Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf.cX. RHAGF7II 1, 1898. Ähi£ 120. Grolygwyr:—D. Jenkins, Mus. Bac. a D. Emlyn Evans. Ceir Darlun o Mr. Wilf rid Jones gyda'r fíhifyn hwn. 1\/TR. W. H, ROBERTS begs to announce that his No. 4 Catalogue of Second Hand Books is Now Readv. It contains, besides Old & Modein Books in various De- partments of Literature, important Musical Works, Tune Books, Organ & other Music, &c. W. H. ROBERTS, 10, Cecil Court, Charine Cross Road, LONDON, W.C. YN BAROD AR UNWAITH— Rhestr Newydd o Ganeuon 1s. gyda Manylion parth Cwmpas pob un,a Deth- oliad (yn y Sol-ffa) o'r Rhan i'r Llais. Hefyd Rhestr o GANEUON POBLOG- AIDD 6ch. yr un. IV chael ond anfon eich enw a'ch cyfeiriad i HUGHES & SON, WREXHAM. m~ GWELMR TUDAL. 4 O'R AMLEN HON. SatîGUöîT ^t^cddara^-Swm Sol=ffa a Hen Nodiant yn nghy< Ftom Jha Library ^j "CYMfíU FY HGWLAD" (Sing of Llywelyn). d^mät' Gan y diweddar D. PUQHE=EVANS; Geiriau Cymraeg a Saesneg gan GWwJí' "HOFFDER Y CYMRO." Gan i Denor, Gan J. OWEN-JONES; Geiriau gan ABON. "Y CAfíTfíEF DEDWYDD FfíY" (The Heauenly fíest). Cân i Soprano neu Denor, gan BRYAN WARHURST; Geìriau Cymraeg gan HYWEL CERNYW; Geiriau Saesneg gan J. D. POLKINQHORNE. ^risr .^jwir "2"3sr baeod- " YR AFON " (The River) : Cân i Soprano neu Denor. Geiriau Cymraeg gan BERW ; Geiriau Saesneg gan DEWI MON. Cerddoriaeth y ddwy Qan gan WILLIAM DAYIES, (St. Paul's), Llundain. 'RWY'N MYN'D YN OL I GYMRU Cân i Soprano neu Denor. Geiriau gan D. E. E. Cyhoeddedig gan HUCrHES &, SOM, Wrexham. HÜGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET WREXHAM.