Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(I "Y Cerddor." ©0 btebb 0«rç roẃtmn Chwefror laf, 1889. ANTHEM. Job xiv. 14. Wrex. Street. JOHN THOMAS, Llanwrtyd. Dat. xiv. 13. doh BÍ2. Moderato. ham: HUGHE8 & SON, 56, Hope mf Duett—lst & 2nd Treble. ! li :— :n. |d :— :t. |t,.,l,:l, : |d :- :se. |1. :r :- 1 Oa bydd | r .,d :d :n I gwr |n :1, :t. 1 mar • w, jd :t, :n |0s ll, :- jl :1, bydd :n, :t, 1 gwr ld :- :t, |d :- :r mar - w, a • |t,.n,:ll : fydd e • fe d : — : se. byw, a 1, :r :- fydd e r .,d:d fe byw dra - n :1, :t. Os bydd gwr mar • w, fydd e • fe |n :— : : :se 1 :- .1 :1 I se :— :1 |f :- .n :f • chefn ? |d :t, :n 1 :1, :?, fydd e - fe d :— :r byw, |n :— fydd e - fe í : : 1 à byw, a fydd e - fe byw dra - chef n ? j r :- .de :r t, :- : n :re :n 1, :- .t, d .,t,:t, : .n, > 1 byw dra - jf :- .n :f chefn ? r :- .de :r Os bydd t, :- : gwr uiar - w, a n :re :n fydd e - fe byw dra - chefn ? Os bydd |f. :-.f.:fi n, :- .1, :se. 1, :- : n :-.!,: r :— :t, -j fydd e - fe |l, :-.t,:d byw dra - d .,t,:t, : .n, mar - w, a chef n ? f, :- .f, :f, fydd e - fe Os bydd n, :d :t,.,l, byw dra - gwr | t, :- : ) gwr chefn ? d .,t,:d :1, .f ! mar - w, a n :- .1, :r f :- .t,:n fydd e • fe r :- :t, 1 n :- .1, :r byw, a d .,t,:d :l,.f mar • w, a r :- .de: fydd e - f :- .n : fydd e - d .t,| fe l,.rl fe 1, :— :se,.,l,\ byw dra- \ d :t, :- .,d ; Os bydd gwr byw dra- /T\ Attacca. f Solo— Bass. 1. :- : i : 1 :s, d :- .d |n :d 1 s, - 11, :t, ) o'r i chefn ? 1, :- : 1 Ac rni a gly w - ais j lef |r :- |d :- 1 : ' :1, Ac |r :-.l 1 mi £ ilt, :d i glyw - ais |n, :- | r, :- .d, ) 1 ûef, 1 lef o'r j ■. :- 1 :rii .,ni 1, :- lt, :- ; — Id, :- ,| yf, II nef, yn dy- wed yd wrfch Chorus. Livdy. j 1. :- 1- :1 lt :-.s,|s. : — 1, :- 1- :1, 1, : - Is, :d N - In, :fe, / Yb . - gr f, :- 1- ff if - 1 ' en - a, fi :-.n, 1 n, •— Gwyn f, :- eu I- :f, byd f, : d :- |- :d d :- |d : — d :- 1- :d d : - |- :d.r ( Ya - - gr fi :-.n,|f,.s, :1 Ìf - .t,l en d :- a, |d : — Gwyn f, :- .n |f,.s eu ,:l,.t, byd -.-,r) " Y Cerddor " Ehif 2. (1)