Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XX. IONAWR 2. 1899. Rhif 121. Golygwyr:—D. Jenlrins, Mus. Bae. a D. Emlyn Evans. Geir Darlun o Mr. T. GLYNDWR RICHARDS gyda'r Rhifyn hwn. YN AWR YN BAROD Rhesír Newydd o Ganeuon Is. gyda Manylion parth Cwmpas pob un,a Deth- oliad (yn y Sol-ffa) o'r Rhan i'r Llais. Hefyd Rhestr o GANEUON POBLOG- AIDD óch. yr un. I'w cbael ond anfon eîoh enw a'ch cyfeiriad i HUGHES & SON, WREXHAM. SMr Yn Awr yn Barod, —Mewn Amlen, Pris Tair Ceiniog. ------ Si*t i ^ä^sgu -£T —.....- HEK * MOOIÄNT DRWY Y SOL-FFA Gan D. JENKINS, Mus. Bac. (Cantab.) HUÖHES & SON, WREXHAM. JS@~ GWELER TUDAI,. 4 O'R HYSBYSIADAU. ~m CaîTstioîT 5Diwgddaraf,~Swiif Sol=ffa a Hen Nodiant yn nghy CYMRU FY NGWLAD" (Sing of Llywelyn). Oan y diweddar D. PUQHE-EVANS; Oeiriau Cyrnraeg a Saesneg gan GWlLÍ* "HOFFDEfì Y GYMfìO." Gan i Denor, Gan J. 0WEN-JONES; Geiriau gan ABON. "Y GAfìTfìEF DEDWYDD FRY" (The Heauenly fìest). Cân i Soprano neu Denor, gan BRYAN WARHURST; Oeiriau Cymraeg gan HYWEL CERNYW; Oeiriau Saesneg gan J. D. POLIONGHORNE. "srisr -a."w:r -xtjm babod- » YR AFON " (The River) : Cân i Soprano neu Denor. Geiriau Cymraeg gan BERW ; Geiriau Saesneg gan DEWI MON. Cerddoriaeth y ddwy Gan gan WILLIAM DAYIES, (St. Paul's), Llundain. RWY'N MYN'D YN OL I GYMRU : Cân i Soprano neu Denor. Geiriau gan D. E. E. Cyhoeddedig gan HUGHES &, SOWT, Wrexham. HTJGHES AND SON, CYBOEDDWYR, 66, HOPE STREET WREXHAM.