Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'Y Cerddor." Mehefin laf. 1899. "Ar doriad y wawr." " $%t dawning o/ áay." Rhan-gan Gysegredig. Sacred Part-song. Weexham : HTTGHES & SON, Cyhoeddwyr. English Words by Rey. Elyet Lewis (by permission). Cyfieithiad gan Tecwyn, a Wyloh. doh F. M. 108. mf Ist Tenor. :s l Mae 2nd Tenor. 1 :n D. Wylor Owen. Ist Bass. i :d f The •isu Bass. :d II au s :— lle n : — d :- light d :- |1 :s wyrch y If Id of Id :n :d the :d s :d' wawrddydd r :n r :d morn-ing t, :1, I- I- :t .1 yn :s :d is :n, :d' tor brealc f, :li 1, In |d iiìfl, Id :fe Cys :r :d The :1. :t god :s t, :r sha s, :— :s vr |fe :s - II. |r :r dows are :t, d' :- .pi' In^r' :dU sydd yn II :1 hwyr s : n :- .s |s .f :n :fe, d :- íff d' :— |t ddae carth dyn peo :s |d' :t .ta A d^Yii - ion at :pi |n :s .s New peo - plea are :d .ti |1| :ni| .pîi Lt \\_X :d^r' ion at |f .s :1 |f :f ples are |d :d - :- I- :t .1 ar sy'n are a - Ì^Aa. :s .s |1 :s . Ie - su, at Ie - su, f :n .n |r :r . learning, are learning, f, :d,.n, |fe, :s, . :t Ie s :— n :— lcarn d :— |1 :t^d' su sy'n |fe :s .fe |na :r .d %ng ld dyn peo I :r ion at .s |f .n :r .d ples are .n |r .d :t,.l, raìl. e dim. .na r learti S| su - .d |t, ing - Is, to :t,.l, sy'n rt^jr to :s, ffoi; Cen - The :— |-- :na |r way, s, :— 1 ~ :— |s '.— defE toalc :n |n :r .n at :de Ie - Ide su sy'n :r .r are :1, leam |ta, -ing to :t, .t, :t at are Id' :- .n1 troi, Ie lcarn pray, s. s.d.f.Al7. M — :sn :n :sn troi; :d :sn pray, d, ;-- Let :8n hedl ^t |r' :s oedd y tions are s :— 1- ro, %ng, f :n .f Is troi; r :d .r |n pray, t, :d 1- :s :n New :d r'.d' su ing t_± |S y'n troi; pray: mf A I :r New I :t, wrong "YCerddor," Rhif 126.