Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gSEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH FUDDIOL I'R CYMRY. ©Ẅ '-:"■'-• YN CYNNWYS g|§ PIGION DETHOLEDIG O GYLCHLYFÊAü PËESENOL CYMEU, sw3 - ^â . . YN NGHYD X ,' - ígChasgliad helaeth o newyddion diwèddaraf Prydaih ac America, Eglwysig a||| M Gwladol, Priodasau, Marẅolaethau, Dygwyddiadau, &c.,&.c. &&-: ■- • •^-^A/^#^/^^v^ M9ẅt Otifgiad WIIiliIAM BOWLANBS^ C'. J* ?S - . - 'v •■ s |SlÖ*Ni ystyria y Golygydd ei hun yn gyfrifol am wahanoJ farnau ei Ohebwyr..Cí* CAERËFROG-NEWYDD: ÁRGRAFFẄYD GAN W. OSBORN, 88 HEOL-WILLIAM, 1839 |§This Nuraber contains tŵo sheets.—Postage, not over ÍÖtì iniles, 3 cents; 6Ver 100 niiles, 5 cents. m ■ 'î ■''.'.": . ■ ■" ' ■':'"■ : '