Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEriN 1, 1898. Ceir Darlun o Mr. David Hughes, gyda'r Rhifyn hwn. Rhywheth Newydd9 Defnyddiol, Hyiaw, ao Angen- rheidiol at Boh Oedfa, ac iV Ysgoi Sul, ntewn Capel ac Eglwys s— DANGOSEG EMYN a THON (Hymn and Tune Indicator.) Dodrefnyn Hardd o Binwydd Pyg (Piteh Pine). Dengys i'r Gynulleidfa ar un olwg Rif pob Emyn a, Thôn am Un Cyfarfod. Gellir ei ddefnyddio gydag TTnrhy Thônait. Nis gall fyned Allan o Drefn. Am y Prisiau, ac i'w Weled, ymof; werthwyr, neu HUGHES A'I FAB, GWR YN BAROD—Pris CHWE'GHEINIOG- Rhan % Safydd 2>afts: GAN Beriah Gwynfe Evans. Cwblheir y GWAITH mewn 5AITH o Ranau Misol. Y LLYFR MWYAF DIFYR, DONIOL A DYDD- OROL YN YR IAITH. Dyma ddywed y Wasg am dano:— " Mae y rhan gyntaf o'm blaen, ac y mae yr argraffwaith destlus, a'r gwawd-ddarluniau rbagorol, y pethau goreu y gallasai neb feddwl am danynt."—Goleuad. " Nid arbedwyd traul na thrafferth i gael yr arlunwyr goreu at y gwaith, ac y ma6nt wedi gwneyd eu gorchwyl yn odidog mewn gwirionedd. Mae yn gwestiwn genym a welwyd eu bath erioed mewn llyfr Cymraeg o'r blaen, na'u gwell mewn llyfrau cyffelyb Saesneg."—Y Tyst. " Probably the illustrations will prove even more attrac- tive than the letterpress."—Manchester Guardian. Cyhoeddwyr: Hughes a'i Fab, Gwrecsam. Eîsteddfod Frenhinol Genedlaeth&l Cymru, A gynhelir yn MIiÄËNÄU FFESTX»T10G, Gorphenaf 19, 20, 21, 22, a 23, 1898. Rhaid i'r holl Gyfansoddiadau fod yn llaw yr Ysgrifenydd Cyffred- inol ar neu cyn yr 31ain cyfisol, a'r holl gynyrchion Celfyddydol, yn nghyd ag enwau yr Ymgeis- wyr ar y testynau offerynol a lleisiol ar neu cyn y 15fed o Mehefìn. Llys Llywelyn, H. ARIANDER HUGHES. Mai 14eg, 1898. HTJGHES AND SON, CYBOEDDWYR, 66, HOPE STREET, WREXHAM.