Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 19.] [Pius 4c. EIN GWLAD, A,N 'S, LLUSERN Y LLAN. GORPHENAF, 1881. C YN WYSIAD. Tbaethodau— 'cyínod Y Goreu yn ddiweddaf ___ Defnyddioldeb Calch o'r boreuaf hyd yn bresenol ... Y Namyn Un Deugain Erthygl Adolygiad................... Mynydd yr Olewydd................ Atebion a Goíyniadan ............ Dychymyg........................ Barddoniaeth— Twm o'r Nant.................... " Llusern y Llan" ................ Beddargraff y diweddar Fardd Ifor Cwmgwys...................... Y Galon.......................... Duw"r Maddeuant ................ Y Fynwent ...................... Mawredd Duw.................... Y Llythyr-gludydd................ Bvwvd .......................... Y'Gareg Fedd .................... Asen Balaam .................... Beddargraff yr Anffyddiwr ........ Cylcbdrem y Mis.................. CRYBWYLLION LLENYDDOL— Clychau Aberdyfi................. Hanesion Crefyddol a Gwladot,- Llangain ........................ Pentre .......................... 193 19!) 202 j 206 ! 208 j 200 ì 210 211 212 ! Llandaf.......................... Castelluedd ...................... Maehynlleth...................... Llanedi .......................... Caerffili .......................... Eisteddfodau .................... Llythyr Vaughan y Gof.....^,-..... Ajirywiaethau— \. Gweddi'r Arglwydd................ Proffwyd 1770 .................... Darlun fy Mam .................. Heol yn llawn Nadradd............ Difyrwch y Beirdd ................ Y Morgrugyn .................... Fíordd Newydd i wneyd Ymenyn .. Prawf fod Dyn wedi Marw........ Ymweliad Tywysog Cymru ag Aber- tawe .......................... Yr Angor ........................ Geuedigaethau, &c----- Y Senedd Ymherodrol 216 218- 219 220 223 Newyddion Diweddaraf— 216 Beddau y Milwyr Prydeinig yu y Crimea .......................'. 224 Llofruddiaeth Echryslon jnewn Cer- bydres ........................ „ Llaàd Cant o Ysbaeniaid .......... „ Cau Taíarndai ar y Sul yn Nghymru „ Dau Cant o Ddynion wedi Boddi .. „ Jiwbili yr Annibynwyr ............ „ MEÉTHYR-TYDFIL: FARRANT A FROST.