Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. X. AWST 1, 1898. Rhif 116. Oeir Darlun o JOSEPH HUGHES, y Plentyn-Delynor, gyda'r Rhîfyn hwn. Gansuorr ffi^gdídaraf,~Swm yr tm. Sol=ffa a Hen Nodiant yn nghyd. "CMẂÍ/ FYllGWÍJf^ CâniBar Gan y diweddar D. PUGHE=EVANS; Geiriau Cymraeg a Saesneg gan GWILI.jT "HOFFDER Y GYMRO." Gan i Denoà Gan J. OWEN-JONES; Geiriau gan ABON. ^ í/ / GARTREF DEDWYDD FRY" (The Heauenly Restf. Cân i Soprano nen Denor, gan BRYAN WARHURST; Geiriau Cymraeg gan HYWEL CERNYW; Geiriau Saesneg gan J. D. POLKINGHORNE. I'W OTHOBDDI .A-IR FITEDEE- 'RWY'N MYN'D YN OL I GYMRD: Cân i Soprano neu Denor. Geiriau gan D. EMLYN EYANS. " YR AFON " (The River) : Cân i Soprano neu Denor. Geiriau Cymraeg gan BERW; Geiriau Saesneg gan DEWI MON. Cerddoriaeth y ddwy Gan gan WILLIAM DAYIES, (St. Paul's), Llundain. Cyhoeddedig gan HüfêHES & SOM1, Wrexham. Rhywheth Newydd, Defnyddioi, Hyiaw, ac Angen- rheidiol at Bob Oedfa, ac i'r Ysgol Sui, mewn Capei ac Eglwys :— DANGOSEG EMYN a THON (Hymn and Tune Indicator.) Dodrefnyn Hardd o Binwydd Pyg (Pitch Pine). Dengys i'r Gynulleidfa ar un olwg Rif pob Emyn a Thôn am TJn Cyfarfod. Gellir ei ddefnyddio gydag Unrhyw Lyfr Emynau a Thônau. Nis gall fyned Allan o Drefn. Am y Prisiau, ac i'w Weled, ymofyner â'r Prif Lyfr- werthwyr, neu HUGHES A'I FAB, GWRF,CSAM. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 66, HOPE STREET WREXHAM.