Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«'¥ Cerddor/ Y Geiriau gan Iago Emxyn. RHAN-CAN I S.A.T.B. Wresnam: HTJGHES & SON, 56, Hope Street. doh Jäfc. Allegresm guasi staccato. í\ Vf :s .,-1 Maes dan d ,,-r :n .,-f s . Maes :d' dan :d 8 :d' gân - u n :r d' .,-t :1 .,-t gân :fe, r ,,-n :f .,-s â'r Wen - t| .,-d :r .,-n â'r S, :s Wen :s,i hyn :n en, :d .,-1 :s ,,-ta hyn en, :d Ionawr laf, 1889. T Gerddoriaeth gan D. Emlyn Evans. f .,-s :1 .,-ta Ffol Ffol en :f :r» en :f d' fel 1 :r» fel « en f .,-na:r .,-f :r' .s en :t, s .,-1 :t .,-d' ad - en n „-fe:s .,-1 :r' en :r d» :- t :- aur, 1 :- s :f r» :- aur, Si : — — :— cres. d' .,-n :1 ,-s Maes dan n .,-d :f .,-n :d» .,-ta Maes dan :d „-d ta :n :d :s :d .,-" :f «n 4r ad t, en .,-d :r ,d ,t, .,-n :r ,n ,f ad 8| en :s, d» .,-n :1 .-n hyn ■ d» :n en, :d :s r . ,-n :f ,n ,r fel - S___^fr :r â'r Wen n .,-d :f Ffol - en t, .,-d :r ,d , t| en :t, :1 :s :s â'r Wen- hyn ■ en, Ffol en fel - en :d .,-d :d S| :s, s. :s, .Aft. f :- ;: íd Yn fd .,-r :n .,-f mhell .,-t, :d .,-r bell t, :- .t, aur; t, :- drwy'r :- .S, r :— :— d>8 Yn „-f :n .,-r mhell bell :- .s aur; drwy'r 1. :— in .,-r :d .,-t, :- .8, d .rr :n irf fro ' feill - d .,-t, :d ,,-r ion t. L. '»~f :" M-r fro feül - n_.,-r :d .,rt, ion :- .t, og, :- .s, :- .f og, :- .s. d .,-r :n .,-fe Trwy'r dydd s, .,—sej:li .,-r ,-r :d .rr Trwy'r dydd d .,-t, :1, .,-la. 8 : - .d gwres si : og - .fe, t, - .d gwres ■> 8, : - 1, dn :r dros fi :s, :t, -dros •i :s, "Y Cerddor/' Bhif 1. (1)