen, Manchester, am yspaid maith. Dangosodd drwy ei hoes ei bod yn caru Iesu, ei waith, a'i bobl, yn ei gofal ara foddion gras, ac yn cyfranu at yr Achos. Byddai hefyd yn ofid- us a galarus iawn pan glywai am gwympiadau ci brodyr a'i chwiorydd; ac ni oddefai un am- ser (heb eu ceryddu) i neb fychanu brawd neu chwaer y tu ol i'w cefn. Gwelwyd gweithred- iadau grymus ar ei meddwl mewn diwygiadau, Uc y byddai ei henaid yn nofio mewn awclon. Ei hoflf Hymn trwy ei hoes fyddai,—- ' Pan dderchafwyf i'm hardd drigfa, I wel'd jgogoniant y Messiah, Pa fatb olwg nefol hyfryd Fydd ar D'wyaog mawr y bywyd!