Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y Cerddor." Qmp?Ki) a fcujctywelum. EbrHl laf, 1890. Hosea vi. 1, 2, 3. doh Bpt. Moderato. ANTHEM. James Peters (Afan Alaw). Wresham: HUGHES & SON, 56, Hope Street. d :- |d : Deu - wch, deu - \n : • wch, 8, :— |t, : 8, - Is, : n :— |n : Deu - wch, d, :- |d, : deu - Id : . j - wch, - |d : 1 1, :t, |d :r deuwch, a dych 1, :se, |1, :1, n :n |n :1( deuwch, a dych d :t, |1, :f, wel - In : 1 wn, se, — Ise, : wel - It, : wn, n, - |R, : 1 d :r |n :fe deuwch, a dych 1. :1, II. :li d :d |d :d deuwch, a dych 1, :1, U, :1, wel t, wel 8, — |s :n .d - wn, a dych — |d :ta(.ta - | d :d .d - wn, a dych - |d :d .d •wel- 1, wel- f, :f |r :d d :• wn at yr Ar - :1, 11, :1, s, :• :d |r :na n :■ ■wn at yr Ar - :f, If, :fe, s, :■ - It, : glwydd - Ii. : - Ir : glwydd: can-ys ef-e ■ |.S|| 8, t, can- 8, r.r|n :n a'n :1, t,.ti|d :de ys ef -e a'n S|.s,|d :1, s :f | .f :f .f \ drylliodd, ef-e a'n 1, :1, | .la,:la,.la, n :r | .r :r .r jdrylliodd, ef-e a'n r :r | .t, :t, .t, f :n |r drylliodd, ac 8, :s, |1, r :d.d|- drylliodd, ac d :d |f, :-.r ef- :s,.f, :t, e - :s, d :t, .1,11, :se, e a'n hiachâ n, :se,.lil f, :n, 1, :r .d|t, :- e a'n hiachâ 1, :n, .f,|r, :n, 1, :- I- ni. d, :- I- 1. :- I- ni. 1. :- I- n :— |d :l,.t, Deu - wch, adych- d :-.t,|l, :f,.f, n :— |d :l,.t, Deu - wch, adych-wel • wn atyr Deu wel n, - |d :l,.t - wch, adych -.t,|l n, ii *i wn II, :f.f atyr| :r, Arglwydd, a dych- •wel n, Deu 2^,11, :f.f - wn, atyrj — |n, :l,.t - wch, a dych 2£ld : glwydd, — 11, Ar - n, wel - wn, : .se, dych- n :— |n :r Ar - glwydd, dych d :-.t,|l, -wel - wn, 1 :se |1 deu-wch, a 1, :r |d wel-wn at :se, dych- :n dych- :t, yr wel-wn at 1, Ar n :fe 1, Id wel-wn at wel ld wn, s :~ |s : Ar - glwydd, t, :- |s, : Ar - glwydd, r :— |t, :s,.l, deu - wch, adych- s, :- I- : glwydd, f.Efc. deu deu t, wel 8, deu - |n :d.f - wch, adych - |d :d.d - wch, adych - |d :d.l - wn, adych - |d :- - wch, f :n ■wel-wn, t, :d -wel-wn, 1 :s -wel-wn, - |i,n r.d deu • wch,adych «t :- 1- :t :tft.f|- dych :«r< | - dych :s la :- Is dych -wel wn d' :1 |s wel-wn at n :d.r|n wel-wn at s :y|d' wel-wn at d :f |n at :fji :^d :f :F yr :— Ir Ar ; — It, Ar :— If Ar • —_ lii Ar d.f.Dfc. glwydd, d : glwydd, n : glwydd, d :d |dr r.n aw glwydd,ef-e adar- "Y Cerddor," Bbif lt : 1 ;fese | se :se.se : 1 : 1 :- |n :- ef • e adar aw - odd, : 1 :«1 |1 :l.t ef - e adar- :- |£ :n.r adar :-.t,|l, :1, - odd, aw - odd, ef -1 (1) jde're'lre' :re'.re ef :f ef d' :- aw 1 :- lf Id' odd, II a dar :f .f a dar :d' ef :1 dar • „i .__ ifli .— aw aw e, se Id' odd, In odd, II : ef II : odd,