Skip to main content

* Y Cerador." Medi 2ü, 1889. Psalm xxiii. 1,2,3,4,6. ANTHEM GYNULLEIDFAOL. Alfee» P. Moroan. doh S. Andante. mf :d :s, Yr The \n :d n :-.r|f :n d"":-|.d|d :d Ar-glwydd yw fy Lord ts îay s :-.f|l :s d""":-."d|d :d Wrexham: HUGHES & SON, 56, Hope Street. :-.n | S :t,.d Ir r :-,d|t, :f ":t, bydd eis - ieu shall not :-.* is :s :ii f :- d " ":-' ar want, 1 :- d" " ":- ITI ìd Vf, li Id :n :d Yr The :s :d cres. 1 :- .f 1 r d :- ."d |r Ar-glwydd yw Lord is f .- .1 | 1 fY~ :-,*,!* :1, :n :de fy my :1 Mu Shep If \T gail; herd; II r :- r :- :- .n ni bydd I shall s :s t, :s, :r :d eis - ìeu not n :1 1, :f ar wanl; s :• d :- ln J? naf. Is ld :d Jle :s :d B.t. rg, :d It, t.n, :s, If, fe a wna maJceth me «d :n Ir rs< :«< 1«! :r .r :f,.f. i mi to lie :t,.t, :s,.s. 1, :- f. :- or down, d :- Sj : — 1«, :- wedd lie Id :- |s, :- :d :r n, :s, |f, : — mewn porfeydd down in green d :n | r____t, s, :s, |s, :— 1. : f. : gwellt pas d : d, :- jd, :d^ :*, :n, og: tures: He |d :d /; dim. :- It, í- :- If, :- a'm eth :- |r :- fe lead d : d :- I n, ty" me í," :1, :fi wys ger be |d :d :— 8, :f. s, :- .Mfj _ J", d, :- .d, |t»_ jd, Haw y dyfroedd side the still d :-.d|f, :s, n, :- ,n, |r, :d, fi :- Ta : — ta wa la, :- t. :- |n, wel. ters. Is, |d, :fi, ":d, *É" - :s, ":ta_ n, : — de, fe 1. 1« Ide, re :r», s, : — n, :Ì, ddy stor 1. :1. r, f.E. ",n : fLd_î en soul, ds : |r :n It, :t, aid, fy my I s :s d.s. :- dim. doîce. î :- d " *: —" 1 ^-" • ~~~ "d" en sml: 1 :- 1- ':- aid f, :- |_ .__ Y Cerddor," Ehif 9. :n s :— :d d :n E - fe ffe Zeaa! :s s :— :d n :d (1) |f :- It, :r a'm -eth |S :- :t ra har me f-r :r .r 11, :t_.t_ wain ar hyd <Ae :s .s :f~í Is