»Y Cerddor." Y Geiriau wedi eu cyfaddasu gam W. M. Roberts. «m*tel T* i ©fcwnr*" CYDGAF. Gorphenaf laf, 1889. Mendelssohn, o "JSHjah." doh Efí. M. 126. Confuoco, | TJn memr offerynol. d' :- Mawl s : — n' :- Mawl d :- :t,l fo i :f .,r :r'.,t fo i :r „f Wrexham: HTTGHES & SON, 56, Hope Street. / Tutti—Bass. d' Mawl s : Dduw, 6 : d' :ta Dduw, n :- :t.,l fo i :s .,f di - :d :1 di - :f s : Dduw, di - n :n „n :f .,r od - a'r sychedig d :d .,d :t| .,t, s :s .,s :r ,f od - a'r sychedig d :d .,d :d .4 :n .,n :f ,,r a'r syehedig wlad! s : — wlad! d :- n : — wlad! d :- :s di :d :n di :t, ll.,t :d' od d.,r :n :1 od 11. :d' a'r :fe :1 a'r :1> d1 :t :- wlad! fe__:s ~ ~- wlad! :s Mawl 1 :- Mawl n : — d' :- Mawl - :f fo :r'.,t fo i :r .,r :t .,t fo i :- .f s :— Dduw, r____mì t :d' Dduw, f :n :d' di di :n d' :dl.,d,:t .,r' od - a'r sychedig f :f .,f :f .,f 1 :1 .,1 :r,.,r' od - a'r sychedig n :n .,n :r .,t. s : — wlad! n : — r' :d' Dduw, wlad!^. s, :s Mawl :f .,n fo i :f .,n Mawl fo i t, :t|.,d s :s .,d' Mawl fo i Dduw 1 :1 af - ant na :na d' :d< af - ant fe :fe r : — Dduw, r : — t :- Dduw,^». :s Mawl ff .8 Ym- .8 Ym- .8, :f .,n fo i Dduw, fo :r :r .,d Mawl fo i :r :s,.,s, :s :f .,n Mawl fo i :t, :d t, :• Dduw, s, :- r :- Dduw, s, :- Dduw, d'.,d'.'d1 :s .s jgaBgla'r dyfroedd, yn s .,s :s :s .s s .,s :s :d' .t (gasgla'r dyfroedd, yn n .jn :n :n .f n'.,r':d' :- rhuthro maent! s .,s :s : — d,.,r':nl :- rhuthromaent! n .,n :n : — eu na d1 eu fe d'.,t :t lleis - iau ! r :r s :s lleis • iau! S :s, .r Ym- S .,S s :s .r dyfroedd, yn .r Ym ,r t .,1 :s : — rhuthro maent! :s .s hwy ddyrch- :d ,d :s .s hwy ddyreh- :n .n .r yn : : .r |s .,8 :s :s .r Ym-[gasgla'r dyfroedd, yn s .,s :s :s .r r'„d' :t :- .r jgasgla'r dyfroedd, yn rhuthro maent! Ym- s .,s :s :s .r lt .,1 :s :- .s r'.,d':t :- .8 rhuthro maent! Ym t „1 :s :- .8 rhuthro maent! yn s ,,s :s :s .8 jgasgla'r dyfroedd, yn f :— :f a'r dl.,dl:d" :d'.s |gasgla'r dyf roedd, yn s :1 :s .f rhuth - ro n'.,rl:d' :- .t rhuthro maent, yn n :f :n .r dyfroedd, yn Y Cerddor," Rhif 7. n,.,r,:d1 :- rhuthromaent! n :- :f maent! Ym d'.,s :s : rhuthromaent! d :- :1 rhuth - ro (1) n .,n d' :f gwel hwy'n n :r .r gasgla'r dyf roedd, yn maent! n .,f :s rhuthro'nmlaen! d .,d :d : rhuthromaent! Pl' Mawl :r,.,d' fo i : .d Ym-