Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Çyf. XI. GORPHENAF 1, 1899. Rhif 127. Golygwyr:—D. JenMns, Mus. Bac. a D. Emlyn Evans. EISTEDÜFGD GENHEDLAETHOL CYMRU, 1899. » CAERDTDD, GORPHENAF 18, 19, 20, 21, a 22. g@- PRIF WEITHREDIADAU. =^a Dydd Mawrth, Gorphenaf18 — Y Brif Gystadleuaeth Gôrawl: Cystadleuaeth y Cor-ganu. Cyngherdd yr hwyr—CYMRAEG, ÀMRYWIAETHOL. Dydd Mercher, Gorphenaf VA~ Coronisd y Bardd , Cystadleuaeth Gerddorfâol—Agored ; Cystadleriaeth y Côrau Merched a'r Ganig. Cyngherdd yr hŵyr — " ELIJAH " (Mendelssohn). Dydd Iau, Oorphenaf 20— Cadeiriad y Bardd ; Ail Gystadleuaeth Gôrawl ; Cystadleu- aeth v Côrau Plant. Cyngherdd yr hwyr—•" GOLDEN LEGEND" (Sullivan). Dydd Gwener, Gorphenaf 21— Cystadleuaeth y CôrauMeibion; Cystadleuaeth y Cerddorfàu; cyfyngedig i gâr-ofyddion. Dydd Sadiurn, Gorphenaf 22— Cystadleuaeth y Seindyrf Pres; y Seindyrf Milwrol; a'r Ambulance. Pob manylion yn nglŷn â'r cystadlenon hyn i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenyddion Mygedol; St. Mary's Chambers, Cardiff. Geir Darlun o Mr. D. W. LEWIS, F.T.S.C, gyda'r Rhifyn hwn. Ganstiorr 3>iweddaraf,--Swflf n SoI=ffa a Hen Nodiant yn nghyd. mTWTTnTiTTT mrrrn ■; 1 he íibrâry \-t\ of \ ;':^::d Emiyn "GYMRU FY NGWLAD" (Sing of Uywelyn). o^ágäfc Qan y diweddar D. PUGHE=EVANS; Geiriau Cymraeg a Saesneg gan GWILI. ^l^ "HOFFDER Y GYMRO." Gan i Denor, Gan J. OWEN-JONES; Geiriau gan ABON. "/ GARTREF DEDWYDD FRY" (The Heauenly Rest). Cân i Soprano nen Denor, gan BRYAN WAB-HTJRST; Oeiriau Cymraeg gan HYWEL CERNYW; Geiriau Saesneg gan J. D. POLKINGHORNE. "SriET .^WIR TTISr B-AJR-OiD- « YR AFON " (The River) : Cân i Soprano neu Denor. Geiriau Cyrnraeg gan BERW ; Geiriau Saesneg gan DEWI MON. Cerddoriaeth y ddwy Gan gan WILHAM DAYIES, (St. Paul's), Llundain. ÄWY'N MYN'D YN OL I GYMRTI :' Cân i Soprano neu Denor. Geiriau gan D. E. E. Cyhoeddedig gan HUGHES & SON, Wresham. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR. 06, HOPE STREET WREXHAM