Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«*Y Cerddor." Mehefin Uí, 1889. |jtt(te'r ìjanl %tn b*Ẁ. fTht hand of dawnj CANIG (Glbe). Geiriau Cymraeg gan Mynyddog. Y Gerddoriaeth gan English Wórds by thelìey. H. Elvkt Lewis (by permission). W. T. Rees (Alaw Ddu). Wrexham: HUGHES & SON* 66, Hope Street. doh P. Tranauillo. p SOPRANO. / :s 1 : Alto. 1 :d wawr t, : Ist Tenoe. c: f : 2ndTENOE. r : Bass. i The \ :d hand s, : — :r a'i — :t, — :f — :r o/ — :s, llaw t, t, dawn - :f - :t, - :1 - :r re - :s, mud moves -re,n:f a'r - :d -.fe,s:l d :d the - :d llen veü eres. :n .n Öddî. - :d .d — ■:■ .s — :s .s From - :d .d rall. ar d :- all :d'.t ffen - :d jfe :s :re :n the :- :d *1 estr d' *f heav'n f, — :d .n — :d :n .s :n claer case 1, - .re : n . s - :yd - .fe :n - :d__n ments - :1, nen, fair; r, fe o tempo. :f .r Öddi" — :t,_.t, — :s .s r :r'.f From — :s, .8, all — :r .s ffen • - :t, 8 :s n :r the — :s, s :— estr r :— s : — r : — heav'n - t, :- fe : claer 1, : 8 .1 1 : iy case — :fe — :r — :1 — :r - ments — :r, /«8 nen; fot fair; 8, f.BÜ. pp :in n :r Mae ;in.r or 1, :- d :f :»l..t, d :r The :'l, hours 1, :- ìaur 1, d :t, nos n, :— n :r n :r night 1, :se, yn BL ẁi li dim. 1, :- mar f, :n, r :d 1, :d death f, :- - :1 w'n :re, :t,.l, :_____, :fi '•se, awr, n, t, n, pale, n, lawr, de .r :de lif-ai lawr, 1 .se:l 1 .se:l doum the airt 1, .t, :1, lif - a i lawr, "Y Cerddor," Ehif 6. f.p. : .in : .ln : .in : .in a • : .in F.t. «. — y,ii.tj Ac — :«,_____, — :",l|.t, — JW.ljJi Day's — ÿn,l,.t d .,t, :1, . lif • a i lawr, d .,t, :1, . d „t, :1, . d .,t, :1, . down the air, d „t, :1, . c.t. :— :l,.t, d : :— fon :1, ddydd 1, : :— :d .r :d .r n : riv .__ er :1, flows li : pp .1, .1, .n .d a • .1, down ",_ _ a - down, (!) :t,n 1 :- .n :ft,tt.n lif n :n :fet 1 :d» :reSe 1 :n .1 a • :i,r down, de :d :n :- .n ìif • 1. lawr: 1, lawr; 1, 1, air: 1, adown the air: S7\ :f a i :r :t :t a ' :se, ai :se, .1, :1, .se, a, a lif - ai :t, .d :t, :- .d :t, the :n, .n, :n, .n, :)