Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gJ^SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH FUDDIOL i'R CYMRY.'g* YN CYNNWYS PIGION DETHOLEDIG O GYLCHLYFRAU PRESENOL CYMEU, YN NGHyD A S^S ájté» Chasgliad helaeth o newyddion diweddaraf Prydain ac America, Eglwysig a 1 jp Gwladol, Priodasau, Marwolaethau, Dygwyddiadau, &c, &c. J»«» Otygiad WIIìIìIAIH ÎSOWIìAÎOJS, C. JV, W/^/W/^. J^§ Ö" Ni ystyria y Golygydd ei hün yn gyfrifol am wahanol farnau ei Ohebwyr, 28§«Ì ägfi CAEREFROG-NEWYDD: H§ ARGRAFFWYD GAN W. OSBORN, 88 HEOL-WILLÎAM. sHlö ■ ■■ ■ ■ * 1S39. gÌg^ThisNutnbercontainstwosheets.— Postage, not ovcr ICO mües, 3 cente; 0V(i.r joo mìîes, 5 cents. rlÌ>-^