"Y Cerddor." Buddugol yn Hghystadieuaeth "Y Cerddor." Mehefin 2il, 1890, Geùiau gan Alttn. RHAN-GAN. Gan David Paery, Llanrwst. Wre-ham: HUGHES & SON, 56, Hope Street. doh O. M. 56. Allegro Grasioso. mp S. / .n,f lPan A.l .s T.J .d 2Er B. \.d s .fjjrr ,n guddio nos ein Si .1| :ti .ti d .d :f .f dichon fod ei n, .f, :s, .s. d .Mi-'d dae-ar gu, li .li :s, n .f :i»i .d |d .n :n chalon wan, Yn j del-wi dan • li •fi | S| -liVti_ :d j dan ei du I rt| .n„sei:l| .r,re; n ad - .d .f,fe| s y ! du 1, .f, :d .d à .d,t, :1, .1, s ^f :r • ydd, „r :t, :s lid, :s, mf .r •t, .8 Ni .8, rjde.r^n :f clyw-ir dy 1, .1, :1, .1 de •1, rjn.rjdeir .f^n chwyna i flin-o'i f„S|.f|,ni:r, .r,d > D.t. s „f :n ."1 lor - i mwyn, A r_,t|.djr :d .»,d,r r .s :s .wl,t hanwyl rai, Ei t„s,.l„t,:d Aî 1 .sejit .n chôr y Uwyn yn n ,n :n .n d' .tj.:se .t gwên a gudd-ia'i n ,n :n .r n' llon - n .s gof • de .1, :n' .r' ydd, A :fe .f :1 id, :r .1 Ei .r dim. d' .tj:n .t chôry llwyn yn n .r,d:r .r 1 .se,l: t .se gwên a gudd-ia'i n .n :n .n Uon ^f.G. :1 .ln ydd; Ac :d .fd :1 .d's id; Ni :1, .íd m/ s .r,de:r .n os bydd pig • yn t| ttft, :S| .s, s .8 :r .r,de pheidia'i chân trwy S, .S„l,:tS>i . 1, f .,n :r ,r dan dy fron Yn f, .ta, :1, .1, r .s :f .f ddu-nos faitb, Nes r, .r„de,:r, .r„n. d .dj_ti:d .r per • i'th ga • lon la, .la, :f, .f, f .f :d .djti gweled go - baith f, .f„s,:la, .8, :r d .s ff .8 gur • o, Ni n, .s„d :t, .ti __ :s ,s • leu Yu .n„f,:s, .f d' .UJsa-Sjf wnai, nes tor - o'r d .d :d .r s .f :s .s t'wynu meg - is n .f :n .t. n .,r :d ,n wawrddy dd hael, Ond d .t, :d .se, s .f :n .n Uy-gad aur, Trwy d .8, :1, .r n .d,r:n .1 can-u a gad-ael 1, .1,4,: 1, .d n ,njn:n .re bur am • rant- au'r d .l„t,:d .1, se idd t, bor n, :n .n o, Ni :se, .se, :n .n eu, Yn :n, .r 1 .Sjf injf .njr wnai, nes tor - o'r 1, .1, :1. -t, n ,r :n .n t'wynu meg - is d ,r :d .se. d „t, :1, .d wawrddydd hael,0nd 1, .se, :1, .s, n „r :d .d llyg • ad aur, Trwy li ,n, :fi .ni cres. d,l,.r,d:t| .n u, ond 8, .t, rall. can • 1, d ,n.f ,n :r .8 bur, trwy fiA.ri :8| .ni n,d.f,n:r .s s,d.r,n:f,s.l,t d' .s,8 :f ,n • u a gad-ael n .d,d:l„t|.d can-u a gad - ael s .s,s:s .8 bur am-rant - au'r d .n,n:r ,d r :— idd d .t„l,:t| o. 0. eu. d, can • u, ond d,l,.r,d:t, .r can • d :t, .f can • u, ond d' :s .s bur, trwy n\ .n :r .r ond 1 .r :r .t idd 1 :wi.f bur, trwy l„s,.f, :s, .f, bor f, :». " Y Cerddor," BMf 18. (I)